Meld. St. 14 (2020–2021)

Perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no