Meld. St. 4 (2015–2016)

Bedre skatt— En skattereform for omstilling og vekst

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdeparetmentet 25. september 2015 om Bedre skatt blir sendt Stortinget.

Til forsiden