NOU 2016: 26

Et fremtidsrettet kvotesystem

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2015. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo, 14. desember 2016

Arild O. Eidesen (leder)

Gudrun Bugge Andvord

Roger Hansen

Per Sandberg

Erlend Bullvåg

Rolf Guttorm Kristoffersen

Kathrine Tveiterås

Christian Halstensen

Linda Nøstbakken

Liv B. Ulriksen

Jan Frederik Danielsen

Kjersti Vartdal

Peter Gullestad

Torgeir Johnsen

Til forsiden