Prop. 200 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Jordbruksforhandlingene 2021 Referat fra forhandlingsmøte 6. mai

Plenumsmøte 06.05.21, kl. 16:00

Tilstede:

I møterommet: Søyland, Bartnes, Hoff, Helgen

Digitalt:

Fra Jordbrukets forhandlingsutvalg: Hjørnegård, Gimming, Fjelltveit, Pettersborg, Bergsjø, Agerup, Huus, Sveen, Nordstad, Berge Ness, Brandstadmoen, Haarsaker, Warlo

Fra Statens forhandlingsutvalg: Skjeflo, Bergset, Orlund, Rød, Lothe, Gjølberg, Grotli, Krekling, Edholm, White.

Statens forhandlingsleder Viil Søyland viste til jordbrukets krav av 27. april, og statens tilbud, som ble lagt fram den 4. mai, som grunnlag for videre forhandlinger. Hun viste videre til et statusmøte på lederplan 5. mai og ba Jordbrukets forhandlingsutvalg om å gi en tilbakemelding om hvorvidt tilbudet ga grunnlag for å gå i forhandlinger om jordbruksavtale. Hun ga ordet til Bartnes.

Bartnes sa at tilbudet hadde blitt grundig vurdert og viste også til uformelle kontakter. Bartnes konstaterte deretter at avstanden mellom partene var for stor, og at Jordbrukets forhandlingsutvalg ikke finner grunnlag for å gå inn i forhandlinger med basis i statens tilbud. Han leste opp forhandlingsutvalgets skriftlige reaksjon, som deretter ble overlevert til Søyland. Denne er vedlagt dagsreferatet.

Søyland beklaget sterkt at jordbrukets organisasjoner valgte å ikke benytte den retten de har til å gå til neste steg i forhandlingene, om størrelse og innretning på en næringsavtale. Hun konstaterte at det var brudd før forhandlingene hadde startet. Hun sa at regjeringen ville gå til Stortinget med en proposisjon basert på statens tilbud.

Søyland sa det er viktig å klargjøre hvilke bestemmelser som gjelder i en situasjon hvor en ikke har noen jordbruksavtale. Hun viste til Hovedavtalen kapittel 4, og foreslo at følgende ble tatt inn i referatet:

Partene er enige om å praktisere de bestemmelser som følger av Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2021, som jordbruksavtale, jf. Hovedavtalen § 4-1 og § 4-2. Partene er enige om å utarbeide en teknisk jordbruksavtale på grunnlag av Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret.

Dette ble akseptert fra jordbrukets side.

Møtet var slutt kl. 16:25.

Vedlegg

Ensidig dagsprotokoll fra Jordbrukets forhandlingsutvalg

Til forsiden