St.meld. nr. 34 (2008-2009)

«Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 8. mai 2009 Om «Fra vernepliktig til veteran» – om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner blir sendt Stortinget.

Til forsiden