Statsbudsjettet 2014: Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Statsbudsjettet 2014, både i Excel- og Html-format.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i melding til stortinget om statsbudsjett (Meld.St. 1: Nasjonalbudsjettet).
For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'
   

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

Excel-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken'
   
   

Kapittel 5.Forvaltningen av Statens pensjosfond

Excel-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken'
   

Kapittel 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser

Excel-versjon av 'kap 5. Forvaltningen av Statens pensjonsfond' Html-versjon av 'kap 5. Forvaltningen av Statens pensjonsfond'
   

Kapittel 7. Bærekraftig utvikling

Excel-versjon av 'kap 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser' Html-versjon av 'kap 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser'

Kapittel 8. Regjeringens resultater 

Excel-versjon av 'kap 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser' Html-versjon av 'kap 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser'

Vedlegg 1 Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse

Excel-versjon av 'kap 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser' Html-versjon av 'kap 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser'