Statsbudsjettet 2014: Tallene bak figurene for tilleggsproposisjonen

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i tilleggsproposisjonen for Statsbudsjettet 2014, både i Excel- og Html-format.

Kapittel 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi

 

 Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'

 Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'

For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.