Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8901-8920 av 9016 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - rånesædstasjoner

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.04.2006
  Celexnr.: 32006D0271

  Kommisjonsvedtak 2006/271/EF av 5. april 2006 om endring av vedtak 2002/613/EF når det gjelder godkjente rånesædstasjoner i Canada...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.04.2006
  Celexnr.: 32005D0225

  Kommisjonsvedtak 2005/225/EF av 14. mars 2005 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Slovakia...

 • Vet - ASP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.04.2006
  Celexnr.: 32005D0494

  Kommisjonsvedtak 2005/494/EF av 8. juli 2005 om endring av vedtak 2005/363/EF angående dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Sardinia, Italia...

 • Vet - import embryo storfe

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 26.04.2006
  Celexnr.: 32006D0168

  Kommisjonsvedtak 2006/168/EF av 4. januar 2006 om fastsettelse av krav til dyrehelse og veterinærattester ved import til Fellesskapet av storfeembryo og oppheving av vedtak 2005/217/EF...

 • Vet - storfesædimport

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 25.04.2006
  Celexnr.: 32006D0292

  Kommisjonsvedtak 2006/292/EF av 12. april 2006 om endring av vedtak 2004/639/EF når det gjelder Kroatia...

 • Prosess for revidering av IPPC-direktivet...

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 24.04.2006

  Prosess for revidering av IPPC-direktivet...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0070

  Kommisjonsvedtak 2005/70/EF av 25. januar 2005 om endring av vedtak 98/695/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Mexico, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0072

  Kommisjonsvedtak 2005/72/EF av 28. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Antigua og Barbuda...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0200

  Kommisjonsvedtak 2006/200/EF av 22. februar 2006 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter til humant konsum fra og når det gjelder USA...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0154

  Kommisjonsvedtak 2005/154/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 2003/760/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Fransk Polynesia, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0499

  Kommisjonsvedtak 2005/499/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Bahamas...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0501

  Kommisjonsvedtak 2005/501/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Algerie, Bahamas og Grenada...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0498

  Kommisjonsvedtak 2005/498/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Algerie...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0514

  Kommisjonsvedtak 2005/514/EF av 13. juli 2005 om endring av vedtak 96/609/EF som fastsetter spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse Elfenbenskysten, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0071

  Kommisjonsvedtak 2005/71/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om fastsetting av liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Antigua og Barbuda, Hong Kong, El Salvador og Slovakia...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0074

  Kommisjonsvedtak 2005/74/EF av 27. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra El Salvador...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0497

  Kommisjonsvedtak 2005/497/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 2002/472/EF som fastsetter spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra Bulgaria...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0199

  Kommisjonsvedtak 2006/199/EF av 22. februar 2006 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra USA...

 • Vet - ND-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0263

  Kommisjonsvedtak 2006/263/EF av 27. mars 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0219

  Kommisjonsvedtak 2005/219/EF av 11. mars 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om oppsetting av liste over tredjestater som medlemsstatene kan importere fiskeprodukter til humant konsum fra, når det gjelder Saudi-Arabia...