Hva gjør du hvis du er bekymret?

Familiens rolle i forebygging av radikalisering

Familiens rolle i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Familien skaper og sikrer en trygg ramme om barns oppvekst. Velfungerende familier gir trygghet og tilhørighet, og gir rom for barns utvikling. Familien kan være en ressurs i arbeidet mot radikalisering, og det er viktig å støtte den slik at den kan ivareta sine oppgaver på best mulig måte. Flere kommuner har familievernkontor som kan støtte og hjelpe familier ved behov. Familievernkontoret