Hva gjør du hvis du er bekymret?

Venners rolle i forebygging av radikalisering

Venners rolle i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Venner har en sentral innflytelse på barn og ungdoms liv, og venner blir stadig viktigere jo eldre barn og unge blir.

Det er viktig å være oppmerksom på hvilke personer barn og unge omgås og hvem som er del av deres sosiale nettverk, og om disse personene har en positiv eller negativ innflytelse.