Referat fra 3. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Referat fra 3. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 19.08.2005