Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Utviklingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur og omdømme.

Om programmet

Sammen om en bedre kommune er et samarbeid mellom KMD, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekter i kommunene.

Temaene

Lær mer om temaene som kommunene i Sammen om en bedre kommune jobber med.

Lik oss på Facebook!

Følg med på Facebooksidene til Sammen om en bedre kommune. Her legges jevnlig ut nyheter, innspill, bilder, video, tips og aktiviteter fra programmet.

Aktuelt nå

Strand på lag med innbyggerne

Da en innbyggerundersøkelse viste at Strand lå under landsgjennomsnittet når det gjaldt tillit og innbyggerens møte med kommunen, satte de i gang et omdømmeprosjekt.

Barnehagene i støtet i Nordre Land kommune

Nordre Land har gjennomført et kompetanseløft i barnehagene. Prosjektet har gjort de ansatte mer bevisst på at det er de voksne som utgjør kvaliteten i barnehagene.

Heltid i Sarpsborg

Bystyret i Sarpsborg har vedtatt en offensiv handlingsplan for heltid. Hensikten er å redusere uønsket deltid, som har negativ innvirkning på tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og rekruttering.

Flere nyheter