Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Utviklingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltidskultur og omdømme.

Om programmet

Sammen om en bedre kommune er et samarbeid mellom KMD, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekter i kommunene.

Bilde av sykepleier som triller en eldre dame i rullestol

Temaene

Les mer om temaene som kommunene i Sammen om en bedre kommune jobber med.

Lik oss på Facebook!

Følg med på Facebooksidene til Sammen om en bedre kommune. Her legges jevnlig ut nyheter, innspill, bilder, video, tips og aktiviteter fra programmet.

Aktuelt nå

Kompetanseuke i Lofoten

Første uka i mai arrangerte de fire kommunene ytterst i Lofoten med prosjektleder Richard Sandnes i spissen en kompetanseturné. Sekretariatet ble med på ferden, og har laget stemningsrapport i form av en liten film.

Hva er gevinstrealisering?

Det er fremdeles ikke for sent å lage en plan for hvordan gevinstene og de gode resultatene fra prosjektet kan bevares etter at prosjektet er ferdig. Tidligere prosjektleder i Sola kommune, Kjersti Goa Lødemel, viser vei.

Nytt, nyttig og nyttiggjort

Innovasjonsnettverket i Sammen om en bedre kommune har jobbet annerledes enn de andre kommunene i programmet. Hva går innovasjon som metode ut på, og hva har kommunene fått ut av denne arbeidsformen?

Flere nyheter