Forsiden

Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Bestilling av publikasjoner

Der det ikke er andre henvisninger, bestiller kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner publikasjoner via www.publikasjoner.dep.no

 


Idrettsmeldingen - Den norske idrettsmodellen 
Meld. St. 26 (2011-2012) Melding til Stortinget

 

Forsiden til bestemmelsene.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B)

 

Forsida til føresegnene for 2022.

Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter V-0991 Nynorsk. Kulturdepartementet, 2022

 


Veileder: Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg. Vilkår for tilskudd fra spillemidlene V-0977B.
Kulturdepartementet, 2016.

Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Kulturdepartementet, 2021

Statistikk

 

Forsiden til publikasjonen Spelemidlar til idrettsanlegg - 2021

Spelemidlar til idrettsanlegg (2021). Ein gjennomgang av søknader, tildelingar og anlegg (Statstikksamling) V-1033 Nynorsk

 

Forsiden til statistikkrapporten.

Spillemidler til idrettsanlegg (2020). En gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg (Statistikksamling) V-1021 Bokmål.


Spillemidler til idrettsanlegg (2019). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1018 Bokmål.


Spillemidler til idrettsanlegg (2018). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1008 Bokmål.


Spillemidler til idrettsanlegg (2017). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1004 Bokmål.


Spillemidler til idrettsanlegg (2016). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-0997 Bokmål. (.pdf) Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 2016.


Spillemidler til idrettsanlegg (2015). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen. (Statistikksamling) V-0988 Bokmål. (.pdf)
 Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 2015.


Spillemidler til idrettsanlegg (2014). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen. (Statistikksamling) V-0972 Bokmål (.pdf) Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 2014.

Planlegging, bygging og drift av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Generelt


Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511 (enkeltsider) (.pdf) / Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511 (oppslag) (.pdf) Kulturdepartementet, 2012. 68 sider


Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet V-0798 Bokmål (.pdf) redigert utgave. Dersom du har en trykket utgave av veilederen kan du skrive ut denne enkeltsiden (side 44) og legge inn. Kulturdepartementet, 2014.


Veileder - Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg Helsedirektoratet, 2009. 19 sider

Idrettsbelysning. Utgitt i samarbeid mellom Lyskultur og Kulturdepartementet i 2013. 106 sider. Kjøpes fra Lyskultur.

Idrettsanlegg

 

Forsiden til Målbok - Casting og fluekasting (V-1035 B)

Målbok - Casting og fluekasting, V-1035 B, Kultur- og likestillingsdepartementet, 2022

 

Forside målbok squash

Veileder - Målbok for idrettsanlegg - Squash, V-1037 B, Kultur- og likestillingsdepartementet, 2022

 

Idrettshaller


Veileder - Idrettshaller. Planlegging og bygging V-0989B Kulturdepartementet, 2016


Veileder - Idrettens basishall. Planlegging, bygging og drift V-1003 Kulturdepartementet, 2017

Amerikansk fotball

Basketball

Måltegninger av trenings- og konkurransebaner: 

Fotball

Måltegninger av trenings- og konkurransebaner:


Grusbaneboka. Bygging, drift og vedlikehold av grusbaner V-0693 Bokmål (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet, i samarbeid med Norges Fotballforbund, 2004. 40 sider.


Veileder - Kunstgressboka. V-0975 B (.pdf)
 Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund, 2015. 72 sider. 


Veileder - Naturgress. Bygging, drift og vedlikehold av gressbaner for fotball V-0897 (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet og Norges Fotballforbund, 2002. 80 sider.

Friidrett

 

Forsiden til målbok om friidrett - tittel og enkel strektegning av en person som løper.

Veileder - Målbok for idrettsanlegg - Friidrett, V-1039 B, Kultur- og likestillingsdepartementet, 2022


Veileder - FriFot - skolens idrettsplass, V-1009 (.pdf)
Kulturdepartementet, Norges friidrettsforbund og  Norges Fotballforbund, 2019.

Krav til egenskaper for kunststoffdekker for friidrett (.pdf)

Håndball

Håndballbaner med måltegninger av konkurransebane, minihåndball og beach-håndball.

Innebandy

Ishockey

Her finnes informasjon om ishockeybane med måltegninger av konkurransebane.

Kampidrett


Anlegg for kampidrett. Planlegging, bygging og drift. V-0987 Bokmål. Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Judoforbund, Norges Kickboxingforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund og Norges Fekteforbund, 2019.

Klatring


Klatreanlegg – planlegging, bygg og drift. V-0974 Bokmål.
Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Klatreforbund. 45 sider.

Rugby

Skianlegg


Veileder - Snowpark, Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Idrettsforbund, 2019. Egen nettside med videoer og illustrasjoner for design og bygging av snowparker. 


Veileder - Rulleskiløyper. Langrenn og skiskyting (V-0998).
Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund, 2016.


Veileder - Skianlegg-Hopp. Planlegging, bygging og drift av hoppanlegg. Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund, 2015.


Veileder - Alpinanlegg. Planlegging, bygging og drift V-0762 Bokmål (.pdf)
 Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund og Norwegian Snow Consulting, 2011. 98 sider.

Veileder - Skianlegg. Planlegging og bygging av anlegg for langrenn og skiskyting V-0688 Bokmål (.pdf)  Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund, 2007. 80 sider.


Veileder - Snøproduksjon og snøpreparering V-0965 (.pdf) Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund, 2014.Skileikanlegg. Lenke til Norges Skiforbunds hjemmeside
 


Skyteanlegg


Veileder for planlegging av skytebaner V-1011 B
Kulturdepartementet i samarbeid med Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund og Norges Skiskytterforbund, revidert 2020.

Svømmeanlegg 

 

 


Veileder - Målbok for idrettsanlegg - Svømming, V-1029 B  Kulturdepartementet, 2021

Tilstandsrapport for svømmehaller. Skjema til bruk ved tilstandsanalyse av svømmehaller V-0869 Bokmål (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet. Revidert: 2004. 14 sider. 
Bestilles fra Kultur- og kirkedepartementet.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. / FOR 1996-06-13 nr 592

Tennis

Tennisbaner med måltegninger av konkurransebane og bane for minitennis.

Turveier


Veileder - Tilrettelegging av turveier, løyper og stier V-0939 Bokmål (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet 2008

Volleyball

Volleyballbaner med måltegninger av konkurransebane og bane for sandvolleyball.

Sandbaner


Veileder - Bygging av sandbaneanlegg V-0945 Bokmål (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet, 2009. 32 sider.