Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Bestilling av publikasjoner

Der det ikke er andre henvisninger, bestiller kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner publikasjoner via www.publikasjoner.dep.no

 


Idrettsmeldingen - Den norske idrettsmodellen 
Meld. St. 26 (2011-2012) Melding til Stortinget


Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2021 (V-0732 B)


Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter V-0991 Nynorsk. Kulturdepartementet, 2021


Veileder: Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg. Vilkår for tilskudd fra spillemidlene V-0977B.
Kulturdepartementet, 2016.

Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Kulturdepartementet, 2021

Statistikk

Forsiden til statistikkrapporten.

Spillemidler til idrettsanlegg (2020). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1021 Bokmål.


Spillemidler til idrettsanlegg (2019). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1018 Bokmål.


Spillemidler til idrettsanlegg (2018). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1008 Bokmål.


Spillemidler til idrettsanlegg (2017). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1004 Bokmål.


Spillemidler til idrettsanlegg (2016). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-0997 Bokmål. (.pdf) Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 2016.


Spillemidler til idrettsanlegg (2015). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen. (Statistikksamling) V-0988 Bokmål. (.pdf)
 Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 2015.


Spillemidler til idrettsanlegg (2014). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen. (Statistikksamling) V-0972 Bokmål (.pdf) Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 2014.

Planlegging, bygging og drift av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Generelt


Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511 (enkeltsider) (.pdf) / Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511 (oppslag) (.pdf) Kulturdepartementet, 2012. 68 sider


Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet V-0798 Bokmål (.pdf) redigert utgave. Dersom du har en trykket utgave av veilederen kan du skrive ut denne enkeltsiden (side 44) og legge inn. Kulturdepartementet, 2014.


Veileder - Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg Helsedirektoratet, 2009. 19 sider

Idrettsbelysning. Utgitt i samarbeid mellom Lyskultur og Kulturdepartementet i 2013. 106 sider. Kjøpes fra Lyskultur.

Idrettsanlegg


Veileder - Målbok for idrettsanlegg, V-0976 B (.pdf) Kulturdepartementet, 2015.


Veileder - Målbok for idrettsanlegg - Svømming, V-1029 B  Kulturdepartementet, 2021


Veileder - FriFot - skolens idrettsplass, V-1009 (.pdf)
Kulturdepartementet, Norges friidrettsforbund og  Norges Fotballforbund, 2019.

Idrettshaller


Veileder - Idrettshaller. Planlegging og bygging V-0989B Kulturdepartementet, 2016


Veileder - Idrettens basishall. Planlegging, bygging og drift V-1003 Kulturdepartementet, 2017

Amerikansk fotball

Basketball

Måltegninger av trenings- og konkurransebaner: 

Fotball

Måltegninger av trenings- og konkurransebaner:


Grusbaneboka. Bygging, drift og vedlikehold av grusbaner V-0693 Bokmål (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet, i samarbeid med Norges Fotballforbund, 2004. 40 sider.


Veileder - Kunstgressboka. V-0975 B (.pdf)
 Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund, 2015. 72 sider. 


Veileder - Naturgress. Bygging, drift og vedlikehold av gressbaner for fotball V-0897 (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet og Norges Fotballforbund, 2002. 80 sider.

Friidrett 

Friidrettsanlegg med måltegninger av konkurransebaner for ulike øvelser.

Håndball

Håndballbaner med måltegninger av konkurransebane, minihåndball og beach-håndball.

Innebandy

Ishockey

Her finnes informasjon om ishockeybane med måltegninger av konkurransebane.

Kampidrett


Anlegg for kampidrett. Planlegging, bygging og drift. V-0987 Bokmål. Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Judoforbund, Norges Kickboxingforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund og Norges Fekteforbund, 2019.

Klatring


Klatreanlegg – planlegging, bygg og drift. V-0974 Bokmål.
Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Klatreforbund. 45 sider.

Rugby

Skianlegg


Veileder - Snowpark, Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Idrettsforbund, 2019. Egen nettside med videoer og illustrasjoner for design og bygging av snowparker. 


Veileder - Rulleskiløyper. Langrenn og skiskyting (V-0998).
Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund, 2016.


Veileder - Skianlegg-Hopp. Planlegging, bygging og drift av hoppanlegg. Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund, 2015.


Veileder - Alpinanlegg. Planlegging, bygging og drift V-0762 Bokmål (.pdf)
 Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund og Norwegian Snow Consulting, 2011. 98 sider.

Veileder - Skianlegg. Planlegging og bygging av anlegg for langrenn og skiskyting V-0688 Bokmål (.pdf)  Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund, 2007. 80 sider.


Veileder - Snøproduksjon og snøpreparering V-0965 (.pdf) Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund, 2014.Skileikanlegg. Lenke til Norges Skiforbunds hjemmeside
 


Skyteanlegg


Veileder for planlegging av skytebaner V-1011 B
Kulturdepartementet i samarbeid med Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund og Norges Skiskytterforbund, revidert 2020.

Svømmeanlegg

Svømmebasseng med måltegninger av konkurransebasseng 25 og 50 m, basseng for stup og vannpolo, og opplæringsbasseng.

Tennis

Tennisbaner med måltegninger av konkurransebane og bane for minitennis.

Turveier


Veileder - Tilrettelegging av turveier, løyper og stier V-0939 Bokmål (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet 2008

Volleyball

Volleyballbaner med måltegninger av konkurransebane og bane for sandvolleyball.

Sandbaner


Veileder - Bygging av sandbaneanlegg V-0945 Bokmål (.pdf) Kultur- og kirkedepartementet, 2009. 32 sider.