Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

Viser 21-40 av 94 treff.

 • Matsikkerhet i utviklingsland

  19.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) møtte tirsdag landbruks- og matminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein for å orientere om sitt internasjonale arbeid, blant annet prosjekter knyttet til matsikkerhet i utviklingsland.

 • Bærekraftig forvaltning av jord og skog

  17.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

 • Landbruks- og matministeren på Krafttak mot matsvinn

  06.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  "Krafttak mot matsvinn" var en matsvinnlunsj med tema hvordan vi skal nå bransjeavtalens og FNs bærekraftsmål 12.3s mål om halvering av matsvinnet innen 2030, og hvordan vi kan bevisstgjøre forbrukerne på å kaste mindre mat. Bransjens organisasjon mot matsvinn, Matvett, var arrangør sammen med Findus.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 3/2019

  28.08.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om prosjektet «Bærekraft med Mersmak».

 • En million kroner til Plantetraktatens fond

  28.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Samtidig som landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte leder av Plantetraktaten, Kent Nnadozie, i Roma, utbetaler Norge nær en million kroner til traktatens Fond for fordelsdeling. Fondet støtter småbønder i utviklingsland til å bruke et mangfold av vekster.

 • Olaug Bollestad deltar på FAOs Generalkonferanse i Roma

  25.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO - FNs organisasjon for mat og landbruk - avholder sin 41. Generalkonferanse i Roma. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad leder den norske delegasjonen og har holdt hovedinnlegget på vegne av Norge.

 • Ny handlingsplan for å bekjempe sult

  21.06.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen lanserer i dag «Mat, mennesker og miljø - handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023».

 • Internasjonal handel må bidra til eit auka forbruk av næringsrik mat

  30.04.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  For at alle skal ha eit trygt og balansert kosthald treng vi internasjonale reguleringar, ny teknologi og innovasjon. Det er og ein viktig del for å oppnå FN sitt berekraftsmål om å utrydje svolt, ha matsikkerheit og betre ernæring, og fremje eit berekraftig landbruk.

 • Vil kjempe imot feilernæring og fremje innovasjon i landbruket

  24.04.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) sitt rådsmøte annonserte generaldirektøren José Graziano da Silva at dei vil prioritere arbeidet med å kjempe imot feilernæring, og leggje til rette for innovasjon i landbruket dei neste to åra.

 • Syv millioner kroner til Matsentralen Norge

  11.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  - God mat bør ikke kastes. Med gode rutiner kan vi gi mer mat til mennesker som trenger det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 • Prop. 90 L (2018–2019): Endringer i reindriftsloven

  10.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i §§ 18 og 33 i reindriftsloven. Forslagene er en del av oppfølgingen av Meld. St. 32 (2016-2017) om reindriftspolitikken, som ble lagt fram for Stortinget i april 2017 og som Stortinget i hovedsak har sluttet seg til.

 • Vil bedre mattryggheten i verden

  13.02.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år blir 600 millioner mennesker syke som følge av å ha spist utrygg mat. 420.000 mennesker dør av samme grunn. Den internasjonale mattrygghetskonferansen etterlyser et større globalt samarbeid for å bedre mattryggheten i verden.

 • Berømmer Norge som en god samarbeidspartner for FNs mat- og landbruksorganisasjon

  10.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud hadde i dag et møte med generaldirektøren i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), José Graziano da Silva. På møtet diskuterte de flere tema av felles interesse for FAO og Norge.

 • FN-dagen: Oppfølgning av 2030-agendaen og bærekraftsmål nr. 2

  24.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag er FN-dagen. For tre år siden vedtok FNs medlemsland en felles og universell agenda med 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

 • Verdens matvaredag

  16.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag markeres verdens matvaredag. Null-sult er tema for dagen. I 130 land over hele verden er det organisert markeringer av matvaredagen. Sammen med den globale seremonien i FAOs hovedkvarter i Roma, bidrar alle arrangementene til å øke bevisstheten om at mange mennesker sulter og nødvendigheten av å sørge for matsikkerhet og riktig ernæring for alle i verden.

 • Arbeidsgruppen for statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren er nedsatt

  27.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Som en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan jordbrukssektoren best kan følge opp oppgaven med å utvikle statistikk i sin sektor.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Nordland

  21.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Røst i Nordland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Røst er et øylandskap i Lofoten og inneholder både biologiske og kulturhistoriske verdier. Dagens jordbruk viderefører en del av historien om fiskerbonden, som drev både jordbruk og fiske.

 • Sunn jord som problemløser

  05.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Å forbedre jordkvaliteten er avgjørende for matsikkerhet, folkehelse og miljøet. Generalsekretær José Graziano da Silva i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) oppfordrer land til en bærekraftig jordforvaltning.

 • Forskningssenter for urbant landbruk

  27.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Verdens befolkningen øker. Å produsere nok mat på en bærekraftig og klimasmart måte er et globalt ansvar og krever samarbeid. I tillegg til nok mat er det viktig at maten er trygg og riktig ernæringsmessig sammensatt. Kina ligger i front internasjonalt når det gjelder teknologiutvikling. Nå styrker Norge og Kina landbrukssamarbeidet.

 • Nytt utvalt kulturlandskap i Møre og Romsdal

  21.08.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Norangsdalen og Hjørundfjorden er blant dei ni nye utvalde kulturlandskapa i jordbruket. Fjordlandskapet har trong fjord og bratte fjell.