Varekontaktpunkt

Informasjon om nasjonale tekniske regler i det indre marked

Her følger informasjon om nasjonale tekniske regler i det indre marked.

Handel med varer i det indre marked skjer etter prinsippet om gjensidig godkjenning. For enkelte varer finnes det imidlertid nasjonale tekniske regler som må følges for å kunne sette varen på markedet. For å gi næringsdrivende og myndigheter bedre oversikt over hvilke regler som gjelder har EØS-statene opprettet nasjonale varekontaktpunkt med informasjon. Varekontaktpunktet er opprettet etter EUs forordning (EU) 2019/515, som er gjennomført i EØS-vareloven i Norge, og vil være til hjelp for næringsdrivende som ønsker å sette en vare på markedet i en eller flere EØS-stater.

Det norske varekontaktpunktet er etablert i Nærings- og fiskeridepartementet. Varekontaktpunktet retter seg mot utenlandske næringsdrivende som ønsker informasjon om norsk regelverk. For informasjon på engelsk les mer her.

Norske næringsdrivende som ønsker informasjon om hvilke regler som gjelder i en annen EØS-stat kan finne dette via Europakommisjonens liste over varekontaktpunkt her.