Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

EBRD ble opprettet i 1991 og har hovedkontor i London. Bankens formål er å bidra til å fremme den økonomiske og demokratiske utviklingen i de tidligere kommuniststyrte landene i Sentral- og Øst-Europa, Tyrkia, Kypros, Mongolia, de nordafrikanske landene og Jordan. Banken har en aksjekapital på 30 mrd. euro. Norge er ett av 64 medlemsland og 2 medlemsorganisasjoner (EU-kommisjonen og Den europeiske investeringsbanken). Norges eierandel er 1,25 %, tilsvarende ca. 3 mrd. kroner.

EBRD har siden juli 2012 blitt ledet av briten Suma Chakrabarti med tittelen president.

Banken har et politisk mandat, den skal kun være aktiv i land som arbeider for å innføre markedsøkonomi, flerpartidemokrati og pluralisme. EBRD har i mange år vært den største enkeltinvestoren i Sentral- og Øst-Europa. Banken er aktiv i alle sektorer i operasjonslandene, men har hovedfokus på banksektoren, infrastruktur, oppbygging og oppgradering av kommunale tjenester, restrukturering av store bedrifter, osv. EBRD har strenge krav til miljøsiden ved alle sine prosjekter.

Banken opererer etter tre hovedprinsipper:

  • Bankens virksomhet skal ha positiv virkning på endringsprosessene i de 36 operasjonslandene (landene EBRD kan finansiere prosjekter i)
  • Bankens finansiering skal komme i tillegg til eventuelle kommersielle bankers finansiering, den skal ikke konkurrere med dem. EBRDs finansiering skal være nødvendig for at prosjektene kan bli realisert.
  • Banken skal operere etter sunne bankprinsipper, dvs. drive kommersielt.

EBRDs styre har 23 medlemmer, med fast arbeidssted i banken. Norge deler styrekrets med Finland og Latvia. Når Norge har direktørstillingen ved kontoret har Finland visedirektørstillingen, og omvendt. Latvia deltar ikke i denne rotasjonen. Norge har direktørstillingen frem til september 2015.

Direktøren ved styrekontoret kan kontaktes på tlf. +44 207 338 6466 eller pr. e-post.

Til toppen