Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

EBRD ble opprettet i 1991 og har hovedkontor i London. Bankens formål er å bidra til å fremme den økonomiske og demokratiske utviklingen i de tidligere kommuniststyrte landene i Sentral- og Øst-Europa, Hellas, Tyrkia, Kypros, Kosovo, Libanon, Mongolia, Tunisia, Marokko, Egypt, og Jordan. Banken har en aksjekapital på 30 mrd. euro. Norge er ett av 67 medlemsland og 2 medlemsorganisasjoner (EU-kommisjonen og Den europeiske investeringsbanken (EIB)). Norges eierandel av de 30 mrd. euro er på 1,26 pst., dvs. 378 mill. euro.

Banken har et politisk mandat, den skal kun være aktiv i land som arbeider for å innføre markedsøkonomi, flerpartidemokrati og pluralisme. EBRD har i mange år vært den største enkeltinvestoren i Sentral- og Øst-Europa. Banken er aktiv i alle sektorer i operasjonslandene, men har hovedfokus på banksektoren, infrastruktur, oppbygging og oppgradering av kommunale tjenester, restrukturering av store bedrifter, osv. EBRD har strenge krav til miljøsiden ved alle sine prosjekter.

Banken opererer etter tre hovedprinsipper:

  • Bankens virksomhet skal ha positiv virkning på endringsprosessene i de 37 operasjonslandene (landene EBRD kan finansiere prosjekter i).
  • Bankens finansiering skal komme i tillegg til eventuelle kommersielle bankers finansiering og ikke i konkurranse med dem. EBRDs finansiering skal være nødvendig for at prosjektene kan bli realisert.
  • Banken skal operere etter sunne bankprinsipper, dvs. drive kommersielt.

Rådet av guvernører (Rådet) er EBRDs øverste beslutningsorgan. Rådet består av "guvernører" fra samtlige av EBRDs medlemsland samt Kommisjonen og EIB. Hver guvernør har også en viseguvernør. I Norge er finansministeren norsk guvernør i banken, mens en statssekretær i NFD er viseguvernør. For tiden er finansminister Siv Jensen oppnevnt som guvernør, og statssekretær Magnus Thue oppnevnt som viseguvernør.

EBRDs styre har 23 direktører som representerer 23 styrekretser, med fast arbeidssted i banken. Norge deler styrekrets med Finland, Latvia og Libanon. Når Norge har direktørstillingen ved kontoret har Finland visedirektørstillingen, og omvendt. Latvia og Libanon deltar ikke i denne rotasjonen. Norge har direktørstillingen fra september 2018.

Nettside: http://www.ebrd.com

Til toppen