Regelverk og skjemaer

Protokoller

Protokoller for offentlige anskaffelser.

Hvilke krav som stilles til anskaffelsesprotokoll etter gjeldende regelverk, fremgår av anskaffelseforskriften §§ 7-1, 10-5, 25-5 og 30-1. Maler for anskaffelsesprotokoller etter tidligere regelverk fremgår under. 

Protokoll for anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner eks. mva. etter tidligere regelverk

Protokoll for anskaffelser som overstiger 500 000 kroner eks. mva. etter tidligere regelverk:

 

Skjemaene i odt-format, OpenDocument tekstfil:

 
Protokoll for anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner eks. mva. etter tidligere regelverk:

Protokoll for anskaffelser som overstiger 500 000 kroner eks. mva. etter tidligere regelverk: