Behovet for omstilling

Bedrifter må hele tiden tilpasse seg til endret etterspørsel, teknologisk fremgang og nye rammevilkår. Omstilling skjer både internt i bedriftene, mellom bedrifter i en næring og på lengre sikt mellom næringer og sektorer i økonomien. Det er viktig at norsk økonomi står rustet til å takle endringene, uansett hva disse er. Det innebærer at næringspolitikken bør være utformet for å sikre høy omstillingsevne i økonomien. Slik kan vi forvalte våre samlede ressurser på den beste måten.

Regjeringen har høye ambisjoner for norsk næringsliv. Klimagassutslippene skal reduseres med 55 % innen 2030, norsk økonomi skal få flere ben å stå på og vi skal inkludere flere i arbeidslivet. Dette er mål som skal bidra til at Norge og norsk næringsliv omstiller seg raskere mot lavutslippssamfunnet.