Hva er omstillingstempen?

Omstillingstempen viser noen indikatorer som belyser ulike sider ved omstilling. Formålet er å skape debatt om hvor godt rustet norsk økonomi er til å takle endringer. Omstillingstempen skal kontinuerlig utvikles med ny kunnskap, og innspill til indikatorer som er egnet til å belyse vår evne til omstilling, er velkomne. Innspill kan sendes til postmottak@nfd.dep.no