Ny lønnsstøtteordning - oppdatert informasjon

Stortinget har vedtatt en midlertidig lønnsstøtteordning som gjelder for desember 2021, og januar og februar 2022. Søknadsportalen åpnet 10. februar.

Den nye midlertidige lønnstøtteordningen innebærer at foretak i en kort periode får dekket deler av sine lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert på grunn av omsetningsfall som følge av bestemte nasjonale smitteverntiltak som ble innført i desember 2021.

Slik beregnes støtten

Omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne med omsetningen samme måned to år tidligere, det vil si desember 2019, januar 2020 eller februar 2020. Alternativt kan omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne omsetningen i hver av støttemånedene med gjennomsnittet av omsetningen i oktober 2021 og november 2021.

Ansatte kan ikke ha blitt helt eller delvis permittert fra og med 1. desember 2021 til og med utgangen av perioden det søkes støtte for. Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021.

Lønnsstøtten kan ikke overstige 80 prosent av lønnskostnad (inkl. arbeidsgiveravgift) for de ansatte som ellers ville blitt permittert eller mistet jobben, ellers vil det bli regnet som ulovlig statsstøtte i henhold til EØS-avtalen. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Søknadsportal

Skatteetaten forvalter ordningen. Søknadsportalen åpnet 10. februar 2022 for søknader om lønnsstøtte for desember 2021. Søknader for januar og februar kunne sendes inn fra 10. april og endelig søknadsfrist for desember, januar og februar var 10. mai. Med ordningen følger en innsynsløsning som sikrer åpenhet om hvilke bedrifter som mottar støtte.

Les mer: