Brasil - reiseinformasjon

Brasil innførte innreiserestriksjoner på grunn av covid-19 i mars 2020. Den brasilianske regjeringen åpner fortsatt opp for reisende med flytrafikk og mulig opphold på inntil 90 dager. Det er restriksjoner ved ankomst fra sjø og landegrenser. For mer om koronavirus og innreise/utreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

De fleste norske reisende har et problemfritt opphold i Brasil. På grunn av høy kriminalitet, ikke minst i store byer, er det likevel viktig å ta forholdsregler på reisen.

Gitt landets størrelse anbefales det å orientere seg lokalt om detaljer rundt sikkerhet. Nordmenn som oppholder seg i Brasil oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Norge har en ambassade i Brasilia og et generalkonsulat i Rio de Janeiro.

Norske borgere i området oppfordres til å følge lokale situasjonsoppdateringer og å lytte til råd fra lokale myndigheter.

Delstaten Ceará i det nordøstlige Brasil opplevde fra januar 2019 en rekke voldsomme angrep, med brannstifting, skyteepisoder og ødeleggelser på offentlige eiendommer som resultat. Fortaleza var verst rammet, men flere titalls steder ble gjenstand for til sammen over 150 angrep. Etter at flere hundre soldater fra den nasjonale/føderale sikkerhetsstyrken Força Nacional ble beordret til Fortaleza, roet situasjonen seg ned etter hvert, og i mars ble de ekstra sikkerhetsstyrkene trukket tilbake.

Voldshandlingene tok seg opp igjen i slutten av september, og det har vært en rekke angrep i form av branner mot biler, busser og bygninger både i Fortaleza og andre steder i Ceará.

Nordmenn som er på ferie i området bes holde seg orientert om situasjonen via hotell/reiseselskap og følge råd fra lokale myndigheter. Sørg for å kunne identifisere deg, gjerne med kopi av passet eller annen ID med foto. Sørg for å beregne ekstra tid ved transport, på grunn av reduserte transporttilbud og fare for uforutsette hendelser.

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro har det konsulære ansvaret for delstaten Ceará. Norge har også en honorær konsul i Fortaleza.

Risikoen for terrorhendelser i Brasil ansees som lav. Kriminaliteten i Brasil er gjennomgående høy og stor forsiktighet bør utvises, særlig etter mørkets frembrudd. Mange byer har svært høye drapsrater i internasjonal sammenheng.

Besøkende fra utlandet anses ofte som et lett bytte, og kan bli utsatt for lommetyveri, veskenapping, ran. Kopiering av kredittkort og annen kredittkortsvindel er også utbredt.

Ofte forløper tyveri uten bruk av vold, men det forekommer at turister utsettes for grov vold. Gjerningsmenn er ofte bevæpnet og samtidig påvirket av rusmidler. Skulle man bli utsatt for ransforsøk, anbefales det at man gir fra seg sine verdisaker på en rolig måte uten å yte motstand. Det er, for eksempel, ikke uvanlig at gjerningsmenn har flere medhjelpere klare til å gripe inn hvis en situasjon eskalerer. Tyveri, ran, overfall osv. må anmeldes på nærmeste politistasjon. Flere byer har eget turistpoliti, deriblant Natal og Rio de Janeiro.

Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, pass, billetter, mobiltelefon, osv. Safen på hotellet bør om mulig benyttes. Det anbefales å ta med seg minst mulig av penger, smykker og verdisaker når man ferdes i bysentre og på stranda. Autorisert kopi av pass kan med fordel brukes som legitimasjon ved innenlands reise, slik at man ikke risikerer tap av det originale passet.

De fleste større byer har slumområder, såkalte favelaer, som turister bør være forsiktige med å oppsøke.

Man skal være klar over at det kan være svært utrygt å bevege seg inn i favelaene i Rio de Janeiro. Sikkerhetssituasjonen er ustabil, og ble forverret i september/oktober 2017. En spansk turist ble eksempelvis drept av politiet i oktober i år i den største favelaen, Rocinha. Det er fra tid til annen direkte trefninger både mellom politi og narkotika-bander, og mellom ulike fraksjoner av narkotika-ligaene. Dette har i noen tilfeller resultert i regelrette skuddvekslinger.

Kidnappinger og bortføringer forekommer i Brasil. Et særskilt fenomen er såkalte «ekspress-kidnappinger» som innebærer kortvarige kidnappingssituasjoner hvor offeret gjerne tvinges til å tømme sine kredittkort i minibanker, eller på en annen måte skaffe løsepenger.

Det har vært større gatedemonstrasjoner i en rekke brasilianske byer de siste årene. Disse har i hovedsak forløpt fredelig, men på grunn av risiko for vold anbefales besøkende å holde seg på avstand fra demonstrasjonsområdet.

Brasil har vært progressive når det gjelder seksuelle minoriteters rettigheter. Mange brasilianere er imidlertid meget konservative og det forekommer hendelser med trakassering av seksuelle minoriteter, ikke minst utenfor de store byene.

Brasil har store utfordringer når det gjelder trafikksikkerhet og det anbefales å utvise stor forsiktighet både som trafikant og fotgjenger. Trafikkbildet er betydelig mer krevende enn det vi er vant med fra Norge, og det forekommer ofte at grunnleggende trafikkregler ikke respekteres. Utforming av veier og mangelfull skilting kan noen steder også gi økt risiko for ulykker.

Hvis man leier bil og reiser utenfor byer og tettsteder, er det viktig å forsikre seg om at neste bensinstasjon er innenfor rekkevidde, eventuelt ha med ekstra drivstoff. Overfall og ran av parkerte biler og busser forekommer, særlig ved nattestid.

Sikkerheten til sjøs - både på elvene og på havet - er generelt lavere enn i Norge. Det kan forekomme at nødvendig sikkerhetsutstyr ikke er på plass.

Landets omfang tilsier at det er store lokale variasjoner når det gjelder vær og risiko for naturkatastrofer. Generelt er landet lite utsatt. Dersom en naturkatastrofe skulle inntreffe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Ødeleggende orkaner som kan forekomme i Karibia er ukjent i Brasil. De sørlige delstatene kan være utsatt for skypumper, men vanligvis i mindre målestokk. Det kan være risiko for større oversvømmelser og jordskred etter kraftige regnperioder, noe som kan medføre ødeleggelser og personskader. Denne risikoen finnes praktisk talt over hele landet. Tørke kan forekomme i flere deler av landet, noe som øker risikoen for skogbranner. Brasil er ikke jordskjelvutsatt, men mindre rystelser kan forekomme enkelte steder. Landet har ingen vulkaner. Risikoen for tsunamier må anses som svært lav.

Enkelte strender kan ha kraftige bølger og sterke understrømmer som kan medføre livsfare for badende. Det har vært noen tilfeller av haiangrep i Brasil, hovedsakelig i den nordøstlige delen av landet.

Lokale nødnumre: Politiet (Polícia Militar - Emergência 24 horas) tlf.: 190, det føderale veipolitiet - i tilfelle bilulykker og lignende (Polícia Rodoviária Federal) tlf.: 191, ambulanse (Serviço Público de Remoção de Doentes - Ambulância) tlf.: 192 , brannvesenet (Corpo de Bombeiros) tlf.: 193

Dersom du har blitt utsatt for noe kriminelt under opphold i Brasil, bør du først og fremst kontakte politiet. Nødnummeret til Polícia Militar (tlf: 190) betjenes døgnet rundt og fungerer i alle Brasils delstater.

I Rio de Janeiro og Natal bør man kontakte turistpolitiet, se informasjon under.

Rio de Janeiro
Deat - Delegacia Especial De Apoio ao Turismo (24 hour service)
Rua Afrânio de Melo Franco 159
22430-600 Rio de Janeiro – Brasil
Leblon – Rio de Janeiro
Tel: (+5521) 2332-2924 / 2334-6802

Natal
Delegacia do Turista
Av. Engenheiro Roberto Freire
8790 Praia Shopping
Ponta Negra
Natal
Tel: +55 (84) 3232 7402/ 3232 7404

Det oppfordres også til å oppsøke ambassaden/generalkonsulatet ved en eventuell nødssituasjon

Embaixada Real da Noruega em Brasilia
SES, Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 28,
CEP 70.418-900 Brasília – DF, Brasil
+55 61 3521 9800
E-post: emb.brasilia@mfa.no

Consulado Geral da Noruega no Rio de Janeiro
Rua Lauro Müller 116/ Sala 2206 - Torre Rio Sul - Botafogo CEP: 22.290-160
Rio de Janeiro - RJ
+55 21 2586 7500
E-post: cg.riodejaneiro@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger kun pass for innreise til Brasil, og turister kan oppholde seg i Brasil i inntil 90 dager uten visum. De som ønsker å være i landet lenger enn dette kan søke om forlengelse hos det føderale politiet (Polícia Federal), men det er ikke alltid slik forlengelse innvilges.

Forretningsfolk, studenter som skal studere i Brasil, journalister og kunstnere på oppdrag i Brasil, samt adopsjonsforeldre som skal hente barn i landet trenger i prinsippet visum.

Dersom du har flere spørsmål vedrørende visum, arbeids- og oppholdstillatelser for nordmenn i Brasil bør du først og fremst ta kontakt med brasilianske myndigheter.

Dersom du befinner deg i Norge, bør du derfor ta kontakt med den brasilianske ambassaden i Oslo

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og eventuelt visum er gyldige.

Det anbefales sterkt at nordmenn som både reiser til Brasil og via Brasil til andre land i Sør-Amerika, har med vaksinasjonsbok/vaksinasjonskort med dokumentasjon av vaksinasjon mot gulfeber, og kan vise det fram i passkontrollen. Dette gjelder også reisende til Brasil fra andre sør-amerikanske land. Se ellers utdypende informasjon om gulfeber fra Folkehelseinstituttet.


Helse  

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra brasilianske helsemyndigheter finner man på helseministeriet sine nettsider.  

Brasil har innført midlertidig innreiseforbud for utenlandske borgere over sjø- og landegrenser. Restriksjonene er forlenget flere ganger, og gjelder fremdeles.

29. juli ble det åpnet opp for innreise til Brasil fra luftrom/fly, hvilket betyr at turister skal kunne reise inn med opphold på inntil 90 dagers varighet. Det er krav om fremvisning av gyldig helseforsikring for Brasil før innreise. 

Fra 30. desember gjelder nye innreisekrav (Portaria nr. 630 av 17/12): Alle som skal reise til Brasil må legge fram negativ PCR-test som ikke er eldre enn 72 timer ved avreise. Man må også fylle ut en egenerklæring (Declaração de Saúde do Viajante, DSV) med opplysninger om egen helse og hvor man kan kontaktes de første to ukene av oppholdet i Brasil. Engelsk versjon av egenerklæringen finnes på Traveler's Health Declaration

Smittetallene er høye, og flere enn 200.000 mennesker har dødd siden pandemien rammet landet. Fra regjeringens side er det ingen signaler om nasjonal nedstengning. Men situasjonen varierer sterkt i de ulike delstatene, og lokale og regionale myndigheter vurderer fortløpende tiltak for å begrense smitten. Det kan ikke utelukkes at nye tiltak og restriksjoner blir iverksatt. Reisende fra Norge bes holde seg oppdaterte.

Reisende som planlegger innenlandsreiser i Brasil bes i tillegg om å holde seg oppdaterte på tiltak og restriksjoner i de forskjellige provinsene utover nasjonal lovgivning.   

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

For offisielle helsefaglige reiseråd se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det anbefales å tegne reise- og sykeforsikring før utreise, dels fordi de offentlige sykehusene i Brasil ofte har en betydelig lavere standard enn i Norge. Mange private sykehus holder imidlertid en standard som er tilnærmet lik den som finnes på norske offentlige sykehus, av og til høyere.

OBS. Ved alvorlig skade eller dersom det er behov for transport i ambulanse til et akuttmottak skal man være oppmerksom på at alle offentlige ambulanser har plikt til å kjøre til nærmeste offentlige legevakt. Først etter behandling på et av de offentlige sykehusene som har akuttmottak, kan den skadede bli overført til et privat sykehus.

De offentlige legevaktene er kjent for å være dyktige når det gjelder akutt behandling.

Denguefeber, som skyldes et virus som overføres ved myggstikk, forekommer over hele landet med unntak av de to sørligste delstatene. Problemet er økende. Man kan ikke vaksinere seg mot denguefeber. Det anbefales alltid at man sjekker Folkehelseinstituttets hjemmeside for deres anbefalinger i god tid før reisen.

For opphold på bedre hoteller i storbyer som Rio de Janeiro og São Paulo er det liten helserisiko. Hvis man bor i andre områder, skal man være oppmerksom på å beskytte seg mot denguefeber.

Tilfeller av Chikunyunga-viruset har også vært bekreftet i Brasil og antallet rapporterte tilfeller i regionen er økende.

I løpet av 2015 ble det påvist en sterk økning i tilfeller av zikafeber i Brasil, spesielt i nordøstlige områder av landet. Zikafeber forårsakes av et virus som overføres med mygg, og symptomene er vanligvis milde. Samtidig med utbruddet av zikafeber er det observert en kraftig økning i antallet barn født med fosterskaden mikrokefali i flere delstater i Brasil. Selv om det ikke er endelig fastslått at zikafeber er årsaken til denne alvorlige hjerneskaden, tilråder Folkehelseinstituttet i Norge at gravide vurderer å utsette reiser til utbruddsområder. For mer informasjon sjekk Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er rapportert om en oppblussing av gulfeber i Brasil både i rurale og urbane strøk, særlig i Sao Paulo-, Minas Gerais- og Rio de Janeiro-provinsene. Brasil krever ikke at innreisende fra Norge til landet legger frem internasjonalt sertifikat på gulfebervaksine. Unntak fra regelen er om man kommer fra visse land (mellomlanding kan være nok), blant dem fra søramerikanske naboland der fremvisning av sertifikatet på vaksine tatt minst ti dager i forveien kan kreves. Uavhengig av dette anbefaler brasilianske helsemyndigheter (og Folkehelseinstiuttet) at reisende til Brasil tar vaksinen, ettersom store deler av landet vurderes som fareområder for å få gulfeber.

Malaria er relativt utbredt i Amazonas-regionen, og forebyggende medisin kan ikke kjøpes i Brasil, da reglene er veldig strenge.

Det er omlag 650.000 hiv-smittede i Brasil. Selv om myndighetene vier bekjempelse av sykdommen betydelig oppmerksomhet, kan ubeskyttet og tilfeldig sex medføre høy risiko. Landet har et strengt lovverk for å hindre seksuell utnyttelse av mindreårige.

Mathygiene er generelt på et akseptabelt nivå, men bakteriefloraen er preget av klimaet. Det bør utvises forsiktighet på serveringssteder, ikke minst utenfor byene. Drikkevann bør kjøpes på flaske.

Når det gjelder vaksiner og risiko for sykdommer, anbefales det å kontakte norske helsemyndigheter i god tid før avreise til landet.


Praktisk informasjon

Under finner du informasjon om myntenhet, elektrisitet, legitimering, og reising med barn i Brasil. Videre vil du finne informasjon om bruk av betalingskort, åpningstider i butikkene, nasjonale helligdager, tidsforskjell til Norge, nødnumre, og telefonbruk.

Tidsforskjell til Norge er tre, fire og fem timer, avhengig av årstid og tidssone.

Strømnettet består av både 110 volt og 220 volt med 60 perioder (Hz). Det finnes en rekke forskjellige støpsler og bruk av adapter kan derfor være nødvendig.

Nasjonal telefonkode er +55

Internettdomene er .com.br

Myntenheten i Brasil er real, (flertall reais). En real tilsvarer ca. 2,3 kr. (per mai 2018)

Ifølge brasiliansk lovgivning plikter man alltid å bære en form for legitimasjon. Pass er det eneste gyldige internasjonale identifikasjonspapir. Norsk bankkort med bilde godtas ikke som gyldig legitimasjon. For å slippe å bære med deg passet overalt, kan en løsning være å ta kopi av passet, og så få kopien stemplet av en offentlig instans.

Ved reiser innad i Brasil med barn under tolv år, der ikke begge foreldre/foresatte reiser sammen med barnet, er det nødvendig med en samtykkeerklæring godkjent av brasilianske myndigheter. For barn under 18 år med brasiliansk statsborgerskap er det også nødvendig med samtykkeerklæring for å reise ut av Brasil, når ikke begge foreldre/foresatte er med på reisen. Kontakt den brasilianske ambassaden i Oslo for erklæringsskjema og mer informasjon.

Bruk av de mest kjente betalingskortene som Visa, MasterCard, American Express og Diners er utbredt og økende. Det kan noen steder utenom byene være vanskelig å finne minibanker. Enkelte minibanker aksepterer heller ikke internasjonale kort.

Normale åpningstider - Bank: 10:00 til 16:00. Mange minibanker er åpne 24 timer, men dette varierer. Butikk: 09:00 til 18:00 eller 19:00. Matbutikkene er åpne lenger, mange har åpent 24 timer hver dag hele uken. Kjøpesenter: 09:00 til 22:00. På søndager åpent fra 14:00 til 22:00, men ikke alle butikkene på sentrene har åpent. Lokale variasjoner forekommer.

Nasjonale helligdager er 1. januar, tre dager i forbindelse med karneval, langfredag, 21. april «Tiradentes» (frihetsheltenes dag), 1. mai, 4. juni, «Corpus Cristi», 7. september (nasjonaldag), 12. oktober (Nossa Senhora Aparecida), 2. november (Finados), 15. november (republikkens dag), 25. desember (første juledag). I tillegg finnes også lokale helligdager.

Fasttelefonnettet er relativt godt utbygget. Mobildekningen utenfor de store byene er generelt dårlig. Det kan benyttes europeiske mobiltelefoner noen steder, fortrinnsvis i de store byene.

De aller fleste brasilianere har en uformell omgangsform. Likevel vil toppløs bading og soling vanligvis ikke aksepteres. De fleste steder er det dessuten vanlig at småbarn har på seg badebukse eller tilsvarende på stranda.

Landets språk er portugisisk, og mange opplever at de kan komme et stykke på vei med spansk. Man bør være oppmerksom på at engelskkunnskaper er lite utbredt, særlig utenfor turiststedene og de store byene.

Besittelse og bruk av narkotika er forbudt. Videre bør du være oppmerksom på at mange reiseforsikringer ikke dekker skader og uhell som skyldes misbruk av narkotika og andre rusmidler. Strafferammen for handel med forbudte stoffer er normalt fra tre til 15 års fengsel. Brasilianske fengsler har en standard som ligger betydelig under den norske, og fysisk vold fra medfanger forekommer.

Ta aldri med bagasje, pakker eller gaver for andre. Pakk selv, og vit hva du tar med deg. Flere som er dømt for narkotikasmugling i utlandet sier at de "skulle bare hjelpe noen" de hadde møtt underveis, og ikke visste hva de tok med seg. Husk at den som blir tatt med narkotika på seg eller i bagasjen blir holdt ansvarlig. Vær oppmerksom på at gaver du mottar i utlandet kan inneholde forbudte stoffer. Ha med legeerklæring eller resept hvis du må reise med legemidler som inneholder narkotiske eller andre forbudte substanser.

Promillegrensen ved bilkjøring er 0,0. For at utenlandske statsborgere skal kunne kjøre bil i Brasil må de bære et internasjonalt førerkort. Norske turister som kun har norsk førerkort kan få problemer som følge av dette. Førerkort kreves for alle kjøretøy og aldersgrensen er 18 år.