Brasil - reiseinformasjon

Brasil innførte innreiserestriksjoner på grunn av covid-19 i mars 2020. Den brasilianske regjeringen åpner fortsatt opp for reisende med flytrafikk og mulig opphold på inntil 90 dager. Det er restriksjoner ved ankomst fra sjø og landegrenser. For mer om koronavirus og innreise/utreise, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endre seg. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. Nordmenn trenger kun pass for innreise til Brasil, og turister kan oppholde seg i Brasil i inntil 90 dager uten visum. De som ønsker å være i landet lenger enn dette kan søke om forlengelse hos det føderale politiet (Polícia Federal), men det er ikke alltid slik forlengelse innvilges.

Forretningsfolk, studenter som skal studere i Brasil, journalister og kunstnere på oppdrag i Brasil, samt adopsjonsforeldre som skal hente barn i landet trenger visum.

Spørsmål vedrørende visum, arbeids- og oppholdstillatelser for nordmenn i Brasil må først og fremst rettes til brasilianske myndigheter. Dersom du befinner deg i Norge, bør du ta kontakt med den brasilianske ambassaden i Oslo

Det anbefales sterkt at nordmenn som både reiser til Brasil og via Brasil til andre land i Sør-Amerika, har med vaksinasjonsbok/vaksinasjonskort med dokumentasjon på at du er vaksinert mot gulfeber, og kan vise det fram i passkontrollen. Dette gjelder også reisende til Brasil fra andre sør-amerikanske land. Se ellers informasjon om gulfeber fra Folkehelseinstituttet under «Helse».

De fleste norske reisende har et problemfritt opphold i Brasil. På grunn av høy kriminalitet, ikke minst i store byer, er det likevel viktig å ta forholdsregler på reisen. Gitt landets størrelse anbefales det å orientere seg lokalt om detaljer rundt sikkerhet. Nordmenn som oppholder seg i Brasil oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Demonstrasjoner: Det kan forekomme demonstrasjoner og protester i hovedstaden Brasilia og andre større byer frem mot presidentvalget i oktober 2022. Reisende bes være oppmerksomme og unngå større folkeansamlinger. Det anbefales videre at man holder seg løpende orientert om varslede demonstrasjoner i området man oppholder seg og unngår disse.

Risikoen for terrorhendelser i Brasil ansees som lav.

Bading. Enkelte strender kan ha kraftige bølger og sterke understrømmer som kan medføre livsfare for badende. Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold. Det har også vært noen tilfeller av haiangrep i Brasil, hovedsakelig i den nordøstlige delen av landet.

Sikkerheten til sjøs - både på elvene og på havet - er generelt lavere enn i Norge. Det kan forekomme at nødvendig sikkerhetsutstyr ikke er på plass.

Lokale nødnumre: Politiet (Polícia Militar - Emergência 24 hrs) tlf.: 190. Det føderale veipolitiet (Polícia Rodoviária Federal) tlf.: 191 - i tilfelle bilulykker og lignende. Ambulanse tlf.: 192 . Brannvesenet (bombeiros) tlf.: 193.

Dersom du har blitt utsatt for noe kriminelt under opphold i Brasil, bør du først og fremst kontakte politiet. Nødnummeret til Polícia Militar (tlf: 190) betjenes døgnet rundt og fungerer i alle Brasils delstater.

I Rio de Janeiro og Natal bør man kontakte turistpolitiet, se under Kontaktinformasjon.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Informasjon fra brasilianske helsemyndigheter finner man på helseministeriet sine nettsider.  

Brasil har innført restriksjoner for utenlandske borgere over sjø- og landegrenser. Restriksjonene er forlenget flere ganger, og gjelder fremdeles. Det er mulig å krysse landegrensene for fullvaksinerte med negativ test.

Innreise med fly er tillatt, med unntak av de som har oppholdt seg i Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika eller Zimbabwe i løpet av de siste 14 dagene og som ikke omfattes av unntakene. Ordinært krav om opphold på inntil 90 dager gjelder. Selv om det ikke lenger er krav om fremvisning av gyldig helseforsikring før innreise, er dette noe vi anbefaler at alle reisende har. Man må legge fram negativ PCR-test som ikke er eldre enn 72 timer ved avreise eller negativ antigen-test som ikke er eldre enn 24 timer. I tillegg må reisende fylle ut en egenerklæring (Declaração de Saúde do Viajante, DSV) med opplysninger om egen helse og hvor man kan kontaktes de første to ukene av oppholdet i Brasil. Engelsk versjon av egenerklæringen finnes på Traveler's Health Declaration

Det er innført fem dagers innreisekarantene for uvaksinerte som reiser inn i landet. Situasjonen varierer i de ulike delstatene, og lokale og regionale myndigheter vurderer fortløpende tiltak for å begrense smitten. Det kan ikke utelukkes at nye tiltak og restriksjoner blir iverksatt. Det er flere steder innført krav om fremvisning av gyldig koronasertifikat for å få tilgang til offentlige og private steder.

Reisende anbefales å medbringe gyldig koronasertifikat på engelsk.

Reisende som planlegger innenlandsreiser i Brasil bes i tillegg om å holde seg oppdaterte på tiltak og restriksjoner i de forskjellige provinsene utover nasjonal lovgivning.   

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

For offisielle helsefaglige reiseråd se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det anbefales å tegne en heldekkende reise- og sykeforsikring før utreise. Offentlige sykehus i Brasil har ofte en betydelig lavere standard enn i Norge. Mange private sykehus holder imidlertid en standard som er tilnærmet lik den som finnes på norske offentlige sykehus, av og til høyere.

OBS. Ved alvorlig skade eller dersom det er behov for transport i ambulanse til et akuttmottak skal man være oppmerksom på at alle offentlige ambulanser har plikt til å kjøre til nærmeste offentlige legevakt. Først etter behandling på et av de offentlige sykehusene som har akuttmottak, kan den skadede bli overført til et privat sykehus.

De offentlige legevaktene er kjent for å være dyktige når det gjelder akutt behandling.

Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales. Denguefeber, som skyldes et virus som overføres ved myggstikk, forekommer over hele landet med unntak av de to sørligste delstatene. Problemet er økende. Man kan ikke vaksinere seg mot denguefeber. Det anbefales at man sjekker Folkehelseinstituttets hjemmeside for oppdaterte anbefalinger i god tid før reisen. Tilfeller av chikungunya-viruset (CHIKV) har også vært bekreftet i Brasil og antallet rapporterte tilfeller i regionen er økende. Zikafeber finnes også og forårsakes av et virus som overføres med mygg, og symptomene er vanligvis milde. Samtidig med utbruddet av zikafeber er det observert en kraftig økning i antallet barn født med fosterskaden mikrokefali i flere delstater i Brasil. Selv om det ikke er endelig fastslått at zikafeber er årsaken til denne alvorlige hjerneskaden, tilråder Folkehelseinstituttet i Norge at gravide vurderer å utsette reiser til utbruddsområder. For mer informasjon sjekk Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er rapportert om en oppblussing av gulfeber i Brasil både i rurale og urbane strøk, særlig i Sao Paulo-, Minas Gerais- og Rio de Janeiro-provinsene. Brasil krever ikke at innreisende fra Norge til landet legger frem internasjonalt sertifikat på gulfebervaksine. Unntak fra regelen er om man kommer fra visse land (mellomlanding kan være nok), blant dem fra søramerikanske naboland der fremvisning av sertifikatet på vaksine tatt minst ti dager i forveien kan kreves. Uavhengig av dette anbefaler brasilianske helsemyndigheter (og Folkehelseinstiuttet) at reisende til Brasil tar vaksinen, ettersom store deler av landet vurderes som fareområder for å få gulfeber.

Malaria er relativt utbredt i Amazonas-regionen, og forebyggende medisin kan ikke kjøpes i Brasil, da reglene er veldig strenge.

Det er omlag 650.000 hiv-smittede i Brasil. Selv om myndighetene vier bekjempelse av sykdommen betydelig oppmerksomhet, kan ubeskyttet og tilfeldig sex medføre høy risiko. Landet har et strengt lovverk for å hindre seksuell utnyttelse av mindreårige.

Drikkevann bør kjøpes på flaske. Mathygiene er generelt på et akseptabelt nivå, men bakteriefloraen er preget av klimaet. Det bør utvises forsiktighet på serveringssteder, ikke minst utenfor byene.

Når det gjelder vaksiner og risiko for sykdommer, anbefales det å kontakte norske helsemyndigheter i god tid før avreise til landet.

Kriminaliteten i Brasil er gjennomgående høy og stor forsiktighet bør utvises, særlig etter mørkets frembrudd. Besøkende fra utlandet anses ofte som et lett bytte, og kan bli utsatt for lommetyveri, veskenapping, ran. Kopiering av kredittkort og annen kredittkortsvindel er også utbredt.

Mange byer har svært høye drapstall. Ofte forløper tyveri uten bruk av vold, men det forekommer at turister utsettes for grov vold. Gjerningsmenn er ofte bevæpnet og samtidig påvirket av rusmidler. Skulle man bli utsatt for ransforsøk, anbefales det at man gir fra seg sine verdisaker på en rolig måte uten å yte motstand. Tyveri, ran, overfall osv. må anmeldes på nærmeste politistasjon. Flere byer har eget turistpoliti, deriblant Natal og Rio de Janeiro, se under for kontaktinformasjon.

Verdisaker som penger, pass, billetter, mobiltelefon, osv bør om mulig oppbevares i safe på hotellet. Autorisert kopi av pass kan med fordel brukes som legitimasjon ved innenlands reise, slik at man ikke risikerer tap av det originale passet.

De fleste større byer har slumområder, såkalte favelaer, som turister bør være forsiktige med å oppsøke. Det er utrygt å bevege seg inn i favelaene i Rio de Janeiro. Sikkerhetssituasjonen er ustabil. Det er fra tid til annen direkte trefninger både mellom politi og narkotika-bander, og mellom ulike fraksjoner av disse bandene.

Kidnappinger og bortføringer forekommer i Brasil. Et særskilt fenomen er såkalte «ekspress-kidnappinger» som innebærer kortvarige kidnappingssituasjoner hvor offeret tvinges til å tømme sine kredittkort i minibanker, eller på annen måte skaffe løsepenger.

Landets omfang tilsier at det er store lokale variasjoner når det gjelder vær og risiko for naturkatastrofer. Generelt er landet lite utsatt. Dersom en naturkatastrofe skulle inntreffe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Det kan være risiko for større oversvømmelser og jordskred etter kraftige regnperioder, noe som kan medføre ødeleggelser og personskader. Brasil er ikke jordskjelvutsatt, men mindre rystelser kan forekomme enkelte steder.

Brasil har vært progressive når det gjelder seksuelle minoriteters rettigheter. Mange brasilianere er imidlertid meget konservative og det forekommer hendelser med trakassering av seksuelle minoriteter, ikke minst utenfor de store byene.

Trafikksikkerhet: Det anbefales å utvise stor forsiktighet både som trafikant og fotgjenger. Trafikkbildet er betydelig mer krevende enn det vi er vant med fra Norge, og grunnleggende trafikkregler blir ofte ikke fulgt. Utforming av veier og mangelfull skilting kan noen steder også gi økt risiko for ulykker.

Promillegrensen ved bilkjøring er 0,0.

For at utenlandske statsborgere skal kunne kjøre bil i Brasil må de bære et internasjonalt førerkort. Norske turister som kun har norsk førerkort kan få problemer som følge av dette. Førerkort kreves for alle kjøretøy og aldersgrensen er 18 år.

Hvis man leier bil og reiser utenfor byer og tettsteder, er det viktig å forsikre seg om at neste bensinstasjon er innenfor rekkevidde, eventuelt ha med ekstra drivstoff. Overfall og ran av parkerte biler og busser forekommer, særlig ved nattestid.

Besittelse og bruk av narkotika er forbudt. Videre bør du være oppmerksom på at mange reiseforsikringer ikke dekker skader og uhell som skyldes misbruk av narkotika og andre rusmidler. Strafferammen for handel med forbudte stoffer er normalt fra tre til 15 års fengsel. Brasilianske fengsler har en standard som ligger betydelig under den norske, og fysisk vold fra medfanger forekommer.

Ta aldri med bagasje, pakker eller gaver for andre. Pakk selv, og vit hva du tar med deg. Flere som er dømt for narkotikasmugling i utlandet sier at de "skulle bare hjelpe noen" de hadde møtt underveis, og ikke visste hva de tok med seg. Husk at den som blir tatt med narkotika på seg eller i bagasjen blir holdt ansvarlig. Vær oppmerksom på at gaver du mottar i utlandet kan inneholde forbudte stoffer. Ha med legeerklæring eller resept hvis du må reise med legemidler som inneholder narkotiske eller andre forbudte substanser.

Ifølge brasiliansk lovgivning plikter man alltid å bære en form for legitimasjon. Pass er det eneste gyldige internasjonale identifikasjonspapir. Norsk bankkort med bilde godtas ikke som gyldig legitimasjon. For å slippe å bære med deg passet overalt, kan en løsning være å ta kopi av passet og få kopien stemplet av en offentlig instans.

Embaixada Real da Noruega em Brasilia
SES, Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 28,
CEP 70.418-900 Brasília – DF, Brasil
+55 61 3521 9800
E-post: emb.brasilia@mfa.no

Consulado Geral da Noruega no Rio de Janeiro
Rua Lauro Müller 116/ Sala 2206 - Torre Rio Sul - Botafogo CEP: 22.290-160
Rio de Janeiro - RJ
+55 21 2586 7500
E-post: cg.riodejaneiro@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter:
Tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Kontaktinfo til turist-politiet i Rio og Natal:

Rio de Janeiro
Deat - Delegacia Especial De Apoio ao Turismo (24 hour service)
Rua Afrânio de Melo Franco 159
22430-600 Rio de Janeiro – Brasil
Leblon – Rio de Janeiro
Tel: (+5521) 2332-2924 / 2334-6802

Natal
Delegacia do Turista
Av. Engenheiro Roberto Freire
8790 Praia Shopping
Ponta Negra
Natal
Tel: +55 (84) 3232 7402/ 3232 7404

Brasil. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Brasil