Guinea-Bissau - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Portugal

De fleste reiser til Guinea-Bissau kan gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til kriminalitet, politisk ustabilitet og dårlig infrastruktur. Det er viktig å ha gyldig reiseforsikring som dekker evakuering ved sykdom. Reisende anbefales å registrere sin reise i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no. For informasjon om koronavirus se punktet om Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Visum. Norske borgere trenger visum for opphold i Guinea-Bissau. Du kan søke om visum og få mer informasjon fra Guinea-Bissaus ambassade i Berlin:

Embassy of the Republic of Guinea-Bissau in Berlin, Germany
Adresse: Kronenstrasse 72,10117 Berlin, Tyskland
Tlf: 0049 30 20 65 81 58
E-post                 
Nettside

Nettsidene finnes kun på tysk. Visum utstedes av agenten Bridge Corporation, som har engelskspråklig nettside.

Husk pass. For innreise i Guinea-Bissau kreves norsk pass. Passet må være gyldig i minimum seks måneder etter utreise fra Guinea-Bissau.  

Mistet pass. Ettersom Norge ikke har diplomatisk representasjon i Guinea-Bissau, kan konsulær bistand ikke gis på stedet. Søknad om pass krever personlig oppmøte ved en norsk ambassade. Ta kontakt med ambassaden i Lisboa dersom du mister passet ditt på reise i Guinea-Bissau.

Vaksine. Gulfebervaksine er påkrevet for alle som skal reise inn i Guinea-Bissau. Unntak for barn under ett år.

Hjelp til nordmenn. Den norske ambassaden i Lisboa er ansvarlig for Guinea-Bissau. Norge har verken ambassade eller konsulat i landet og muligheten til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er derfor begrenset. Nærmeste norske ambassade i regionen er i Accra, Ghana.

Ved en akutt nødsituasjon bør norske borgere oppsøke en annen, europeisk ambassade i Bissau. Man bør også kontakte den norske ambassaden i Lisboa.

Trafikk. Infrastrukturen er lite utviklet og veistandarden dårlig, spesielt i regnsesongen. Manglende belysning og landminer fra tidligere kriger gjør det nødvendig å utvise stor aktsomhet. Det er viktig å ikke forlate angitte veier, og man bør ikke kjøre etter mørkets frembrudd. Man bør ha internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Guinea-Bissau. Mer informasjon om dette på Norske førarkort i utlandet | Statens vegvesen.

Terror.  Risikoen for terrorhendelser i Guinea-Bissau anses som lav, men kan ikke utelukkes. Guinea-Bissau bidrar til FNs fredsbevarende styrker i Mali, noe som kan øke risikoen for terrorangrep.  

Demonstrasjoner. Guinea-Bissau er et politisk ustabilt land, og demonstrasjoner kan forekomme hyppig. Uroen i landet har i liten grad vært rettet direkte mot utlendinger, men man bør unngå større ansamlinger av mennesker og demonstrasjoner, da uroligheter kan komme ut av kontroll.

Koronavirus (covid-19): Guinea-Bissau har lav vaksinasjonsgrad og en helsetjeneste med lav kapasitet. Dette gjør det vanskelig å takle tilleggsbelastningen med covid-19 pasienter. Da det ikke finnes norsk, stedlig representasjon i Guinea-Bissau, er den konsulære assistansen norske myndigheter kan tilby svært begrenset. Reisende til Guinea-Bissau bør være fullvaksinert mot covid-19, og i tillegg ta forholdsregler for å beskytte seg mot smitte.

Hvis du får symptomer på covid-19, må du teste deg. Du må være i karantene på oppholdsstedet ditt frem til testresultatet er klart. Det er kun mulig å teste seg i hovedstaden Bissau. 

Du kan bli bedt om å holde deg i karantene på oppholdsstedet i inntil 14 dager dersom medpassasjerer på flyet mistenkes å være covid-19 positive. Reisende over 12 år må fremvise én av følgende:

  • Gyldig koronasertifikat som viser vaksinasjon med minimum to doser tatt minst fire uker i forkant av reisen.

eller

  • Gyldig koronasertifikat eller testresultat som viser negativ RT-PCR-test tatt i løpet av de siste 72 timer før avreise.

eller

  • Gyldig koronasertifikat på gjennomgått covid-19 sykdom utstedt 72 timer før avreise eller tidligere.

Disse restriksjonene gjelder også for utreise fra Guinea-Bissau.

Reisende til Guinea-Bissau kan bli bedt om å  fylle i et skjema med informasjon om hvor man reiser fra samt kontaktinformasjon under oppholdet.

Det kan fortsatt være krav om bruk av munnbind og fremvisning av koronasertifikat i Guinea-Bissau.

Du bør holde deg oppdatert på hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye koronarestriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Risikoen for malariasmitte er stor i hele landet, og det anbefales å forebygge sykdom med legemidler, såkalt legemiddelprofylakse, i tillegg til å beskytte seg mot myggstikk under oppholdet. Dengue- og Zikafeber kan forekomme i hele landet. Se FHIs malariaveileder for mer informasjon: Afrika - FHI, og rådfør deg med Folkehelseinstituttet i god tid før du reiser med tanke på hvilke vaksiner som anbefales for din reise. Merk at det er krav om gulfebervaksine for innreise til Guinea-Bissau.

Medisinske fasiliteter: Standarden på sykehus og klinikker er dårlig og tilgangen på utstyr, medisiner, ambulanser og leger er mangelfull. Det er vanskelig å få hjelp i nødsituasjoner, og operasjoner bør foretas i Europa. Det oppfordres til å ta med personlige medisiner og et reiseapotek hjemmefra, i samråd med fastlegen. Det er svært viktig at man har gyldig reiseforsikring som dekker evakuering ved sykdom.    

Det anbefales å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Drikkevann: Ikke drikk vann fra springen. Vask frukt og grønnsaker i flaskevann eller kokt vann.

Grunnet politisk ustabilitet og lite ressurser klarer myndighetene i Guinea-Bissau i liten grad å følge opp kriminalitet. Det ses en økning i spesielt narkotikarelatert kriminalitet ettersom landet brukes i organisert narkotikasmugling.

Bedrifter blir jevnlig utsatt for svindel, tyveri og utpressing av organiserte kriminelle.

Utlendinger rammes mest av tyveri eller ran av verdisaker. Vær spesielt oppmerksom i folkemengder, marked og på flyplassen. Det anbefales ikke å gå ute etter mørkets frembrudd. Dårlig infrastruktur og mangelfull gatebelysning øker risikoen for å utsettes for kriminalitet. Unngå å gå alene og unngå ta med verdisaker når du går ute. Hold dørene låst og vinduene lukket når du ferdes i bil.   

Narkotika: Narkotika er forbudt og gir strenge straffer i fengsel under særdeles vanskelige forhold.  

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Guinea-Bissau som er ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Man bør ta utgangspunkt i at lokale myndigheter ikke har ressurser til å håndtere en krisesituasjon på en rask og god måte.

Tørke, flom og epidemier: Tørke og flom rammer Guinea-Bissau jevnlig, vanligvis med lave dødstall. Skogbranner kan også forekomme. Epidemier har ved flere tilfeller krevd et betydelig antall menneskeliv de siste årene. For mer informasjon om naturkatastrofer i Guinea-Bissau, se Guinea-Bissau - Africa - Countries & Regions - PreventionWeb.net.  

Meld fra til ambassaden i Lisboa dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse, men vær oppmerksom på at siden Norge ikke har ambassade eller konsulat i landet er muligheten for å gi bistand svært begrenset. Husk å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner, slik at de kjenner ditt oppholdssted og ikke bekymrer seg unødig. Ved å registrere din reise på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.

Man skal alltid bære gyldig legitimasjon med seg når man ferdes i Guinea-Bissau. Ta en bekreftet kopi av passet ditt før du reiser og ha med deg passkopien i stedet for selve passet når du går ute. Dette reduserer risikoen for å miste passet.

LHBT+-personer kan støte på utfordringer på reise i Guinea-Bissau. Selv om homofili ble avkriminalisert i 1993, kan man fortsatt møte diskriminering og uønsket oppmerksomhet som åpen LHBTI-person. Lovverket som beskytter mot diskriminering i Guinea-Bissau gjelder ikke for LHBTI-personer. Likekjønnet ekteskap og partnerskap anerkjennes ikke.

Det eksisterer ingen nødnummersentral i Guinea-Bissau.

Nasjonal myndighet for samfunnsikkerhet, beredskap og ambulanse: +245 966 003 993.

Politi: +245 955 764 976  Guarda Nacional: +245 955 651 193

Ved en akutt nødsituasjon bør norske borgere oppsøke en annen, europeisk ambassade i Bissau. Ta kontakt med Norges ambassade i Lisboa +351 21 300 91 00 eller UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no for mer informasjon.   

Ansvarlig ambassades hjemmeside.

 

Guinea-Bissau.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Guinea-Bissau.