Guinea-Bissau - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Portugal

De fleste reiser til Guinea-Bissau kan gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til politisk ustabilitet og dårlig infrastruktur. For informasjon om koronavirus se punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Visum. Norske borgere trenger visum for opphold i Guinea-Bissau. Du kan søke om visum og få mer informasjon fra Guinea-Bissaus ambassade i Berlin:

Embassy of the Republic of Guinea-Bissau in Berlin, Germany
Adresse: Kronenstrasse 72,10117 Berlin, Tyskland
Tlf: 0049 30 20 65 81 58
E-post                 
Nettside

Nettsidene finnes kun på tysk. Visum utstedes av agenten Bridge Corporation, som har engelskspråklig nettside.

Husk pass. For innreise i Guinea-Bissau kreves norsk pass. Passet må være gyldig i minimum seks måneder etter utreise fra Guinea-Bissau.  

Mistet pass. Ettersom Norge ikke har diplomatisk representasjon i Guinea-Bissau, kan konsulær bistand ikke gis på stedet. Søknad om pass krever personlig oppmøte ved en norsk ambassade. Ta kontakt med ambassaden i Lisboa dersom du mister passet ditt på reise i Guinea-Bissau.

Vaksine. Gulfebervaksine er påkrevet for alle som skal reise inn i Guinea-Bissau. Unntak for barn under ett år.

Hjelp til nordmenn. Den norske ambassaden i Lisboa er ansvarlig for Guinea-Bissau. Norge har verken ambassade eller konsulat i landet og muligheten til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er derfor begrenset. Nærmeste norske ambassade i regionen er i Accra, Ghana.

Ved en akutt nødsituasjon bør norske borgere oppsøke en annen, europeisk ambassade i Bissau. I kapittelet «Kontaktinformasjon» finnes kontaktinformasjon til tre av disse. Man bør også kontakte den norske ambassaden i Lisboa.

Trafikk. Infrastrukturen er lite utviklet og veistandarden dårlig, spesielt i regnsesongen. Manglende belysning og landminer fra tidligere kriger gjør det nødvendig å utvise stor aktsomhet. Det er viktig å ikke forlate angitte veier, og man bør ikke kjøre etter mørkets frembrudd. Man bør ha internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Guinea-Bissau. Mer informasjon om dette på Norske førarkort i utlandet | Statens vegvesen.

Terror.  Risikoen for terrorhendelser i Guinea-Bissau anses som lav, men kan ikke utelukkes. Guinea-Bissau bidrar til FNs fredsbevarende styrker i Mali, noe som kan øke risikoen for terrorangrep.  

Demonstrasjoner. Guinea-Bissau er et politisk ustabilt land, og demonstrasjoner kan forekomme hyppig. Uroen i landet har i liten grad vært rettet direkte mot utlendinger, men man bør unngå større ansamlinger av mennesker og demonstrasjoner, da uroligheter kan komme ut av kontroll.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner: Reisende til Guinea-Bissau må fylle i et skjema med informasjon om hvor man reiser fra samt kontaktinformasjon under oppholdet.

Koronatest: Alle reisende som ankommer Guinea-Bissau skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test av typen RT-PCR. Testen må være utført innen 72 timer før ankomst. Hvis man viser symptomer på Covid-19 ved ankomst, vil man bli testet på nytt og må i karantene på oppholdsstedet frem til testresultatet er tilgjengelig.

Det er i tillegg obligatorisk å teste seg innen 72 timer før utreise fra Guinea-Bissau. Det er kun mulig å teste seg i hovedstaden Bissau.

Innreisekarantene og unntak: Det er ikke krav til innreisekarantene for reisende fra Norge.

Lokale restriksjoner: Munnbind er obligatorisk både innendørs og utendørs på offentlige steder.

Man skal holde to meters avstand til andre.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Risikoen for malariasmitte er stor i hele landet, og det anbefales å forebygge sykdom med legemidler, såkalt legemiddelprofylakse, i tillegg til å beskytte seg mot myggstikk under oppholdet. Dengue- og Zikafeber kan forekomme i hele landet. Se FHIs malariaveileder for mer informasjon: Afrika - FHI, og rådfør deg med Folkehelseinstituttet i god tid før du reiser med tanke på hvilke vaksiner som anbefales for din reise.

Medisinske fasiliteter: Standarden på sykehus og klinikker er dårlig og tilgangen på utstyr, medisiner, ambulanser og leger er mangelfull. Det er vanskelig å få hjelp i nødsituasjoner, og operasjoner bør foretas i Europa. Det oppfordres til å ta med personlige medisiner og et reiseapotek hjemmefra, i samråd med fastlegen. Det er svært viktig at man har gyldig reiseforsikring under hele oppholdet i Guinea-Bissau.    

Det anbefales å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Drikkevann: Ikke drikk vann fra springen. Vask frukt og grønnsaker i flaskevann eller kokt vann

Grunnet politisk ustabilitet og lite ressurser klarer myndighetene i Guinea-Bissau i liten grad å følge opp kriminalitet. Det ses en økning i spesielt narkotikarelatert kriminalitet ettersom landet brukes i organisert narkotikasmugling.

Bedrifter blir jevnlig utsatt for svindel, tyveri og utpressing av organiserte kriminelle.

Utlendinger rammes mest av tyveri eller ran av verdisaker. Vær spesielt oppmerksom i folkemengder, marked og på flyplassen. Det anbefales ikke å gå ute etter mørkets frembrudd. Dårlig infrastruktur og mangelfull gatebelysning øker risikoen for å utsettes for kriminalitet. Unngå å gå alene og unngå ta med verdisaker når du går ute. Hold dørene låst og vinduene lukket når du ferdes i bil.   

Narkotika: Narkotika er forbudt og gir strenge straffer i fengsel under særdeles vanskelige forhold.  

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Guinea-Bissau som er ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Man bør ta utgangspunkt i at lokale myndigheter ikke har ressurser til å håndtere en krisesituasjon på en rask og god måte.

Tørke, flom og epidemier: Tørke og flom rammer Guinea-Bissau jevnlig, vanligvis med lave dødstall. Skogbranner kan også forekomme. Epidemier har ved flere tilfeller krevd et betydelig antall menneskeliv de siste årene. For mer informasjon om naturkatastrofer i Guinea-Bissau, se Guinea-Bissau - Africa - Countries & Regions - PreventionWeb.net.  

Meld fra til ambassaden i Lisboa dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse, men vær oppmerksom på at siden Norge ikke har ambassade eller konsulat i landet er muligheten for å gi bistand svært begrenset. Husk å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner, slik at de kjenner ditt oppholdssted og ikke bekymrer seg unødig. Ved å registrere din reise på reiseregistrering.no har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.

Man skal alltid bære gyldig legitimasjon med seg når man ferdes i Guinea-Bissau. Ta en bekreftet kopi av passet ditt før du reiser og ha med deg passkopien i stedet for selve passet når du går ute. Dette reduserer risikoen for å miste passet.

Det eksisterer ingen nødnummersentral i Guinea-Bissau.

Nasjonal myndighet for samfunnsikkerhet, beredskap og ambulanse: +245 966 003 993.

Politi: +245 955 764 976  Guarda Nacional: +245 955 651 193

Ved en akutt nødsituasjon bør norske borgere oppsøke en annen, europeisk ambassade i Bissau. Ta kontakt med Norges ambassade i Lisboa +351 21 300 91 00 eller UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no for mer informasjon.   

Ansvarlig ambassades hjemmeside.

 

Guinea-Bissau.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Guinea-Bissau.