Guinea-Bissau - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Portugal

De fleste reiser til Guinea-Bissau kan gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til politisk ustabilitet og dårlig infrastruktur. For informasjon om koronavirus se punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zika-feber.

Sikkerhet


De fleste reiser til Guinea-Bissau kan i dag gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til politisk ustabilitet og dårlig infrastruktur. Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Guinea-Bissau.

I 2012 var det statskupp i Guinea-Bissau, og landet gikk i etterkant gjennom en ustabil politisk periode. Utlendinger var allikevel i liten grad utsatt for voldeligheter. Det ble avholdt valg på president og nasjonalforsamling i april og mai 2014, og sikkerhetssituasjonen har vært stabil siden da.

Den norske ambassaden i Lisboa er ansvarlig for Guinea-Bissau. Norge har verken ambassade eller konsulat i landet. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er begrenset. Nærmeste norske ambassade ligger i Accra, Ghana. 

Faren for terrorhendelser i Guinea-Bissau ansees som lav. Det er ingen terrorisme i landets nylige historie, og det finnes ingen lokale terrorgrupper. Risikoen for at transnasjonale ekstremistgrupper skal forsøke å angripe utenlandske interesser i Guinea-Bissau anses som liten. Det er imidlertid fare for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden, og Guinea-Bissau er intet unntak. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler.

Selv om kriminaliteten i landet regnes som lav etter vest-afrikansk standard, kan både lokale og utlendinger bli utsatt for tyveri og småkriminalitet. Risikoen for kidnapping er lav. Voldskriminalitet er sjelden i hovedstaden Bissau, men landets utstrakte organiserte narkotikasmugling gjør aktsomhet nødvendig. Bedrifter blir jevnlig utsatt for svindel, tyveri og utpressing av organiserte kriminelle.

Infrastrukturen for transport er svært lite utviklet i Guinea-Bissau. Manglende belysning gjør det nødvendig å utvise stor aktsomhet ved kjøring på nattestid. På grunn av resterende landminer fra borgerkrigen og uavhengighetskrigen er det viktig å ikke forlate angitte veier og stier.

Demonstrasjoner og protester har tidligere forekommet hyppig, spesielt i Bissau. Uroen har i liten grad vært rettet direkte mot utlendinger, men man bør unngå større ansamlinger av mennesker, da uroligheter fort kan komme ut av kontroll. Ny uro kan oppstå på kort varsel.

Guinea-Bissau er utsatt for epidemier, tørke og flom. De siste 20 årene er det flom- og tørkekatastrofer som har rammet flest mennesker, dog med svært få dødsfall. Epidemier har ved flere tilfeller krevd et betydelig antall menneskeliv, sist i 2005 (ca 400 døde) og 2008 (ca 220 døde). For mer informasjon om naturkatastrofer i Guinea-Bissau, se Preventionweb eller EM-DAT

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Guinea-Bissau oppfordres til å registrere sin reise på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Ved en akutt nødsituasjon bør norske borgere oppsøke en annen europeisk ambassade i Bissau. Under finnes kontaktinformasjon til tre av disse. Man bør også kontakte den norske ambassaden i Lisboa.

Portugal:
Embaixada de Portugal em Bissau
Avenida Cidade de Lisboa, Bissau
Tel: +245 320 3379

Spania:
Embajada de Espana en Bissau
Praça dos Heróis Nacionais
Tel: +245 672 22 46 (i åpningstiden) +245 600 10 10 (utenfor åpningstid)

Frankrike:
Ambassade de France à Bissao
Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria
Tel: +245 325 44 89 (i åpningstiden) +245 539 32 80 (utenfor åpningstid) 

Norges Ambassade i Portugal:
Avenida Dom Vasco da Gama, 1
1400-127 Lisboa
Tel: +351 213 009 100
E-post: emb.lisbon@mfa.no

Det også er mulig å kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00. Senteret kan også kontaktes utenfor ambassadens åpningstid, enten per telefon eller per e-post: UDops@mfa.no


Innreise


Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Guinea-Bissau. Det er mulig å få utstedt visum ved ankomst, men prosessen kan være dyr og tidkrevende. Det er derfor en fordel å få tak i visum på forhånd.

Guinea-Bissaus ambassade med ansvar for Norge ligger i Berlin:  

Embassy of the Republic of Guinea-Bissau in Berlin, Germany
Adresse: Kronenstrasse 72,10117 Berlin, Tyskland
Tlf: 0049 30 20 65 81 58
E-post:  info@botschaft-guinea-bissau-berlin.de                 
Nettside: http://www.botschaft-guinea-bissau-berlin.de/

Nettsidene finnes kun på tysk. Visum utstedes av agenten Bridge Corporation som har engelskspråklig nettside: http://www.bridge-corporation.com/


Helse

Koronavirus (covid-19):  Norske reisende bør holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset utvikler seg. Se norske helsemyndigheters anbefalinger angående reiser på Folkehelseinstituttets nettsider, på regjeringen.no, samt oppdatert kart over tilfeller i verden på WHOs nettsider.

***

Standarden på sykehusene i Guinea-Bissau er generelt dårlig, og det kan være vanskelig å få hjelp i nødsituasjoner. Tilgangen på ambulanser og leger er mangelfull.  Operasjoner bør foretas i Europa. Det oppfordres til å ta med personlige medisiner og et reiseapotek hjemmefra. Guinea-Bissau er per mars 2015 ikke rammet av ebola-epidemien, men det er en viss risiko for spredning fra smittede naboland.

En bør rådføre seg med norske helsemyndigheter angående helsesituasjonen i Guinea-Bissau før innreise i landet. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en privat reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å forhøre deg om hvilke vaksiner som anbefales og er påkrevd. Ettersom Guinea-Bissau grenser til meningokokkbeltet, anbefales det å ta meningokokkvaksinasjon. Malaria er også utbredt. Om man kommer fra et annet område med gulfeber, er det påkrev å medbringe et gyldig vaksinasjonskort mot denne feberen. Zikaviruset anses å være endemisk i Guinea-Bissau, dvs. at viruset er antatt å være tilstede i området og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Man kan lese oppdatert informasjon om viruset, utbredelsen, samt hvordan man kan beskytte seg på Folkehelseinstituttets nettsider.


Praktisk informasjon

Faste telefonnettverk er ustabile. Det oppfordres til å medbringe mobiltelefon. Internettilgang i landet er begrenset.

Det offisielle språket i Guinea-Bissau er portugisisk, noe som snakkes av et mindretall av befolkningen. Utover dette snakkes det flere ulike språk i Guinea-Bissau, blant annet kreolsk, fransk, balanta, fula, manjaco, manding, pepel.

Omtrent femti prosent av landets befolkning er muslimer. Mange har religiøs tilhørighet til animistiske religioner (stammereligioner), noe som omfatter rundt førti prosent av befolkningen. Mellom fem og ti prosent er kristne.

Retningsnummer: +245
Valuta: CFA-Franc (XOF)
Nasjonaldagen: 24. september (uavhengighetsdagen)
Nødnummer: Det eksisterer ingen nødnummer i Guinea-Bissau.