Maldivene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sri Lanka

De fleste reiser til Maldivene gjennomføres uten spesielle problemer, men det har den siste tiden vært enkelte uroligheter og politiske demonstrasjoner i Malé. Det er planlagt avholdt presidentvalg på Maldivene 23. september 2018, og det kan forekomme uroligheter i denne forbindelse. Reisende oppfordres derfor til å ta nødvendige forholdsregler, holde seg unna store folkemengder og demonstrasjoner, følge med i media og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 07.02.2018 - FORTSATT GYLDIG

Maldivene - reiseråd

Utenriksdepartementet råder norske reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Malé.

Sikkerhet

De fleste reiser til Maldivene gjennomføres uten spesielle problemer, men det har den siste tiden vært enkelte uroligheter og politiske demonstrasjoner i Malé. Det er planlagt avholdt presidentvalg på Maldivene 23. september 2018, og det kan forekomme uroligheter i denne forbindelse. Reisende oppfordres derfor til å ta nødvendige forholdsregler, holde seg unna store folkemengder og demonstrasjoner, følge med i media og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Maldivene oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistreringssider.  

Ordinær kriminalitet, i form av tyverier o.l. forekommer i Malé, og man bør ta alminnelige forholdsregler med hensyn til oppbevaring av penger, pass, m.m.

Det er ikke registrert terroranslag på Maldivene, men mulige terrorhandlinger kan ikke utelukkes.   

Nødtelefoner: Ambulanse 102, brann 118, politi 119

Ved en nødsituasjon på Maldivene vennligst ta kontakt med det norske konsulatet i Malé på telefon + 960 3333 000. Adresse: Dalina Building 5th Floor, 20183 Orchid Magu, Malé, Maldivene.

Utenfor konsulatets eller ambassadens åpningstid vennligst ta kontakt med UDs døgnåpne operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ved reiser til Maldivene må man ha gyldig, maskinlesbart pass og visum. Pass må være gyldig i mer enn seks måneder etter planlagt utreisedato. For norske borgere kan turistvisum for én måned gis ved ankomst (på flyplassen). Dersom man kommer for å arbeide i Maldivene, må visum være ordnet gjennom arbeidsgiver før innreise.

Oppdaterte innførselsbestemmelser for Maldivene finnes på Maldivenes egne nettsider.


Helse

Det finnes flere sykehus i Malé, i tillegg til private klinikker. Mange av de større hotellene har også leger tilgjengelig.

Reisende rådes til å ta ut reiseforsikring ettersom private sykehusopphold fort kan komme opp i betydelige summer. For øvrig henvises det til helsestasjoner i Norge for oversikt over nødvendige og anbefalte vaksiner. Internasjonalt vaksinasjonsbevis er nyttig.

Vær forberedt på tropisk varmt klima med høy luftfuktighet. Bruk solkrem med høy solfaktor og drikk rikelig med vann for å hindre uttørking.

Denguefeber: Det har den siste tiden vært en økning i antall tilfeller av denguefeber på Maldivene. Myggarten som overfører dengueviruset finnes som oftest i bebodde områder, hvor den lever i stillestående vann. Den stikker særlig på dagtid. Denguefeber fortoner seg ofte som en kraftig influensa med høy feber, kraftig hodepine bak øynene, samt ledd og muskelsmerter. Kvalme, brekninger, hoste og svelgsmerter kan også forekomme. Tre-fem dager senere får omkring halvparten et rødt utslett som vanligvis starter på brystkassen og sprer seg til armer, ben og ansikt. Ikke alle får symptomer etter smitten. Hvis det kommer symptomer, så starter disse vanligvis fire-sju dager etter smittetidspunktet, men kan variere fra tre dager og helt opp til 14 dager.

Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt demoragisk denguefeber (HDF). Ved HDF siver væske ut av blodbanen, antall blodplater i blodet faller, og leverens funksjon påvirkes. Resultatet er alvorlig væskemangel, sirkulasjonssvikt og risiko for alvorlige indre blødninger. Risikoen for HDF er liten første gang man får denguefeber, men øker hvis man senere blir smittet med en annen type denguevirus.

Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk. Ta på tøy med langer ermer og bukseben, bruk myggavvisende midler og sov med aircondition på og med myggnett over sengen.

Zika: Zikaviruset anses å være endemisk på Maldivene, det vil si at det er antatt å være tilstede i området og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Norske helsemyndigheter endret 3. mai 2017 råd til gravide og andre reisende til områder med zika, og gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser.

Det vises også til Folkehelseinstituttets offisielle helsefaglige reiseråd for reiser til utlandet. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reiser til Maldivene.


Praktisk informasjon

Du bør sørge for å tegne en god reiseforsikring, eventuelt forsikre deg om at den du har er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd, og vær blant annet oppmerksom på følgende:

  • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
  • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?
  • De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.
  • Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

For ytterligere informasjon rundt helsehjelp i utlandet, se den offentlige helseportalen, www.helsenorge.no.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør.

På Maldivene gjelder muslimsk lov (sharia). Det betyr blant annet at det er forbudt å ta med seg alkohol inn i landet. Alkohol kan kun inntas på hoteller og på turistøyer med egen tillatelse. Ved besøk i moskeer bør man ha på seg klær som dekker det meste av kroppen og unnlate å ta bilder.

Tidsforskjellen til Norge er + fire timer (vintertid i Norge) og + tre timer (sommertid i Norge). Strømstyrken er den samme som i Norge; 220 volt.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Maldivene er +960. Det er mobildekning på de aller fleste steder.

Vanlige kredittkort (Visa, Mastercard, American Express, Diners m.fl.) aksepteres de fleste steder i Male og på turistøyene. Ved turiststedene er det vanlig å betale i amerikanske dollar.

Normale åpningstider for bank er 0800-1330 og for offentlige kontorer 0730-1430. Butikker er åpne lenger.

Nasjonaldagen er 26. juli. Ellers feires muslimske helligdager. Hver fredag er fridag, mens søndag er vanlig arbeidsdag.

Til toppen