Maldivene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sri Lanka.

Maldiviske myndigheter har pr. 15. juli opphevet unntakstilstanden i helsesektoren forårsaket av koronaviruset og løftet innreiserestriksjonene for utenlandske statsborgere. Lander åpner dermed opp igjen for turister fra alle land, men med en rekke regler og restriksjoner som reisende bør gjøre seg kjent med. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

Maldivene er en populær turistdestinasjon og de fleste reiser til Maldivene gjennomføres uten spesielle problemer. Norske borgere oppfordres til å utvise normal aktsomhet ifm. reise og opphold på øystaten.

Myndighetene på Maldivene tar sikkerhetsspørsmål alvorlig, og kampen mot terror og ekstremisme står høyt på den politiske agendaen. Det har imidlertid vært hendelser rettet mot utenlandske turister utført av en lokal ekstremistisk gruppe i 2020. Returnerte fremmedkrigere og økende radikalisering innebærer en risiko for terrorangrep mot turister på Maldivene.

Kriminaliteten på Maldivene er lav, men tyverier på hoteller og på strender kan forekomme. Du bør ta vare på verdisakene og andre personlige eiendeler, spesielt når du reiser i Malé. Safen på hotellet bør benyttes. På oppfordring fra politiet kan man bli pålagt å vise legitimasjon. Reisende oppfordres derfor til å bære kopi av pass og oppbevare originalen på et trygt sted.

Kredittkortsvindel kan forekomme, så vær varsom ved bruk av kredittkort, spesielt i butikker og restauranter.

Maldivene har alvorlige straffer for narkotikaforbrytelser. Besittelse av alle slags narkotika, selv i små mengder, er strengt forbudt. Smugling og oppbevaring av narkotika kan gi opptil livstid i fengsel.

Det er forbudt å importere følgende varer til Maldivene: sprengstoff, våpen, skytevåpen, ammunisjon, pornografisk materiale, materialer som anses å være i strid med islam, inkludert avgudsbilder, bibler, svinekjøtt/produkter som inneholder svinekjøtt og alkohol. Eksport av skilpaddeskall og koraller er heller ikke tillatt.

Myndighetene på Maldivene tar sikkerhetsspørsmål alvorlig og kampen mot terror og ekstremisme står høyt på den politiske agendaen. Returnerte fremmedkrigere og økende radikalisering innebærer en risiko for terrorangrep mot turister på Maldivene.

Havet rundt Maldivene kan ha sterke undervannsstrømmer og flere utenlandske statsborgere drukner hvert år. Det anbefales å være forsiktig ved bading i havet og å konferere med hotell/reiseoperatør om lokale forhold.

Maldivene er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men plasseringen av Maldivene og atollenes topografi gjør landet sårbart for tsunamier. Landet ble sist rammet av tsunamien i Det indiske hav i desember 2004.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Maldivene oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistreringssider.  

Nødtelefoner: Ambulanse 102, brann 118, politi 119

Ved en nødsituasjon på Maldivene vennligst ta kontakt med det norske konsulatet i Malé på telefon + 960 3333 000. Adresse: Dalina Building 5th Floor, 20183 Orchid Magu, Malé, Maldivene.

Utenfor konsulatets eller ambassadens åpningstid vennligst ta kontakt med UDs døgnåpne operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Ordningen med utstedelse av visum ved ankomst som ble midlertidig avviklet 27. mars 2020, ble gjenopptatt f.o.m 15. juli. Alle reisende til Maldivene er pålagt å sende inn en online egenerklæring om helse via nettsiden Immigration services at your fingertips innen 24 timer før avreise til og fra Maldivene. Det er også krav om negativ PCR-test tatt innen 96 timer før avreise til Maldivene.

Oppdaterte innreisebestemmelser til Maldivene finnes på nettsidene til Maldivenes Ministry of Foreign Affairs. 

Norske borgere som bor fast på Maldivene bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning. Opprett gjerne kontakt med ditt forsikringsselskap og evt. norsk arbeidsgiver om deres råd og anbefalinger. Har du spørsmål om hvordan covid-19 påvirker nordmenn på reise, les mer på sidene om koronavirus.

Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ved reiser til Maldivene må man ha gyldig, maskinlesbart pass og visum. Pass må være gyldig i mer enn seks måneder. 

Dersom man kommer for å arbeide i Maldivene, må visum være ordnet gjennom arbeidsgiver før innreise.

Oppdaterte innreisebestemmelser til Maldivene finnes på nettsidene til Maldivenes Ministry of Foreign Affairs. 

Innførselsbestemmelser for Maldivene finnes på nettsidene til Maldives Customs Service.

Mer informasjon om gjenåpningen for turister finnes på www.visitmaldives.com


Helse

Koronavirus (covid-19): Det rapporteres fortsatt daglig covid-19-tilfeller på Maldivene. Flere laboratorier i Malé og på andre øyer utfører PCR-testing for covid-19.

Mer informasjon om covid-19 på Maldivene kan leses på Covid-19 local updates og Covid-19 response

Reisende oppfordres til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Mer informasjon om regler og restriksjoner knyttet til innreise til Maldivene finner du under punktet Innreise.  

***

De offentlige sykehusene på Maldivene er av varierende standard, men flere av de private sykehusene holder gjennomgående god standard, med spesialister innenfor de fleste områder og disipliner.  Det er fem større sykehus i Malé og Hulhumale, både private og offentlige, i tillegg til en rekke private klinikker. Selv om mange av feriestedene har en lege tilknyttet stedet, og noen av hotellene har egne medisinske fasiliteter, er mange av feriestedene flere timers reise unna sykehusene i Malé.

Reisende rådes til å ta ut reiseforsikring ettersom private sykehusopphold fort kan komme opp i betydelige summer. For øvrig henvises det til helsestasjoner i Norge for oversikt over nødvendige og anbefalte vaksiner. Internasjonalt vaksinasjonsbevis er nyttig.

Vær forberedt på tropisk varmt klima med høy luftfuktighet. Bruk solkrem med høy solfaktor og drikk rikelig med vann for å hindre uttørking.

Meslinger: I januar 2020 ble det meldt om tilfeller av meslinger i Malé. Utbruddet skjedde halvannet år etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte Maldivene for meslingfritt. 

Denguefeber: Det har den siste tiden vært en økning i antall tilfeller av denguefeber på Maldivene. Myggarten som overfører dengueviruset finnes som oftest i bebodde områder, hvor den lever i stillestående vann. Den stikker særlig på dagtid. Denguefeber fortoner seg ofte som en kraftig influensa med høy feber, kraftig hodepine bak øynene, samt ledd og muskelsmerter. Kvalme, brekninger, hoste og svelgsmerter kan også forekomme. Tre-fem dager senere får omkring halvparten et rødt utslett som vanligvis starter på brystkassen og sprer seg til armer, ben og ansikt. Ikke alle får symptomer etter smitten. Hvis det kommer symptomer, så starter disse vanligvis fire-sju dager etter smittetidspunktet, men kan variere fra tre dager og helt opp til 14 dager.

Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form kalt hemoragisk denguefeber (HDF). Ved HDF siver væske ut av blodbanen, antall blodplater i blodet faller, og leverens funksjon påvirkes. Resultatet er alvorlig væskemangel, sirkulasjonssvikt og risiko for alvorlige indre blødninger. Risikoen for HDF er liten første gang man får denguefeber, men øker hvis man senere blir smittet med en annen type denguevirus.

Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk. Ta på tøy med langer ermer og bukseben, bruk myggavvisende midler og sov med aircondition på og med myggnett over sengen.

Zika: Zikaviruset anses å være endemisk på Maldivene, det vil si at det er antatt å være tilstede i området og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Norske helsemyndigheter endret 3. mai 2017 råd til gravide og andre reisende til områder med zika, og gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser.

Det vises også til Folkehelseinstituttets offisielle helsefaglige reiseråd for reiser til utlandet. 


Praktisk informasjon

Du bør sørge for å tegne en god reiseforsikring, eventuelt forsikre deg om at den du har er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd, og vær blant annet oppmerksom på følgende:

  • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
  • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?
  • De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.
  • Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

For ytterligere informasjon rundt helsehjelp i utlandet, se den offentlige helseportalen, www.helsenorge.no.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør.

På Maldivene gjelder muslimsk lov (sharia). Det betyr blant annet at det er forbudt å ta med seg alkohol inn i landet. Alkohol kan kun inntas på hoteller og på turistøyer med egen tillatelse. Ved besøk i moskeer bør man ha på seg klær som dekker det meste av kroppen og unnlate å ta bilder.

Kleskoden er generelt uformell, men du bør vise hensyn til lokale klesstandarder når du beveger deg utenfor turistområdene. Nudisme og toppløs soling/bading er ikke tillatt, inkludert i turistområdene.

Homofili er ulovlig på Maldivene og kan føre til straffereaksjoner. Homofile bør derfor være oppmerksomme på dette når man reiser dit, og unngå fysiske kjærtegn på offentlige steder. Fysiske kjærtegn mellom menn og kvinner på offentlige steder er heller ikke akseptert.

Tidsforskjellen til Norge er + fire timer (vintertid i Norge) og + tre timer (sommertid i Norge). Strømstyrken er den samme som i Norge; 220 volt.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Maldivene er +960. Det er mobildekning på de aller fleste steder.

Vanlige kredittkort (Visa, Mastercard, American Express, Diners m.fl.) aksepteres de fleste steder i Male og på turistøyene. Ved turiststedene er det vanlig å betale i amerikanske dollar.

Normale åpningstider for bank er 0800-1330 og for offentlige kontorer 0730-1430. Butikker er åpne lenger.

Nasjonaldagen er 26. juli. Ellers feires muslimske helligdager. Hver fredag er fridag, mens søndag er vanlig arbeidsdag.