Maldivene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sri Lanka

De fleste reiser til Maldivene gjennomføres uten spesielle problemer.

Snarveier:

Praktisk informasjon

På Maldivene gjelder muslimsk lov (sharia). Det betyr blant annet at det er forbudt å ta med seg alkohol inn i landet. Alkohol kan kun inntas på hoteller og på turistøyer med egen tillatelse. Ved besøk i moskeer bør man ha på seg klær som dekker det meste av kroppen og unnlate å ta bilder.

Tidsforskjellen til Norge er + fire timer (vintertid i Norge) og + tre timer (sommertid i Norge). Strømstyrken er den samme som i Norge; 220 volt.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Maldivene er +960. Det er mobildekning på de aller fleste steder.

Vanlige kredittkort (Visa, Mastercard, American Express, Diners m.fl.) aksepteres de fleste steder i Male og på turistøyene. Ved turiststedene er det vanlig å betale i amerikanske dollar.

Normale åpningstider for bank er 0800-1330 og for offentlige kontorer 0730-1430. Butikker er åpne lenger.

Nasjonaldagen er 26. juli. Ellers feires muslimske helligdager. Hver fredag er fridag, mens søndag er vanlig arbeidsdag.


Sikkerhet

De fleste reiser til Maldivene gjennomføres uten spesielle problemer.

Det har de siste par årene vært flere politiske demonstrasjoner i Malé og disse kan utvikle seg voldelig. Man har sett tilfeller av ødeleggelser av eiendom og arrestasjoner i forbindelse med demonstrasjoner. Reisende bør ikke oppsøke større folkemengder, politiske demonstrasjoner eller andre uroligheter av noe slag, og holde seg orientert fra lokale kjentfolk og media under reisen.

Det er ikke registrert terrorhandlinger på Maldivene i forbindelse med den politisk urolige situasjonen.  

Ordinær kriminalitet, i form av tyverier o.l. forekommer i Malé, og man bør ta alminnelige forholdsregler med hensyn til oppbevaring av penger, pass, m.m.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Maldivene oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistreringssider.  

Nødtelefoner: Ambulanse 102, brann 118, politi 119

Ved en nødsituasjon på Maldivene vennligst ta kontakt med det norske konsulatet i Malé på telefon + 960 330 7203/332 2451 eller e-post: info@cyprea.com.mv
Adresse: The Cyprea, 66/17 Boduthakurufaanu Magu
Malé 20066

Utenfor konsulatets eller ambassadens åpningstid vennligst ta kontakt med UDs døgnåpne operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ved reiser til Maldivene må man ha gyldig, maskinlesbart pass og visum. Pass må være gyldig i mer enn seks måneder etter planlagt utreisedato. For norske borgere kan turistvisum for én måned gis ved ankomst (på flyplassen). Dersom man kommer for å arbeide i Maldivene, må visum være ordnet gjennom arbeidsgiver før innreise.

Oppdaterte innførselsbestemmelser for Maldivene finnes på Maldivenes egne nettsider.


Helse

Vær forberedt på tropisk varmt klima med høy luftfuktighet. Bruk solkrem med høy solfaktor og drikk rikelig med vann for å hindre uttørking.

Det finnes to sykehus i Malé, i tillegg til private klinikker. Mange av de større hotellene har også leger tilgjengelig. For øvrig anbefales å kontakte lege før reise for oppdatert informasjon om nødvendige vaksinasjoner etc.

Zikaviruset anses å være endemisk på Maldivene, dvs at det er antatt å være tilstede i området og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Norske helsemyndigheter endret 3. mai 2017 råd til gravide og andre reisende til områder med zika, og gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser.

Det vises også til Folkehelseinstituttets offisielle helsefaglige reiseråd for reiser til utlandet. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reiser til Maldivene.