Mali - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i nordlige og sentrale Mali er svært alvorlig. Sikkerhetssituasjonen er også forverret i Bamako. 18. august 2020 og 24. mai 2021 ble det gjennomført kupp i Mali. Mali har vært underlagt sanksjoner fra den regionale organisasjonen ECOWAS siden 9. januar 2022. Grensene til naboland som er medlemmer av ECOWAS er stengt. Nordmenn som oppholder seg i landet må holde seg løpende informert, unngå folkemengder og reiser i landet som ikke er strengt nødvendige. For informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 04.09.2013 - FORTSATT GYLDIG

Mali - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Bamako. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Mali utenfor Bamako.

 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Det er visumplikt for norske borgere ved reise til Mali. Det anbefales å ta kontakt med den maliske ambassaden i Berlin.

Embassy of the Republic of Mali
Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin
Telephone: +49 30 319 988 3
Telefax: +49 30 319 988 48
E-post: info@ambamali-de.mlbotschaftmali@gmail.com
Nettside: www.ambassademali.de
Åpningstider: 09.00-16.00

Gulfebervaksine er påkrevet og gyldig vaksinasjonskort må fremlegges ved ankomst til Mali.

Sikkerhetssituasjonen i Mali er alvorlig og voldsnivået er høyt i store deler av landet, spesielt i Sentral-Mali og i grenseområdene mot Niger og Burkina Faso. Reiser utenfor hovedstaden Bamako er forbundet med risiko. Generelt er sikkerhetssituasjonen bedre i sør, men også der forekommer terroranslag. Utenlandske borgere, inkludert europeere, kan være utsatte mål for kriminelle handlinger og terroranslag.

Det er strenge restriksjoner på flyreiser innenlands i Mali og det advares mot å kjøre bil nord for Segou.

Det har vært flere terrorangrep i Mali de siste årene. De fleste angrepene rammer militære mål i de nordlige og sentrale regionene (nord for Segou), men også hovedstaden Bamako har blitt rammet. Det siste angrepet fant sted i juni 2017.

Den største faren i Bamako og Sør-Mali er knyttet til trafikkulykker og et lite tilfredsstillende helsetilbud.

Mali befinner seg nå i en  militært ledet overgangsperiode etter militærkupp i august 2020. Hvor land transisjonsperioden før avholdelse av presidentvalg skal være, diskuteres nå med ECOWAS.

Grunnet den uoversiktlige politiske situasjonen vil det kunne være noe større fare for sammenstøt i forbindelse med  demonstrasjoner mot Frankrike (Vesten), ECOWAS og MINUSMA som ofte foregår etter fredagsbønnen ved «Freedom Square» i Bamako. Man bør derfor utøve ekstra varsomhet og styre unna større forsamlinger av folk.

Niger-elven renner gjennom hele Mali, og flom og oversvømmelser i forbindelse med regntiden (juni-september) kan forekomme. Dette kan ramme særlig infrastruktur i Bamako og langs hovedveien nordover. Tørke preger den tørre årstiden (februar-mai) med hyppig sandstormer som gjør enkelte veistrekninger ufremkommelige.

Unngå å ta bilde av folk uten tillatelse. Fotoutstyr må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Mali oppfordres til å registrere sin reise via reiseregistrering.

Koronavirus (covid-19): Det er krav om covid-19 vaksinasjonskort (oppdatert og fullstendig med minimum 2 doser) for innreise til Mali. Kortet som finnes på helsenorge.no kan brukes av norske borgere for innreise til Mali. Det er nødvendig at den reisende medbringer en fysisk utskrift av dokumentet.

Det er fremdeles krav til PCR-test for innreise for personer som ikke kan fremvise et covid-19-vaksinasjonskort. Siste endring av innreisereglene ble foretatt av maliske myndigheter 12. april 2022. Reisende anbefales å sjekke hvilke regler som gjelder med flyselskapet før avreise. Det gjøres oppmerksom på at disse reglene kan endres på kort varsel.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt – i tillegg til gulfeber. Gulfebervaksine er påkrevet, og gyldig vaksinasjonskort må fremlegges ved ankomst til Mali.

Deler av Sør-Mali er malariaområde i regntiden (juni-august). Sjekk Folkehelseinstituttets oppdaterte anbefalinger.

Kriminalitet forekommer i Bamako som i andre storbyer i regionen, og det advares mot å ferdes ute til fots etter mørkets frembrudd.

Niger-elven renner gjennom hele Mali, og flom og oversvømmelser i forbindelse med regntiden (juni-september) kan forekomme langs hele elven. Dette kan ramme særlig infrastruktur i Bamako og langs hovedveien nordover. Tørke preger den tørre årstiden (februar-mai) med hyppig sandstormer som gjør enkelte veistrekninger ufremkommelige.

Mali er hovedsakelig et religiøst tolerant land hvor de fleste (90 prosent) er muslimer, med innslag av kristendom (fem prosent) og tradisjonelle afrikanske animistiske trosretninger (fem prosent). Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres, særlig under fastemåneden ramadan.

Homoseksualitet er ikke formelt forbudt med lov, men det er generelt liten toleranse lokalt for LGBTIQ+.

Norge er representert med ambassade i Bamako, opprettet i september 2017.

Ambassadens adresse er:

Ambassade de Norvège au Mali,
Cité du Niger, Bamako,
telefon +47 23 98 28 00 eller
+223 754 30 325.
e-post: emb.bamako@mfa.no 

Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Ambassadens hjemmeside.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mali.