Mali - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

Sikkerhetssituasjonen i Mali er alvorlig etter at væpnede opprørsgrupper og terrorgrupper har etablert seg i store deler av landet. Situasjonen i nordlige og sentrale Mali er svært alvorlig. Sikkerhetssituasjonen er også forverret i Bamako. Det er risiko for terror og kidnapping i hele landet. Etter militærkuppene i 2020 og 2021 er den politiske situasjonen også ustabil, og kan raskt forverres. Nordmenn som oppholder seg i landet oppfordres til å holde seg løpende informert om utviklingen, unngå større folkemengder og demonstrasjoner og utvise generell varsomhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 04.09.2013 - FORTSATT GYLDIG

Mali - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Bamako. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Mali utenfor Bamako.

 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Det er visumplikt for norske borgere ved reise til Mali. Maliske myndigheter innførte i 2022 krav om personlig oppmøte og biometri ved visumsøknad. Det anbefales derfor å ta kontakt med den maliske ambassaden i Berlin i god tid før den planlagte reisen.

Embassy of the Republic of Mali
Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin
Telephone: +49 30 319 988 3
Telefax: +49 30 319 988 48
E-post: info@ambamali-de.mlbotschaftmali@gmail.com
Nettside: www.ambassademali.de
Åpningstider: 09.00-16.00

Passet må være gyldig for hele reiseoppholdet og seks måneder etter utreise.

Gulfebervaksine er påkrevet og gyldig vaksinasjonskort må fremlegges ved ankomst til Mali. Reisende må også fremlegge sertifikat for fullført covid-19-vaksinasjon, alternativt negativ PCR-test som ikke er eldre enn 72 timer. For ytterligere informasjon se punkt om "Helse".

Sikkerhetssituasjonen i Mali er alvorlig og voldsnivået er høyt i store deler av landet, spesielt i sentrale deler av Mali og i grenseområdene mot Niger og Burkina Faso. Reiser utenfor hovedstaden Bamako er forbundet med svært høy risiko. Det er strenge restriksjoner på flyreiser innenlands i Mali og det advares mot å kjøre bil utenfor Bamako.

Terror, væpnet ran og kidnapping kan forekomme i hele landet, også i hovedstaden.  

Det har vært flere terrorangrep i Mali de siste årene. De fleste angrepene har rammet militære og sivile mål i de nordlige og sentrale regionene, men også hovedstaden Bamako har blitt rammet. Det siste angrepet mot sivile i Bamako var i 2017, men senest i juli 2022 ble militærbasen i Kati like utenfor byen, der overgangspresidenten holder til, angrepet. Terrorgruppene skal også ha celler i hovedstaden.

Den største faren i Bamako og Sør-Mali er likevel knyttet til trafikkulykker. Vei- og kjøretøykvaliteten er generelt lav og trafikkbildet uoversiktlig, med et høyt antall mopeder og varierende grad av kjøreopplæring.

Etter militærkuppene i 2020 og 2021 er Mali inne  i en militært ledet overgangsperiode. Den politiske situasjonen er uforutsigbar og kan endre seg raskt, og politisk uro kan blusse opp på kort varsel. I perioder har anti-franske/anti-vestlige holdninger vært del av retorikken.

Det tilrås å unngå politiske demonstrasjoner og større folkeansamlinger. Demonstrasjoner foregår gjerne etter fredagsbønnen  i Bamako.

Koronavirus (covid-19): Det er krav om covid-19 vaksinasjonskort (oppdatert og fullstendig med minimum to doser) for innreise til Mali. Det er nødvendig at den reisende medbringer en fysisk utskrift av dokumentet. Alternativt må dokumentasjon på negativ PCR-test ikke eldre enn 72 timer fremvises. Reisende anbefales å sjekke hvilke regler som gjelder med flyselskapet før avreise, da disse reglene kan endres på kort varsel.

Ytterligere  informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter om covid-19 og reisevaksiner finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Gulfebervaksine er påkrevet, og gyldig vaksinasjonskort må fremlegges ved ankomst til Mali.

Risikoen for malaria er stor i hele landet, og Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av malariaprofylakse. Denguefeber kan også forekomme i hele landet. Sjekk Folkehelseinstituttets oppdaterte anbefalinger.

Det offentlige helsevesenet i Mali har generelt lav standard. Det finnes noen få private klinikker, men større operasjoner bør foretas i utlandet.

Mali er et av verdens fattigste land, og tyveri, vinningskriminalitet og væpnet ran kan forekomme i hele landet. Verdisaker bør oppbevares forsvarlig. Kriminalitet og voldsnivå har økt i  Bamako, og det har vært flere tilfeller av aggressiv tigging og ran, bl.a. ved minibanker. Det har vært rapportert om flere kidnappinger i Bamako i 2022.

Væpnet innbrudd i boliger  forekommer,  ikke minst i mer velstående bydeler. Det advares mot å ferdes ute til fots etter mørkets frembrudd. Flere ambassader praktiserer nattlig portforbud.

Nigerelven renner gjennom hele Mali, og flom og oversvømmelser i forbindelse med regntiden (juni-september) kan forekomme langs hele elven. Dette kan ramme særlig infrastruktur i Bamako og langs hovedveien nordover. Tørke preger den tørre årstiden (februar-mai) med hyppige sandstormer som gjør enkelte veistrekninger ufremkommelige.

Majoriteten (90 prosent) av befolkningen i Mali er muslimer, med innslag av kristendom (fem prosent) og tradisjonelle afrikanske animistiske trosretninger (fem prosent). Lokale lover, religion, tradisjoner og skikker bør respekteres, særlig under fastemåneden ramadan. Reisende bør unngå handlinger som kan oppfattes som støtende. Besøkende tilrås å kle seg konservativt. På gaten og andre offentlige steder bør skuldre og knær være dekket.

Homoseksualitet er ikke formelt forbudt med lov, men det er generelt liten toleranse i befolkningen for LHBT+-personer og diskriminering er utbredt. Straffeloven i Mali forbyr all offentlig visning av seksuell «hengivenhet», og arrestasjoner har blitt foretatt pga det som oppfattes som umoralsk opptreden.

Reisende bør unngå å ta bilde av folk uten tillatelse. Fotoutstyr må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg og regjeringsbygninger.

Reisende anbefales å medbringe gyldige identifikasjonspapirer til enhver tid.

Ansvarlig norsk ambassade for Mali er ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden håndterer konsulære saker etter avtale. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mali.