Mali - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i nordlige og sentrale Mali er svært alvorlig. Sikkerhetssituasjonen er også forverret i Bamako. 18. august ble det gjennomført et kupp i Mali. Nordmenn som oppholder seg i landet må holde seg løpende informert, unngå folkemengder og reiser i landet som ikke er strengt nødvendige. For informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 04.09.2013 - FORTSATT GYLDIG

Mali - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Bamako. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Mali utenfor Bamako.

 

Snarveier:

Sikkerhet

Mali befinner seg i en vedvarende, væpnet konfliktsituasjon. En fredsavtale ble undertegnet i juni 2015, men implementeringa går sakte. Dette gir grobunn for sporadiske trefninger mellom opprørsgrupper i nord og for terrorangrep på maliske militære/politistyrker og FN-personell. FN har opprettet en stor fredsbevarende operasjon i Mali, Minusma. I tillegg er Frankrike representert med en bilateral militær operasjon, Barkhane.

Tilstedeværelsen av utenlandsk militært personell bidrar til en bedret sikkerhetssituasjon i Bamako og i sør, men samtidig er disse et hyppig mål for terroristgruppene i nord. Det er sterke restriksjoner på flyreiser innenlands i Mali (kun FN-fly, ingen kommersielle aktører) og det advares mot å kjøre bil nord for Segou. Inntektskilde for terroristgruppene er organisert kriminalitet (særlig narkotika) og kidnapping av vestlige.

Det har vært flere terrorangrep i Mali de siste årene. De fleste angrepene rammer militære mål i de nordlige og sentrale regionene (nord for Segou), men også hovedstaden Bamako har blitt rammet. Det siste angrepet fant sted i juni 2017, da fem mennesker ble drept i et angrep mot et populært hotell og restaurantkompleks i utkanten av byen. I november 2015 ble Radisson Blu Hotel i Bamako angrepet, og rundt 20 mennesker ble drept.

Den største faren i Bamako og Sør-Mali er knyttet til trafikkulykker og et lite tilfredsstillende helsetilbud.

18, august ble det gjennomført et statskupp i landet, der president Ibrahim Boubacar Keita ble tvunget til å gå av, sammen med regjeringen. De nye makt-haverne har lovet å gjeninnføre demokratiet, respektere internasjonale avtaler (herunder Alger-avtalen fra 2015) og ønsker å opprettholde tilstedeværelsen av FNs styrke Minusma, den franske militære styrken Barkhane m.m.

Grunnet den uoversiktlige situasjonen som følger av kuppet vil det kunne være noe større fare for sikkerheten grunnet sammenstøt og demonstrasjoner. Man bør derfor utøve ekstra varsomhet rett og styre unna større forsamlinger av folk.

Niger-elven renner gjennom hele Mali, og flom og oversvømmelser i forbindelse med regntiden (juni-september) kan forekomme langs hele elven. Dette kan ramme særlig infrastruktur i Bamako og langs hovedveien nordover. Tørke preger den tørre årstiden (februar-mai) med hyppig sandstormer som gjør enkelte veistrekninger ufremkommelige.

Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg.

Niger-elven renner gjennom hele Mali, og flom og oversvømmelser i forbindelse med regntiden (juni-september) kan forekomme langs hele elven. Dette kan ramme særlig infrastruktur i Bamako og langs hovedveien nordover. Tørke preger den tørre årstiden (februar-mai) med hyppig sandstormer som gjør enkelte veistrekninger ufremkommelige.

Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Mali oppfordres til å registrere sin reise via http://www.reiseregistrering.no/.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Gulfebervaksine er påkrevet og gyldig vaksinasjonskort må fremlegges ved ankomst til Mali.


Helse 

Koronavirus (covid-19): På grunn av covid-19-epidemien er det ytterligere begrensninger på innreise i Mali. Internasjonale flyvninger ble gjenopprettet 25. juli, men det er krav om attestasjon for negativt resultat av covid-19, og man kan bli pålagt å utføre en ny test ved ankomst, samt gå i karantene etterpå. Reisende blir også testet for evt feber før inn- og utreise. Reisende anbefales å sjekke hvilke regler som gjelder med flyselskapet før avreise. Det er visumplikt for norske borgere ved reise til Mali. Det anbefales å ta kontakt med den maliske ambassaden i Berlin.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt – i tillegg til gulfeber. Deler av Sør-Mali er malariaområde i regntiden (juni-august). Sjekk Folkehelseinstituttets oppdaterte anbefalinger (http://www.fhi.no/).


Praktisk informasjon

Norge er representert med ambassade i Bamako, opprettet i september 2017. Ambassadens adresse er: Ambassade de Norvège au Mali, Cité du Niger, Bamako, telefon +47 23 98 28 00 eller +223 754 30 325. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Offisielt navn er «République du Mali». Hovedstad og største by er Bamako. President er Ibrahim Boubacar Keita (IBK).

Flateinnhold er 1.240.000 km2 og folketallet er 17 millioner (estimat 2015). Malis befolkning består av mange ulike etniske folkegrupper som hver har sitt språk og sine tradisjoner. Mandé utgjør den største folkegruppen. Befolkningen i Mali er hovedsakelig rural (70 prosent) og sju-ti prosent er nomader. Nomadene befinner seg primært i nord. Fransk er offisielt språk og av lokale språk er 13 anerkjent som nasjonale språk. Disse inkluderer bambara, fulfulde, soninke, tamashek og arabisk. Bambara brukes også som lingua franca.

Valuta er den sentralafrikanske franc (CFA). Minibanker finnes i Bamako, rundt turiststeder, hoteller og på flyplassen. Enkelte hoteller aksepterer betaling med kredittkort og da primært Visa. Lokale myntenhet CFA 1000 = NOK 15. Landkode/retningsnummer +223. Det finnes flere lokale mobilnettverk som Orange og MTN. Strømstyrke er på 220 volt.

Mali er hovedsakelig et tolerant muslimsk land (90 prosent), med innslag av kristendom (fem prosent) og tradisjonelle afrikanske animistiske trosretninger (fem prosent). Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres, særlig under fastemåneden ramadan.

Mali er en innenlands stat som grenser til Algerie i nord, Niger i øst, Burkina Faso og Elfenbenskysten i sør, Guinea i sør-vest og Senegal og Mauritania i vest. Mali er det åttende største land i Afrika i flateinnhold og stor deler av Nord-Mali ligger i Sahara.

Malis økonomi baserer seg i stor grad på jordbruk og store deler av befolkningen er avhengig av dette både som primær inntektskilde, men også som produksjon til eget forbruk. 85 prosent av befolkningen er sysselsatt i landbruket. Det produseres bomull for eksport og noe mineralutvinning (gull). Det pågår en større utbygging av infrastruktur i Mali, primært vei- og kommunikasjonsnett gjennom statlige og private investeringer. Mali er sterkt bistandsavhengig og det anslås at ca. 40 prosent av all finansiering i landet gis gjennom internasjonale givermidler. Ungdomsledighet er en stor utfordring i Mali.