Mauritania - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Marokko

Den islamske republikken Mauritania er et utviklingsland som ligger en konfliktfylt region. Det finnes en generell trussel for terrorisme i Mauritania på grunn av porøse grenser mot naboer i Sahel området. Angrep er gjerne tilfeldige og kan ramme områder frekventert av turister og utlendinger. Utenriksdepartementet råder mot opphold i Mauritania som ikke er strengt nødvendige.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Mauritania - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i Mauritania.

 

Sikkerhet

Utenriksdepartementet råder mot opphold i Mauritania som ikke er strengt nødvendige.

Politisk uro - Demonstrasjoner er generelt fredelige, men noen har ført til sammenstøt med politiet og bruk av tåregass og vold. Senest den 3. mars 2014 omkom én person og minst 15 ble skadd i Nouakchott under en demonstrasjon. Politiske samlinger og demonstrasjoner bør unngås. Du bør følge lokale råd om steder å unngå og du bør alltid følge instruksjonene som gis av lokale sikkerhetsstyrker.

Kriminalitet  - Kriminalitetsnivået er moderat, men stadig økende. Du bør unngå den ubelyste og isolerte stranden i Nouakchott og «Le Cinquieme 'district» etter mørkets frembrudd. En rekke tyverier og voldsepisoder har blitt rapportert der de siste årene og det er en økning i antall «carjackings» og tyveri mot utenlandske borgere. Ellers i landet bør man ikke oppholde seg alene eller som par, men reise i grupper.

Trafikksikkerhet - Veiene i Mauritania er generelt dårlige og å reise i Mauritania er vanskelig. Enkelte hovedveier er asfaltert, ellers er landet i første rekke et ørkenområde med dårlig infrastruktur. Bruk biler med firehjulstrekk, sjekk tidevannet ved kystveier. Det frarådes å reise alene så reis i konvoi og sørg for at du alltid har tilstrekkelig med vann og drivstoff. Trafikken i Mauritania kan være farlig.

Seiling i havnen ved Nouakchott kan være farlig på grunn av antallet grunne skipsvrak.

Terrorisme og kidnappingsfare - Det finnes en generell trussel for terrorisme i Mauritania. Angrep er gjerne tilfeldige og kan ramme områder frekventert av turister og utlendinger. De porøse grensene i Sahel-regionen, som Mauritania er en del av, gjør det lettere for terroristorganisasjoner som Al Qaeda i Maghrib (AQ-M) og andre regionale islamistgrupper, som for eksempel Al Murabitun, å operere på tvers av grensene.  Områende øst og nord i landet bør unngås. Områdene mot Vest Sahara er i tillegg minelagt.

Stiftelsen av AQ-M i januar 2007 har bidratt til å øke terrortrusselen i Sahel-regionen betraktelig. Denne Al-Qaida grenen ble opprettet av en gruppering salafister kjent for å forkynne Al-Qaidas ideologi. Deres terrorhandlinger er varierte og innebærer alt fra attentater, selvmordsangrep, angrep mot væpnede styrker, kidnappinger og drap på vestlige statsborgere. Mauritania utgjør et mål for slike terroristgrupper og en rekke terrorhandlinger har funnet sted i landet det siste tiåret. I desember 2007 ble fire franske turister drept i byen Aleg. I september 2008 ble det utført et angrep mot mauritansk militær i Tourine. En amerikansk statsborger ble i juni 2009 drept i Nouakchott og et selvmordsangrep mot den franske ambassaden fant sted i august 2009. Fire spanske statsborgere ble kidnappet på veien mellom Nouakchott og Nouadhibou i november 2009 og tre italienske statsborgere ble kidnappet i desember 2009 ved grensen til Mali. Det har også forekommet angrepsforsøk mot brakker i byen Nema i august 2010, mot president Mohamed Ould Abdel Aziz og mot den franske ambassaden i februar 2011.

Terroristgruppene utgjør en generell trussel for kidnapping. Det er i dag gisler som blir holdt til fange i regionen hvorav noen har vært holdt til fange i over tre år. AQ-M opererer direkte eller gjennom kriminelle gjenger som utfører kidnappingene på deres vegne, gjerne mot betaling.  Kidnappinger er rettet spesielt mot utenlandske borgere. 

Det skal tillegges at situasjonen de siste fire årene har bedret seg. Siden 2011 har det ikke forekommet terrorangrep på mauritansk jord, og regjerningen arbeider preventivt sammen med hæren for å forhindre terrorisme. Spesielt har en oppgradering av militæret som patruljerer ved grensen til Mali vært et viktig inngrep. Når du reiser i Mauritania bør du likevel ta fornuftige sikkerhetsforanstaltninger. Hold en lav profil og oppretthold en høy grad av årvåkenhet, særlig på offentlige steder og steder hvor det befinner seg større menneskegrupper.   

Politiets nødnummer er + 222-45252158.
Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Mauritania oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Bamako for oppdatert informasjon og registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere må ha visum for innreise til Mauritania. Passet må ha en gyldighet på minimum tre måneder etter reisens slutt. Man må påregne minimum fire uker for visumsøknaden. For å få «business visa» må man ha en formell invitasjon fra vertskap/partner i Mauritania. Mauritanias ambassaden i Berlin dekker Norge og visumforespørsler bør rettes til Mauritanias ambassade i Berlin.

Nouakchotts flyplass er den viktigste innreisestedet for reiser til Mauretania. Sikkerheten på flyplassen kan være lav og korrupsjon forekommer.  Det rådes å bestille transport/taxi fra hotellet ved ankomst på flyplassen. Ved transport ellers i Nouakchott by oppfordres reisende til å la seg følge av kjente, eventuelt forhåndsbestilt transport fra hotell eller vertskap.

Å krysse grensen landeveien til Mauritania kan være tidkrevende og tjenestemenn kan be om betaling før de tillater deg å krysse. Det er i dag offisielle grensekryssinger fra Algerie, Marokko, Mali og Senegal, med ruten fra Senegal er ansett som tryggest. Grensen mot Algerie er for tiden stengt. Det har vært rapportert om at enkelte sørlige grenseoverganger har blitt stengt under utbrudd av Ebola-viruset. 

Mauritanske tollmyndigheter kan håndheve strenge regler om midlertidig import eller eksport av elementer som skytevåpen, narkotika, alkohol og svinekjøttprodukter. Passasjerer som blir tatt i å forsøke å bringe alkoholholdige drikker inn i landet kan risikere umiddelbare bøter, inndragning og/eller fengsling.

Den lokale valutaen er Ouguiya og kan ikke importeres eller eksporteres. Tollere har tidligere konfiskert Ouguiya fra reisende som prøver å forlate landet med sedler. Kredittkort kan kun brukes ved noen få hoteller i Nouakchott, og i den nordvestlige byen Nouadhibou. Kredittkortsvindel er et problem, så det anbefales på det sterkeste å betale regninger med kontanter. Minibanker er tilgjengelige i Nouakchott og andre store byer, men disse er ikke alltid sikre. Utenlandske valutaer kan veksles i banker og en rekke vekselsbyråer, men denne tjenesten er ikke alltid tilgjengelig uten forhåndsvarsel eller avtale. Det eksisterer en risiko for å motta falske sedler, selv fra bankene, som ikke alltid innehar systemer for å oppdage falske sedler. 

Arabisk er det offisielle språket. Fransk er første fremmedspråk og beherskes av en god del i de større byene. Lokale stammespråk blir også brukt. Engelsk er mindre utbredt

Norske borgere oppfordres til å registrere sine reiser på www.reiseregistrering.no. Videre oppfordres norske borgere til å ha gyldig reiseforsikring.


Helse

Det er forekomster av malaria og dengue feber i Mauritania. Gulfebervaksine er ikke påbudt for innreise, men reisende oppfordres til å vaksinere seg. Helsetilbudet i Mauritania er dårlig og alle reisende oppfordres til å kjøpe reiseforsikring som dekker hjemtransport ved alvorlig sykdom. Det vises til Folkehelseinstituttet for helsefaglige reiseråd. For vaksiner vises det til Folkehelseinstituttets anbefalinger.


Praktisk informasjon

Lokale skikker, språk, lover og regler  - Da islamsk tro og idealer har en sterk plass i det mauritanske samfunnet, oppfordres det til konservativ bekledning og oppførsel. Bare skuldre, korte skjørt og shorts frarådes, spesielt i områder med få vestlige. Den mauritanske regjeringen forbyr trykking og distribusjon av ikke-islamske religiøse materialer, selv om besittelse av disse materialene er lovlig.

Den mauritanske grunnlov anerkjenner islam som den eneste religionen til borgere og stat. Religiøs frihet er begrenset i henhold til landets lover. Den mauritanske straffeloven kriminaliserer alle fornærmelser mot islamske normer og moral, og straffene kan være alt fra bøter til dødsstraff. Misjonering i Mauritania er ulovlig og kan føre til utvisning, arrestasjon, tiltale eller fengsling. Homofil praksis er også straffesanksjonert.  Bilder av offentlige og religiøse bygninger, samt av offentlige tjenestemenn kan føre til straffeforfølgelse.  

Norge har ikke diplomatisk tilstedeværelse i Mauritania. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er begrenset.  Mauritania dekkes av den norske ambassaden i Rabat, Marokko. Norge har honorær konsul i Nouakchott.

Retningsnummer for samtaler til Mauritania er + 222. Tidsforskjellen mellom Mauritania og Norge er to timer.

For ytterligere informasjon om reiser til Mauritania kan du se til Amerikanske (en), Franske (fr) og Britiske (en) nettsteder.