Mauritania - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Accra, Ghana

Den islamske republikken Mauritania ligger i en konfliktfylt region. Det finnes en generell trussel for terrorisme i Mauritania på grunn av porøse grenser mot naboer i Sahel-området. Trusselen anses større jo nærmere man kommer den maliske og den algeriske grensen.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 11.06.2024 - FORTSATT GYLDIG

Mauritania - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise til, eller opphold som ikke er strengt nødvendig, i Mauretania, bortsett fra hovedstaden Nouakchott som ikke er omfattet av reiseråd.

Pass: Passet må være gyldig minimum seks måneder ved ankomst.

Visum: Norske borgere må ha visum for innreise til Mauritania. Dersom en ankommer landet via Nouakchott internasjonale flyplass, kan visum utstedes ved ankomst.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ved andre grensekryssinger anbefales å kontakte Mauritanias ambassade i Brussel, som også dekker Norge, i god tid før planlagt innreise. Ambassaden utsteder ikke lenger visum, men vil kunne gi veiledning.

Embassy of the Islamic Republic of Mauritania
Chancery: 6 Avenue de la Colombie, 1000 Brussels
Telephone: +32 2 672 47 47
Telefax: +32 2 672 20 51
E-post: info@amb-mauritania.be

Innreise: Nouakchotts flyplass er det viktigste innreisestedet for reiser til Mauretania. Det rådes å bestille transport/taxi fra hotellet ved ankomst på flyplassen.

Å krysse grensen landeveien til Mauritania kan være utfordrende og tidkrevende. Det er i dag offisielle grensekryssinger fra Algerie, Marokko, Mali og Senegal. Grensen mot Algerie er for tiden stengt. Mauritanske tollmyndigheter kan håndheve strenge regler for import eller eksport av forbudte artikler som skytevåpen, narkotika, alkohol og svinekjøttprodukter. Reisende som blir tatt i forsøk på å bringe alkoholholdige drikker inn i landet, kan risikere umiddelbare bøter, inndragning og/eller fengsling.

Politisk uro: Demonstrasjoner er generelt fredelige, men sammenstøt kan forekomme. Politiske samlinger og demonstrasjoner bør unngås. Reisende bør følge lokale råd om steder å unngå, og følge instruksene som gis av lokale sikkerhetsstyrker.

Trafikksikkerhet: Enkelte hovedveier er asfaltert, men ellers er landet i første rekke et ørkenområde med dårlig infrastruktur. Bruk biler med firehjulstrekk, og sjekk tidevannet ved kystveier. Det er ikke tilrådelig å reise alene utenfor Nouakchott; reis i konvoi og sørg for at du alltid har tilstrekkelig med vann og drivstoff. Seiling i havnen ved Nouakchott kan være farlig på grunn av antallet skipsvrak.

Terrorisme og kidnappingsfare: Det finnes en generell trussel for terrorisme i Mauritania. Selv om det ikke er rapportert om terrorangrep i Mauritania siden 2011, utgjør de porøse grensene i Sahel-regionen en risiko for angrep utført av terroristorganisasjoner som opererer på tvers av grensene. 

Ved reiser til Mauritania må man vurdere sikkerheten nøye. Hold en lav profil og oppretthold en høy grad av årvåkenhet, særlig på offentlige steder og steder hvor det befinner seg større menneskemengder.  

Kidnapping og innkreving av løsepenger for vestlige gisler kan forekomme.

Politiets nødnummer er 17.

Vaksine: Det forekommer malaria og dengue-feber i Mauritania. Gulfebervaksine er ikke påbudt for innreise, men reisende oppfordres til å vaksinere seg.

Helsetilbudet i Mauritania er mangelfullt, og alle reisende oppfordres til å kjøpe reiseforsikring som dekker hjemtransport ved alvorlig sykdom. Det vises til Folkehelseinstituttet for helsefaglige reiseråd, inkludert vaksiner:

Kriminalitetsnivået er moderat, men økende. Voldelig og ikke-voldelig kriminalitet slik som ran, overfall og biltyveri kan forekomme. Til tross for at myndighetene har økt sin innsats for å bekjempe kriminalitet, er det fortsatt begrenset responskapasitet hos lokalt politi.

Reisende bør unngå den ubelyste og isolerte stranden i Nouakchott og «Le Cinquieme district» etter mørkets frembrudd. En rekke tyverier og voldsepisoder har blitt rapportert i disse områdene, og det er en økning i antall bilkapringer og tyveri mot utenlandske borgere. Ellers i landet bør man reise i grupper.

Mauritania er utsatt for flom og tørke i deler av landet. Regntiden er fra juli til september og er forbundet med høy flomrisiko, særlig sør i landet.

Lokale lover gjenspeiler at Mauritania er et islamsk land med Sharia-lovgivning. Reisende bør til enhver tid respektere lokale lover, tradisjoner, skikker og religion og opptre slik at man ikke støter andre kulturer eller religiøs tro, spesielt i løpet av den hellige måneden ramadan eller på religiøse steder. Det anbefales å kle seg konservativt. Unngå fotografering uten forhåndstillatelse.

Drone: Bruk av drone er kun tillatt i Mauritania i dagslys, og dronen skal ikke flys over folkemengder, statlige eller militære fasiliteter.

Rusmidler: Salg og forbruk av alkohol er i strid med loven. Narkotikalovgivningen er streng. Besittelse av narkotika kan medføre fengselsstraff.

Identifikasjon: Reisende bør alltid med pass/id-kort. Det er hyppige veikontroller. Reisende bør følge instruksjonene fra politiet og mauritanske sikkerhetsstyrker.

Homoseksualitet er forbudt ved lov og straffbart i Mauritania. Familielovgivningen er basert på Sharia, og i henhold til dette medfører seksuell omgang mellom menn, dødsstraff. Seksuell omgang mellom kvinner kan medføre fengselsstraff.

Valuta: Den lokale valutaen er ouguiya og kan ikke importeres eller eksporteres. Tollere kan konfiskere ouguiya fra reisende som prøver å forlate landet med sedler.

Ansvarlig norsk ambassade for Mauritania er ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden håndterer konsulære saker etter avtale. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

 

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mauritania.