Mauritania - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Bamako, Mali

Den islamske republikken Mauritania er et utviklingsland som ligger i en konfliktfylt region. Det finnes en generell trussel for terrorisme i Mauritania på grunn av porøse grenser mot naboer i Sahel området. Angrep er gjerne tilfeldige og kan ramme områder frekventert av turister og utlendinger. Utenriksdepartementet fraråder opphold i Mauritania som ikke er strengt nødvendige.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Mauritania - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i Mauritania.

 

Sikkerhet

Politisk uro: Demonstrasjoner er generelt fredelige, men noen har ført til sammenstøt med politiet og bruk av tåregass og vold. Politiske samlinger og demonstrasjoner bør unngås. Du bør følge lokale råd om steder å unngå, og du bør alltid følge instruksene som gis av lokale sikkerhetsstyrker.

Kriminalitet: Kriminalitetsnivået er moderat, men stadig økende. Du bør unngå den ubelyste og isolerte stranden i Nouakchott og «Le Cinquieme district» etter mørkets frembrudd. En rekke tyverier og voldsepisoder har blitt rapportert i disse områdene de siste årene, og det er en økning i antall «carjackings» og tyveri mot utenlandske borgere. Ellers i landet bør man ikke oppholde seg alene eller som par, men reise i grupper.

Trafikksikkerhet: Veiene i Mauritania er generelt dårlige og å reise i Mauritania er vanskelig. Enkelte hovedveier er asfaltert, ellers er landet i første rekke et ørkenområde med dårlig infrastruktur. Bruk biler med firehjulstrekk, sjekk tidevannet ved kystveier. Det er ikke tilrådelig å reise alene; reis i konvoi og sørg for at du alltid har tilstrekkelig med vann og drivstoff. Seiling i havnen ved Nouakchott kan være farlig på grunn av antallet grunne skipsvrak.

Terrorisme og kidnappingsfare: Det finnes en generell trussel for terrorisme i Mauritania. Angrep er gjerne tilfeldige og kan ramme områder frekventert av turister og utlendinger. De porøse grensene i Sahel-regionen, som Mauritania er en del av, gjør det lettere for terroristorganisasjoner som Al Qaeda i Maghrib (AQMI) og andre regionale islamistgrupper, som for eksempel Al Mourabitoun, å operere på tvers av grensene.  Områdene øst og nord i landet bør unngås. Områdene mot Vest-Sahara er i tillegg minelagt.

Stiftelsen av AQMI i januar 2007 har bidratt til å øke terrortrusselen i Sahel-regionen betraktelig. I 2017 slo AQMI seg sammen med tre andre terroristgrupper i regionen – Al Mourabitoun, Ansar Dine og Macina Katibat – og dannet terroristalliansen JNIM, under ledelse av Ansar Dines Iyad Ag Ghali. Grupperinga har tatt på seg ansvaret for de fleste terrorhandlinger i Mali og Burkina Faso det siste året.

Mauritania utgjør et mål for terroristgrupper og en rekke terrorhandlinger ble gjennomført mellom 2007 og 2011. Mellom 2011 og 2018 fant det imidlertid ikke sted terrorangrep i Mauritania. Regjeringen arbeider preventivt sammen med hæren for å forhindre terrorisme. Spesielt har en oppgradering av militæret som patruljerer ved grensen til Mali vært et viktig grep. Når du reiser i Mauritania, bør du likevel ta fornuftige sikkerhetsforanstaltninger. Hold en lav profil og oppretthold en høy grad av årvåkenhet, særlig på offentlige steder og steder hvor det befinner seg større menneskemengder.   

Mauritania overtok ledelsen for den regionale anti-terrorstyrken G5 Sahel Joint Force i 2018, og det har siden da vært et par sporadiske angrep mot militære patruljer i grenseområdene mot Mali. Ingen sivile mål er så langt blitt rammet.

Kidnapping og innkreving av løsepenger for vestlige gisler har vært en av hovedinntektskildene for terroristgruppene i regionen. Det er i dag gisler som blir holdt som fanger i regionen, hvorav noen har vært fanger i flere år. Gruppene opererer direkte eller gjennom kriminelle gjenger som utfører kidnappingene på deres vegne, gjerne mot betaling.    

Politiets nødnummer er + 222-45252158.

Ambassaden i Bamako (Mali) er sideakkreditert til Mauritania og kan kontaktes på +47 23 98 28 00. Ambassaden er åpen kl. 8-16 (lokal tid) mandag-torsdag og 8-13 på fredag. Utenom ambassadens arbeidstid kan publikum kontakte UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere må ha visum for innreise til Mauritania. Dersom en ankommer landet via Nouakchott internasjonale flyplass, kan visum utstedes ved innreise. Ved andre grensekryssinger må visum anskaffes på forhånd. Passet må være gyldig minimum tre måneder etter reisens slutt. Man må påregne minimum fire uker for visumsøknaden. For å få «business visa» må man ha en formell invitasjon fra vertskap/partner i Mauritania.

Mauritanias ambassaden i Berlin dekker Norge og visumforespørsler bør rettes til Mauritanias ambassade i Berlin.

Nouakchotts flyplass er det viktigste innreisestedet for reiser til Mauretania. Sikkerheten på flyplassen kan være lav og korrupsjon forekommer.  Det rådes å bestille transport/taxi fra hotellet ved ankomst på flyplassen. Ved transport ellers i Nouakchott by oppfordres reisende til å la seg følge av kjente, eventuelt forhåndsbestilt transport fra hotell eller vertskap.

Å krysse grensen landeveien til Mauritania kan være tidkrevende og tjenestemenn kan be om betaling før de tillater deg å krysse. Det er i dag offisielle grensekryssinger fra Algerie, Marokko, Mali og Senegal, men ruta fra Senegal er ansett som tryggest. Grensen mot Algerie er for tiden stengt. Mauritanske tollmyndigheter kan håndheve strenge regler om midlertidig import eller eksport av elementer som skytevåpen, narkotika, alkohol og svinekjøttprodukter. Reisende som blir tatt i forsøk på å bringe alkoholholdige drikker inn i landet kan risikere umiddelbare bøter, inndragning og/eller fengsling.

Den lokale valutaen er ouguiya og kan ikke importeres eller eksporteres. Tollere har tidligere konfiskert ouguiya fra reisende som prøver å forlate landet med sedler.

Norske borgere oppfordres til å registrere sine reiser på www.reiseregistrering.no. Videre oppfordres norske borgere til å ha gyldig reiseforsikring.

 


Helse

Det er forekomster av malaria og dengue feber i Mauritania. Gulfebervaksine er ikke påbudt for innreise, men reisende oppfordres til å vaksinere seg. Helsetilbudet i Mauritania er dårlig og alle reisende oppfordres til å kjøpe reiseforsikring som dekker hjemtransport ved alvorlig sykdom. Det vises til Folkehelseinstituttet for helsefaglige reiseråd. For vaksiner vises det til Folkehelseinstituttets anbefalinger.


Praktisk informasjon

Lokale skikker, språk, lover og regler: Da islamsk tro og idealer har en sterk plass i det mauritanske samfunnet, oppfordres det til konservativ bekledning og oppførsel. Bare skuldre, korte skjørt og shorts frarådes, spesielt i områder med få vestlige. Den mauritanske regjeringen forbyr trykking og distribusjon av ikke-islamsk religiøst materiale, selv om besittelse av disse materialene er lovlig.

Kredittkort kan kun brukes ved noen få hoteller i Nouakchott, og i den nordvestlige byen Nouadhibou. Kredittkortsvindel er et problem, så det anbefales på det sterkeste å betale regninger med kontanter. Minibanker er tilgjengelige i Nouakchott og andre store byer, men disse er ikke alltid sikre. Utenlandske valutaer kan veksles i banker og en rekke vekslingsbyråer, men denne tjenesten er ikke alltid tilgjengelig uten forhåndsvarsel eller avtale. Det eksisterer en risiko for å motta falske sedler, selv fra bankene, som ikke alltid har systemer for å oppdage falske sedler. 

Arabisk er det offisielle språket. Fransk er første fremmedspråk og beherskes av en god del i de større byene. Lokale stammespråk blir også brukt. Engelsk er mindre utbredt

Den mauritanske grunnloven anerkjenner islam som den eneste religionen til borgere og stat. Religiøs frihet er begrenset i henhold til landets lover. Den mauritanske straffeloven kriminaliserer alle fornærmelser mot islamske normer og moral, og straffene kan være alt fra bøter til dødsstraff. Misjonering i Mauritania er ulovlig og kan føre til utvisning, arrestasjon, tiltale eller fengsling. Homofil praksis er også straffbart.  Fotografering av offentlige og religiøse bygninger, samt av offentlige tjenestemenn kan føre til straffeforfølgelse.  

Norge har ikke diplomatisk tilstedeværelse i Mauritania. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er begrenset.  Mauritania dekkes av den norske ambassaden i Bamako, Mali. 

Retningsnummer for samtaler til Mauritania er + 222. Tidsforskjellen mellom Mauritania og Norge er to timer.

For ytterligere informasjon om reiser til Mauritania kan du se til amerikanske (en), franske (fr) og britiske (en) nettsteder.