Niger - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Accra, Ghana

Den 26. juli 2023 ble det gjennomført statskupp i Niger, og landet styres nå av et militærregime. Sikkerhetssituasjonen er labil, og det er stadig risiko for sosial uro. Land- og luftgrensene ble stengt etter kuppet, men har gradvis blitt åpnet igjen mot flere land. Frankrike har stengt sin ambassade i landet, og det internasjonale nærværet er redusert. Reisende bør holde seg løpende informert om utviklingen i landet, unngå større folkemengder og demonstrasjoner og utvise generell varsomhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 03.08.2023 - FORTSATT GYLDIG

Niger - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Niger.

Norske borgere som oppholder seg i Niger oppfordres til å registrere seg i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no. Norge har ikke ambassade i Niger og har svært begrenset mulighet til å bistå norske borgere i landet. Det er den norske ambassaden i Accra, Ghana som er ansvarlig ambassade.  

Pass: Passet må være gyldig for hele reiseoppholdet og seks måneder etter utreise. Den enkelte er selv ansvarlig for å påse at reisedokument er gyldig for innreise.

Visum: Norske borgere må ha visum til Niger. Man kan ikke regne med at visum kan skaffes ved grenseoverganger. Det er risiko for at visum utstedt før militærkuppet i 2023 ikke lenger er gyldig. Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Visum kan søkes ved f.eks. Nigers ambassade i København. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Adgang til lengre arbeidsopphold i Niger må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Embassy of the Republic of Niger
Rosbæksvej 11, 2100 Copenhagen Ø
Telephone: +45 44 22 09 99
Telefax: +45 44 22 09 92
E-post: ambassade@niger.dk

Gulfebervaksine er påkrevet og gyldig vaksinasjonskort må fremlegges ved ankomst til Niger.

Sikkerhetssituasjonen i Niger er ustabil etter den militære maktovertakelsen i juli 2023. Allerede før kuppet var situasjonen bekymringsfull, og trusselnivået høyt.

Det er terrorfare i hele landet, inkludert i Niamey. Væpnede terrororganisasjoner og kriminelle har utført flere kidnappinger i Niger, og det er kidnappingsrisiko i hele landet. Sikkerhetssituasjonen i Niamey by anses som relativt stabil, men det har vært terrorangrep så nær som 17 km fra bygrensen.

Det er rapportert om en økning i vinningskriminalitet og ran, ikke minst som følge av forverret økonomisk situasjon. Det har vært en økning i antall angrep begått av terrororganisasjoner etter kuppet i regionene Diffa, Tahoua og Tillabéri.

Reisende bør unngå demonstrasjoner og store folkemengder og hold deg oppdatert om utviklingen i landet.

Vaksine: Malaria er utbredt i hele landet og Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av malariaprofylakse. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk, og besøkende må til enhver tid medbringe vaksinasjonskort.

Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets sider om Niger.

Helsetilbud: Det offentlige helsetilbudet er begrenset. Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de alminneligste sykdommene i de store byene. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands.

Niger er et av verdens fattigste land. Kriminalitetsnivået, spesielt i hovedstaden Niamey, er høyt, inklusive tyverier, ran og innbrudd i boliger. Områdene rundt større hoteller, Nasjonalmuseet og Petit Marché i Niamey er spesielt utsatt for ran. Reisende tilrådes ikke å krysse Kennedy-broen over elven Niger til fots, heller ikke i dagslys. Å gå ute om natten anbefales ikke. Vær varsom ved uttak av penger i minibank, unngå dette etter mørkets frembrudd.

Biltyver retter seg ofte mot terrengkjøretøyer. Sørg for at bildørene alltid er låst.

Landeveisrøverier, smugling og annen kriminell aktivitet er vanlig i grenseområder, spesielt etter mørkets frembrudd.

I regntiden, fra mai til oktober, kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom. Kraftige regnskyll kan føre til trafikale problemer og hemme flytrafikk.

Harmattan (sandholdig ørkenvind) kan medføre midlertidig stengte flyplasser i perioden mellom januar og april.

Befolkningen i Niger er overveiende muslimsk, og landet følger muslimske helligdager. Reisende bør respektere lokale lover, tradisjoner og religiøse skikker. Besøkende tilrås å kle seg konservativt. På gaten og andre offentlige steder bør skuldre og knær være dekket.  

Man bør ta spesielt hensyn under religiøse helligdager og i forbindelse med opphold ved moskeer rundt fredagsbønnen.

Straff: Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse, og det er straffbart med ulovlig inn- og utførsel av varer.

LHBTI: Det er ingen offisiell lov som eksplisitt kriminaliserer homoseksualitet, men homoseksualitet er ikke allment akseptert, og møtes i stor grad av stigmatisering blant den bredere befolkningen. Det er dessuten en åpning i straffeloven i Niger for udefinerte "moralske" lovbrudd, som kan sanksjoneres med bot eller fengselsstraff.

Fotografering: Man bør unngå å fotografere militære installasjoner og regjeringsbygninger.

Identifikasjon: Reisende bør til enhver tid medbringe pass eller annen form for identifikasjon.

Ansvarlig norsk ambassade for Niger er ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden håndterer konsulære saker etter avtale. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Niger.