Russland - reiseinformasjon

Utenriksdepartementet har siden 27. februar frarådet alle reiser til Russland. Som følge av krigen i Ukraina har mange land, inkludert Norge, stengt luftrommet for russiske fly. Russland har stengt sitt luftrom for fly fra over 30 land. Dette kan gjøre det vanskelig å reise ut av Russland. Visa- og Mastercard-kort utstedt utenfor Russland fungerer ikke lenger i Russland.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. FEBRUAR 2022 - FORTSATT GYLDIG

Russland - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland.

Utenriksdepartementet har siden 27. februar frarådet alle reiser til Russland.

Det går fortsatt fly fra Russland til Serbia, samt enkelte land utenfor Europa, herunder Tyrkia, Forente Arabiske Emirater og Egypt. . Det er også mulig å reise ut av Russland med bil, buss eller tog til et av nabolandene. Dette kan endre seg raskt. Personer som ønsker å forlate landet bør vurdere å gjøre det mens kommersielle utreisemuligheter fortsatt er mulig.

Vi anbefaler også at du registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at norske myndigheter kan nå deg med viktige meldinger.

Personer som reiser inn i Russland med russisk pass, må også reise ut med russisk pass (utenrikspass). Norske borgere som reiser inn i Russland på russisk pass, anses i Russland som russiske borgere, og den norske ambassaden kan normalt ikke bistå overfor russiske myndigheter.

Utreise

For reisende til/fra Murmansk fylke: Alle nordmenn og EU/EØS-borgere kan fritt reise ut av Russland over grensen til Norge ved Storskog/Borisoglebsk, forutsatt at de ikke har dobbelt norsk-russisk statsborgerskap.

Personer som ønsker å krysse grensen over Storskog til fots, bes på forhånd (minimum én arbeidsdag) om å ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk (cg.murmansk@mfa.no, tlf. +7 8152 400 300). Grensen er åpen for passering hver dag i tidsrommet 08.00–15.00 norsk tid (09.00–16.00 russisk tid).

Russiske borgere kan ikke reise ut av landet over denne grenseovergangen med mindre de faller inn under unntaksbestemmelsene (familie i Norge m.m.) fra det føderale covid-19-regelverket. Restriksjoner og tiltak endres raskt, og reisende bør derfor holde seg oppdatert på russiske regionale myndigheters hjemmesider.

For reisende til/fra St. Petersburg: De eneste destinasjonene i Europa utenom Russland og SUS-området som nå har regulære flyforbindelser med Pulkovo lufthavn, er Istanbul, Beograd og Chisinau. Det går også fly til/fra Dubai, Doha, og Jerevan.

Utreise til Finland: For norske borgere er den russisk-finske grensen åpen for ordinær ferdsel med bil/buss. Ved innpassering til Finland med bil/buss må man dokumentere sin covid-status, se krav på reisemyndighetenes nettsider.

Busselskaper som kjører fra St. Petersburg til Finland:

Utreise til Estland: De tre grensekrysningspunktene mot Estland er døgnåpne for reisende med buss, bil og til fots, med unntak for Pechory, der kun fotgjengere kan krysse.

Innreise

Vi minner om at Utenriksdepartementet siden 27. februar har frarådet alle reiser til Russland. Les mer om reiseråd her.

Visum: Eventuelle spørsmål om visum og opphold rettes til Russlands ambassade eller til det russiske visumsenteret i Oslo.

Informasjon om pressevisum og akkreditering gis på nettsidene til den norske ambassaden i Moskva.

Andre reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise til Russland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Tap av pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort skal meldes til russisk politi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig fremmøte på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i St. Petersburg eller Murmansk. Tapsmelding fra politi skal fremlegges.

Vi minner om Utenriksdepartementets offisielle reiseråd for Russland. Er du allerede i Russland, oppfordrer vi deg til å følge utviklingen tett og gjøre grundige sikkerhetsvurderinger.

Obs: Krym er i henhold til folkeretten en del av Ukraina. Her finner du informasjon om Ukraina, inkludert reiserådet.

Terror:  Russland rammes fra tid til annen av terroraksjoner og det må antas at terrortrusselen kan være forhøyet i lys av krigen i Ukraina. Oftest forekommer det i Nord-Kaukasus og større byer. Terrorangrep har tidligere primært vært rettet mot russisk politi, soldater og myndighetspersoner, men har også krevd sivile ofre, herunder utenlandske statsborgere. Offentlige samlingsplasser og transportsystemer er mest utsatt, f.eks. jernbanestasjoner og undergrunnsbanene.

Trafikk og kommunikasjon: Russland har et vel utbygd tognett som stort sett er trygt å bruke. Det anbefales ikke å forlate kupeen ubevoktet, og ta spesielt godt vare på eiendelene på nattog. Sanksjoner mot Russland kan tenkes å påvirke vedlikeholdsarbeidet og sikkerheten på enkelte strekninger som kjøres med vestligproduserte tog (Siemens).

En rekke russiske flyselskaper som flyr innenriks i Russland er nå å finne på EUs flyforbudsliste: The EU Air Safety List (europa.eu). Det anbefales at man setter seg nøye inn i hvilke selskaper dette til enhver tid gjelder.

Veitrafikk. Det russiske veinettet er av varierende kvalitet. Det kreves internasjonalt førerkort (som i Norges utstedes av NAF), og sammen med bilforsikring er dette tilstrekkelig for å kjøre bil i Russland for kortere perioder. Det er høye dødstall i trafikken og uryddig kjørestil forekommer. Promillegrensen er 0,0, men kjøring i påvirket tilstand forekommer. Det er også rapportert om ran av biler langs landeveiene. Det tas ikke alltid hensyn til fotgjengere.

Koronavirus (covid-19): Russland er blant landene som er verst rammet av koronapandemien.

Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge russiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Reisende bør vise aktsomhet, spesielt dersom de er uvaksinerte. Nye restriksjoner kan bli innført på meget kort varsel.

Ikke-russiske borgere som reiser inn til Russland eller gjennom Russland via transit må ta en PCR-test for covid-19. Denne testen kan ikke være eldre enn 48 timer før ankomst i Russland, og gjelder også for barn i alle aldre. Det kan være variasjoner mellom regionene.

Nye krav for utlendinger som skal oppholde seg i Russland i en periode på over 90 dager:  Fra 29. desember 2021 trådte en ny lov i kraft der utlendinger må gå gjennom en helseundersøkelse og avgi fingeravtrykk samt biometriske fotografier ved et migrasjonssenter innen en viss tid etter ankomst til Russland. Helseundersøkelsen inkluderer blant annet tester for tuberkulose, seksuelt overførbare sykdommer og bruk av narkotika, ved hjelp av bl.a. blodprøver, røntgen og CT-scan. Noen få grupper er unntatt fra de nye kravene, deriblant barn under 6 år, utenlandske diplomater og hviterussiske borgere.

Utenlandske arbeidstakere må gjennomgå prosessen innen 30 dager etter ankomst til Russland, mens studenter og familiemedlemmer av arbeidstakere har en frist på 90 dager etter ankomst.

Man bør til enhver tid være på vakt mot lommetyver og svindlere. Særskilt utsatt er steder hvor mange mennesker trenges sammen, som på metroen, i underganger, på togstasjoner, flyplasser, markeder, turistattraksjoner, hoteller og restauranter. Utlendinger er spesielt utsatt i og rundt utesteder og  etter å ha nytt alkohol. Vær oppmerksom på at voldsterskelen i visse situasjoner kan være vesentlig lavere enn hva man er vant til.

Russisk politi kan sjekke både russere og utlendingers identifikasjonspapirer på gaten. Ha alltid med passet. Har man mistanke om at personer utgir seg for å være politi eller søker økonomisk vinning, bør man insistere på å se identifikasjon, notere seg denne, og eventuelt kreve å bli tatt med til nærmeste politistasjon. Korrupsjon er et problem som kan omfatte både politi og andre tjenestemenn. I tvilstilfeller kan man ta kontakt med ambassaden.

Økonomisk bedrageri er dessverre svært vanlig i forbindelse med ulike former for bekjentskapsformidling, spesielt over internett (se Advarsel mot internettsvindel).

Det forekommer fra tid til annen oversvømmelser, hovedsakelig i Sibir, samt jordskjelv i Nord-Kaukasus og landets stillehavsregion. Jevnlig forekommer det også store skog- og torvbranner.

Homofili er ikke forbudt i Russland, men homofobe holdninger er utbredt. Konservative og nasjonalistiske holdninger kan gi seg utslag i aggresjon eller vold mot mennesker med ikke-russisk utseende eller ikke-heteroseksuell livsstil. Generelt bør man holde seg unna sammenstimlinger o.l. der det er fare for at slike konflikter kan oppstå.

Lovforbud mot «propaganda overfor mindreårige for utradisjonelle seksuelle relasjoner» trådte i kraft 1. juli 2013. For utenlandske statsborgere medfører overtredelse bot på et ikke ubetydelig beløp, eventuell administrativ forvaring i inntil 15 døgn, samt utvisning.

Norge er representert i Russland med ambassade i Moskva, generalkonsulater i St. Petersburg og Murmansk og honorært konsulat i Arkhangelsk.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Russland oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Nødtelefoner: Felles nødnummer: 112.
Brann 101, politi 102, ambulanse 103 (fra fasttelefon eller mobil)

I en nødsituasjon kontakt den norske ambassaden i Moskva eller generalkonsulatene i St. Petersburg og Murmansk. Utenom konsulatenes og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på
tlf.: +47 23 95 00 00 eller på e-post: UDops@mfa.no. 

 

Russland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Russland.