Saint Vincent og Grenadinene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade på Cuba

Det er ulike innreisekrav avhengig av om man er vaksinert eller ikke. For mer informasjon om koronavirus, se informasjon under Helse.

Norske statsborgere trenger ikke visum for opphold på inntil 30 dager. Passet må være gyldig i minimum seks måneder etter planlagt utreisedato. For ytterlige informasjon, samt andre typer visum, vennligst ta kontakt med høykommisjonen på St. Vincent og Grenadinenes kontor i London.    

Dersom du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til lokalt politi på St. Vincent og Grenadinene og kontakte den norske ambassaden i Havanna. Informasjon om betaling, dokumentkrav og timebestilling er tilgjengelig gjennom ambassadens nettside.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Trafikk: Man kjører på venstre side av veien.

Terrortrusselen anses som lav.

Koronavirus (ovid-19): Myndighetene har fjernet alle restriksjoner rundt COVID ved innreise til St. Vincent og Grenadinene.

 

For oppdatert informasjon om hva som påkreves før innreise til St. Vincent og Grenadinene, se: Covid-19 Protocols Documents

Det er viktig at de som planlegger å reise eller er på reise følger med på lokale restriksjoner og reiseanbefalinger for egen sikkerhet og helse.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

***

Dengue kan forekomme hele året. Det anbefales at norske reisende tar forholdsregler for å unngå å mygg- og insektbitt. Turister bør ta vanlige forholdsregler når det gjelder mat og drikke i tropiske områder.

For offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn på reise i utlandet henvises det til Folkehelseinstituttet nettsider.

Kriminalitetsraten vurderes som lav. Kortsvindel, lommetyveri og overfall er den mest vanlige form for kriminalitet som kan ramme turister. I sjeldne tilfeller rapporteres det om også om mer voldelige episoder.

Ved ran, tyveri, tap av penger, pass og andre verdisaker må dette umiddelbart meldes til lokalt politi på St. Vincent og Grenadinene.

I perioden fra juni til november er det orkansesong i Karibia. Det er nødvendig å gjøre forberedelser i forkant av varslede orkaner. Man bør sikre at man har tilgang til det man behøver for klare seg i den umiddelbare fasen i etterkant av orkaner. Under og etter orkaner oppstår det ofte perioder med svekket infrastruktur, bortfall av elektrisitet og skader på bygningsmasser. Restauranter og butikker kan være stengt. Det kan være utfordrende å oppdrive vann, mat og kontanter. Hvis en orkan inntreffer, oppfordres nordmenn som oppholder seg i berørte områder til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger. I tillegg til lokale medier er National Hurricane Center en nyttig kilde til oppdatert informasjon.

Det er fare for jordskjelv i Karibia, og nordmenn oppfordres til å gjøre seg kjent med forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. For ytterligere informasjon om forholdsregler, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg på St. Vincent og Grenadinene oppfordres til å registrere seghttps://www.reiseregistrering.no/.

Dersom man befinner seg i en krise eller nødsituasjon, bes nordmenn om å kontakte den norske ambassaden i Havanna, eller Utenriksdepartementets døgnoperative senter i Oslo. Du kan alltid nå UDs operative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no.

LHBTI: Det er svært konservative holdninger i regionen mot LHBTI-personer i Karibia, inkludert i St. Vincent og Grenadinene. Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt. LHBTI-personer risikerer å bli arrestert og siktet, blant annet for «usømmelig atferd», og bør utvise forsiktighet.

Myntenhet: Østkaribisk dollar (XCD) er den offisielle valutaen.

Uttak i minibank og bruk av kredittkort: Kortsvindel kan forekomme.

Landkode for å ringe til St. Vincent og Grenadinene: + 1 (784)

Nødnummer: 999, 911 og 112                           

For andre nødnumre, politistasjoner og viktige telefonnumre, vennligst se følgende oversikt: http://www.rsvgpf.gov.vc/rsvgpf/index.php/about-us/contact-us.

Utenriksdepartementets døgnoperative senter (UDops): +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Kontaktinformasjon til det honorære konsulatet i Kingstown.

Ansvarlig norsk ambassade for St. Vincent og Grenadinene er den norske ambassaden i Havanna:

Ambassadens hjemmeside

Ambassadens adresse: Calle 21 #307 e/H e I, El Vedado, La Habana, Cuba.

Ambassadens telefonnummer: +(53) 7842 7100, +(47) 2395 2300

Ambassadens e-post: emb.havana@mfa.no