Senegal - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

Senegals landegrensene har vært stengt siden mars 2020. Luftrommet er åpent for flyvninger. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og lokale myndigheter da disse kan endres raskt. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. I en normal situasjon kan de fleste reiser til Senegal gjennomføres uten spesielle problemer, og landet er et av de mer stabile i Vest-Afrika. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet.

Senegals landegrenser har vært stengt i lengre perioder siden mars 2020. Det er nå åpnet for kryssing av landegrense mot Gambia. Det er begrenset tilbud med internasjonale flygninger. Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for særlige innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Senegal kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Senegal samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Se informasjon om visum for ambassaden i Haag i Nederland som dekker Norge. Embassy of Senegal in The Hague, Netherlands (embassypages.com) Det er egne krav knyttet til dokumentasjon rundt covid-19. Se oppdateringer fra lokale myndigheter https://sante.sec.gouv.sn/

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år kan ghanesiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager. Utstedelse av regulært pass tar normalt en-to uker.

Senegal er preget av politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og vise aktsomhet etter mørkets frembrudd og ved store folkeansamlinger.

Trafikk. Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler, som regel uten kantsten. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring og det er sparsomt med vei- og redningstjenester. Førerkort. Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges Automobilforbund www.naf.no.  Det kreves internasjonalt førerkort ved lengre opphold. Se denne senegalesiske siden for mer informasjon om krav og prosess:

Kommunikasjon. Mobil- og internettdekningen kan være dårlig utenfor byene. Satelittelefon anbefales ved ferdsel og lengre opphold utenfor byene.

Bading. Tidvis sterke havstrømmer kan medføre fare ved bading. Det kan være dårlig badevannskvalitet i sjøen nær større byer. Enkelte strender nær byer og elveutløp kan også være preget av forsøpling.

Terror. Noen av grenseområdene særlig i øst mot Sahel er mer utsatt for uroligheter og kriminalitet. Det har tidvis vært innslag av militant islamisme og landeveisrøveri i visse områder. Det har også tidligere vært opprør i Casamance i sør. Man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til og opphold i disse områdene.

Helsetilbudet i Senegal er varierende og har generelt dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene med akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Senegal er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Afrika.

Reiseforsikring. Man bør alltid har god reiseforsikring. Ved alvorlig sykdom eller ulykke bør man ha helse- eller reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering med fly til Norge eller andre land. På grunn av det globale reiserådet fra Utenriksdepartementet bør du på forhånd se til at reiseforsikringen faktisk vil gjelde ved reise til og for opphold i og eventuell evakuering fra Senegal.

Koronavirus (covid-19): Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra både norske og lokale myndigheter og holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg da veiledninger og anvisninger kan endres raskt. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Dette gjelder også for returreise til Norge.

Se mer fra lokale myndigheter. 

Innreiserestriksjoner: På grunn av covid-19 har deler av landegrenser vært stengt siden mars 2020. Innreise kan kun skje via fly eller med begrensninger fra Gambia. Det er krav om negativ PCR-test resultat tatt innen tre dager før avreise.

Dokumentasjonskrav. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. Alle reisende til og fra Senegal må for tiden også dokumentere negativ koronatest (PCR) foretatt innen 72 timer før flyavgang. Eventuelt helseattest på at man har hatt covid-19 innen de siste 90 dagene. Denne dokumentasjonen må være på papir og bør forefinnes i flere eksemplarer, avhengig av reiserute og flyselskap. Før ut- og innreise må man registrere seg på Formulaire de localisation à remplir pour entre au Sénégal.

Se oppdatert reiseinformasjon fra lokale myndigheter og reiseselskaper før eventuell innreise.

Senegal er preget av relativt lav kriminalitet, men man bør vise aktsomhet særlig på kveldstid. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom.

Senegal er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (mai-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, og noe dårligere framkommelighet utenfor de største byene.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse. Homofil praksis er forbudt. På grunn av lav kontrollerbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Senegal. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Senegal må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av Senegals ambassade i Haag. For senegalesiske dokumenter som skal brukes i Norge skal dokumentet først legaliseres av det senegalesiske Utenriksdepartementet og deretter den norske ambassaden i Accra.

Kontakt Senegals ambassade i Haag: Embassy of Senegal in The Hague, Netherlands (embassypages.com)

Senegal er sideakkreditert land til den norske ambassaden i Accra. Ambassaden er inntil videre stengt for regulære besøkende, men håndterer konsulære saker etter avtale. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments.

For offisielt landnavn og benevnelser se under Senegal  

Statsnavn og hovedsteder - S - regjeringen.no fransk som beherskes av de aller fleste, hvert fall i de større byene. Ellers er Wolof det største språket.

Nyttige internettsider:

Den senegalesiske regjering

Ansvarlig norsk ambassade (i Accra, Ghana)

 

Senegal. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Senegal.