Senegal - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og lokale myndigheter da disse kan endres raskt. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Senegal fra senegalesiske myndigheter.

Se avsnittet for Helse for særlige innreiseregler.

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Senegal anbefales.

Husk pass og vaksinekort. For innreise til Senegal kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk.  Se oppdateringer fra lokale myndigheter på helseministeriets nettsider

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år kan senegalesiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra (Ghana). Prosessen kan ta flere uker.

Senegal er preget av politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og vise aktsomhet etter mørkets frembrudd og ved store folkeansamlinger.

Trafikk. Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler, som regel uten kantsten. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring og det er sparsomt med vei- og redningstjenester. Førerkort. Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges Automobilforbund www.naf.no.  Det kreves internasjonalt førerkort ved lengre opphold. Se denne senegalesiske siden for mer informasjon om krav og prosess:

Kommunikasjon. Mobil- og internettdekningen kan være dårlig utenfor byene. Satelittelefon anbefales ved ferdsel og lengre opphold utenfor byene.

Bading. Tidvis sterke havstrømmer kan medføre fare ved bading. Det kan være dårlig badevannskvalitet i sjøen nær større byer. Enkelte strender nær byer og elveutløp kan også være preget av forsøpling.

Terror. Noen av grenseområdene særlig i øst mot Sahel er mer utsatt for uroligheter og kriminalitet. Det har tidvis vært innslag av militant islamisme og landeveisrøveri i visse områder. Det har også tidligere vært opprør i Casamance i sør. Man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til og opphold i disse områdene.

Helsetilbudet i Senegal er varierende og har generelt dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene med akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Senegal er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Afrika.

Reiseforsikring. Man bør alltid har god reiseforsikring. Ved alvorlig sykdom eller ulykke bør man ha helse- eller reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering med fly til Norge eller andre land. På grunn av det globale reiserådet fra Utenriksdepartementet bør du på forhånd se til at reiseforsikringen faktisk vil gjelde ved reise til og for opphold i og eventuell evakuering fra Senegal.

Dokumentasjonskrav. Det er ved ankomst krav om utfylt helseskjema og framvisning av vaksinesertifikat. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. Denne dokumentasjonen må være på papir og bør forefinnes i flere eksemplarer, avhengig av reiserute og flyselskap. Før ut- og innreise må man registrere seg på Formulaire de localisation à remplir pour entre au Sénégal.

Se oppdatert reiseinformasjon fra lokale myndigheter og reiseselskaper før eventuell innreise.

Se mer fra lokale myndigheter. 

Senegal er preget av relativt lav kriminalitet, men man bør vise aktsomhet særlig på kveldstid. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom.

Senegal er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (mai-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, og noe dårligere framkommelighet utenfor de største byene.

LHBT+-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov.

LHBT+-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse. På grunn av lav kontrollerbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Senegal. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Senegal må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av Senegals ambassade i Haag. For senegalesiske dokumenter som skal brukes i Norge skal dokumentet først legaliseres av det senegalesiske Utenriksdepartementet og deretter den norske ambassaden i Accra.

Kontakt Senegals ambassade i Haag: Embassy of Senegal in The Hague, Netherlands.

Ansvarlig norsk ambassade for Senegal er ambassaden i Accra. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

For offisielt landnavn og benevnelser se under Senegal  Statsnavn og hovedsteder - S - regjeringen.no fransk som beherskes av de aller fleste, hvert fall i de større byene. Ellers er Wolof det største språket.

Nyttige internettsider:

 

Senegal. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Senegal.