Senegal - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

Senegal anses for det meste som et trygt reisemål. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no.

Pass: Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Senegal fra senegalesiske myndigheter.

Visum: Norske borgere kan få visum ved ankomst på Dakar flyplass ved henvendelse i skranken markert «visa on arrival». Alternativt kan man søke visum på forhånd ved senegalesisk ambassade (ansvarlig ambassade for Norge er i Haag). Om man planlegger å reise inn til landet over landegrense bør man skaffe visum på forhånd.

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Senegal anbefales.

Husk pass og vaksinekort: For innreise til Senegal kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Gulfebervaksinasjonen varer livet ut. Ofte er grensekontrollører ikke kjent med denne informasjonen. Dersom det har gått mer enn 10 år siden den reisende fikk vaksinen, anbefales det at en tar med en kopi av denne siden fra verdens helseorganisajson, WHO.

 Se oppdateringer fra lokale myndigheter på helseministeriets nettsider

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år kan senegalesiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass: Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra (se kontaktinformasjon nedenfor). Prosessen kan ta flere uker.

Senegal er for tiden preget av politisk uro. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og unngå store folkesamlinger. Reisende anbefales å lytte til råd fra lokale myndigheter, samt registrere seg på www.reiseregistrering.no og å bruke appen «Reiseklar». 

Trafikk: Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler, som regel uten kantsten. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring og det er sparsomt med vei- og redningstjenester. 

Førerkort: Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos  Norges Automobilforbund. Det kreves internasjonalt førerkort ved lengre opphold. Les mer om informasjon om krav og prosess (au-senegal.com).

Kommunikasjon: Mobil- og internettdekningen kan være dårlig utenfor byene. Satelittelefon anbefales ved ferdsel og lengre opphold utenfor byene.

Bading: Tidvis sterke havstrømmer kan medføre fare ved bading. Det kan være dårlig badevannskvalitet i sjøen nær større byer. Enkelte strender nær byer og elveutløp kan også være preget av forsøpling.

Terror: Noen av grenseområdene særlig i øst mot Sahel er mer utsatt for uroligheter og kriminalitet. Det har tidvis vært innslag av militant islamisme og landeveisrøveri i visse områder. Det har også tidligere vært opprør i Casamance i sør. Man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til og opphold i disse områdene.

Helsetilbudet i Senegal er varierende og har generelt dårlig kapasitet, også i de større byene. Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene med akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Senegal er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Senegal.

Reiseforsikring: Se UDs generelle råd om reiseforsikring.  På grunn av det globale reiserådet fra Utenriksdepartementet bør du på forhånd se til at reiseforsikringen faktisk vil gjelde ved reise til og for opphold i og eventuell evakuering fra Senegal.

Dokumentasjonskrav: Det er ved ankomst krav om utfylt helseskjema og framvisning av vaksinesertifikat. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk.

Senegal er preget av relativt lav kriminalitet, men man bør vise aktsomhet særlig på kveldstid. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom.

Senegal er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (mai-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, og noe dårligere framkommelighet utenfor de største byene.

LHBT+-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov.LHBT+-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Kriminialitet: Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse.

Legalisering: For norske dokumenter som skal brukes i Senegal må dokumentet påføres et apostillestempel av Statsforvalter eller det norske Utenriksdepartementet. For senegalesiske dokumenter som skal brukes i Norge skal dokumentet påføres et apostillestempel av det senegalesiske Utenriksdepartementet.

Ansvarlig norsk ambassade for Senegal er ambassaden i Accra. Ambassaden håndterer konsulære saker etter avtale. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Nyttige internettsider:

Senegal. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Senegal.