Senegal - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

Senegals landegrensene har vært stengt siden mars 2020. Luftrommet er åpent for flyvninger. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og lokale myndigheter da disse kan endres raskt. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. I en normal situasjon kan de fleste reiser til Senegal gjennomføres uten spesielle problemer, og landet er et av de mer stabile i Vest-Afrika. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 22. FEBRUAR 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Syd-Österbotten og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Den største faren for besøkende er knyttet til trafikkulykker, tyveri og vinningskriminalitet og et svakt helsetilbud. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og begrense ferdsel om natten.

Casamance-konflikten sør i landet er fortsatt uløst. Det oppfordres til å holde seg oppdatert om utviklingen i området ifm. planlagte reiser eller opphold. Det har vært tilfeller av kidnapping i grenseområdene mot Mali og Mauretania.

Det er flere kjente tilfeller av svindel og utpressing av utenlandske borgere i Senegal.

Det er ingen spesiell fare for naturkatastrofer i Senegal, men visse områder rammes regelmessig av flom og tørke. 

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Senegal oppfordres til å registrere sin reise via reiseregistrering.no/.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelsene for nordmenn er under endring, og det anbefales å ta kontakt med nærmeste senegalesiske ambassade om saken. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Informasjon kan innhentes fra nærmeste senegalesiske konsulat (Danmark/Sverige) eller ambassade (Haag, Brussel), eventuelt fra konsulater/ambassader i omkringliggende land.

Det kreves dokumentasjon på negativ koronatest (PCR) for alle reisende over to år. Testen må være foretatt innen en uke før flyavgang.  Det er også påkrevet maskebruk. For oppdatert informasjon, se myndighetenes hjemmeside.


Helse

Koronavirus (covid-19): Koronaviruset ble først påvist i Senegal i mars 2020 i Dakar.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet i Senegal er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Det er påbudt med ansiktsmaske i offentlige rom.

Gulfebervaksine er påkrevd. Ta kontakt med lege for råd om annen reisevaksine i god tid før avreise. Senegal er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt bruk av myggmiddel og myggnett.

Standarden på lokale sykehus er generelt dårlig, men det finnes enkelte private og lokale klinikker som er tilrettelagt for enklere behandlinger. Reiseforsikring bør dekke uttransportering ved medisinsk behov.


Praktisk informasjon

Norge er representert med et honorært konsulat i Dakar og deler konsul med Sverige. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Ansvarlig norsk ambassade for Senegal er ambassaden i Accra (Ghana). Den norske ambassaden i Accra er stengt for publikum inntil videre. Ta kontakt på e-post: emb.accra@mfa.no.