Singapore - reiseinformasjon

Korttidsbesøkende fra Norge har ikke mulighet til å reise til Singapore. For mer informasjon om koronavirus og utreise / innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

Sikkerhet

De fleste reiser til Singapore gjennomføres uten spesielle problemer. Kriminaliteten er lav, men generell aktsomhet bør utvises.

Singapore har generelt mye strengere straffer enn Norge. Små lovbrudd som for eksempel forsøpling, spytting og røyking på offentlig sted kan straffes med bøter, mens mer alvorlige forbrytelser i tillegg kan straffes med stokkeslag, fengselsstraff og dødsstraff.

Risikoen for terrorhendelser i Singapore ansees som lav, men det har vært flere terrorangrep i andre deler av Sørøst-Asia. Singaporske myndigheter har høy beredskap mot eventuelle terroranslag rettet mot Singapore.

Singapores geografiske beliggenhet og klima gjør at landet generelt er vernet mot naturkatastrofer.

Seksuell omgang mellom menn er forbudt ved lov, men bestemmelsen håndheves svært sjelden.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Singapore oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

I en nødsituasjon kan den norske ambassaden i Singapore kontaktes på +65 68 18 20 00 eller emb.singapore@mfa.no. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no. Telefon til politi er 999, ambulanse og brannvesen 995.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere er fritatt for visumplikt og får ved ankomst til Singapore automatisk tillatelse til 90 dagers opphold. Pass må være gyldig i seks måneder ved innreise.

For ytterligere informasjon om innreisebestemmelser til Singapore, vennligst se hjemmesiden til Immigration and Checkpoint Authority (ICA) eller kontakt Singapores honorære generalkonsulat i Oslo eller Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Overtredelse av 90-dagersfristen kan straffes med bøter, fengsel og stokkeslag.

Nødpass godtas ved innreise. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) godtas sammen med visum, som kan søkes om ved Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

Arbeids- og studietillatelse anskaffes vanligvis etter ankomst til Singapore.


Helse

Koronavirus (covid-19): I forbindelse med covid-19-pandemien har Singapore innført omfattende reiserestriksjoner både for innreise og transitt. Reisende til Singapore, eller andre destinasjoner med rute via Changi flyplass i Singapore, bør derfor på forhånd sette seg inn i reglene som til enhver tid gjelder. Kortidsbesøkende fra Norge har ikke mulighet til å reise til Singapore.

Singaporske statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse (Permanent Residents) i Singapore vil fortsatt kunne ankomme landet. Personer med tidsavgrenset arbeidstillatelse kan reise til Singapore etter innvilget søknad. Det avkreves også helseerklæring på forhånd fra de reisende. Ved ankomst kreves det normalt opptil 14 dager karantene og testing for covid-19.

For mer informasjon om krav til de reisende og reiserestriksjoner i Singapore (på engelsk) se Updates on Border Control Measures in Response to Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Standarden på helsetjenester i Singapore er høy og den generelle helsesituasjonen er god. Merk imidlertid at denguefeber og zika kan forekomme.

Singapore har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Vann fra springen kan drikkes.

Reisende og bosatte i Singapore bør være oppmerksomme på at denguefeber forekommer. Viruset smitter via mygg som hovedsakelig biter om dagen i urbane områder. Det finnes ikke spesifikk behandling for viruset når man først er smittet, og komplikasjoner kan oppstå. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Zikaviruset har forekommet i Singapore. Norske helsemyndigheter har fra 3. mai 2017 endret råd til gravide og andre reisende til områder med zika. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Skog- og torvbranner i Indonesia og Malaysia som medfører kraftig dis («haze») kan forekomme i sommer- og høstmånedene. Brannene kan påvirke luftkvaliteten i Singapore. Dersom konsentrasjonen av forurensing er høy, kan disen være irriterende og helseskadelig for personer med luftveisproblemer.

Alle reisende anbefales å gjøre seg kjent med singaporsk lovgivning om innførsel av medisiner til Singapore. Dersom du har behov for å innføre medisiner til eget bruk, må du ha en legeerklæring som dokumenterer behovet. Denne må ha underskrift og stempel fra legen og være på engelsk. For enkelte medisiner kreves i tillegg at tillatelse innhentes på forhånd, og dette må søkes om minst ti virkedager før ankomst. Mer informasjon finnes her.

Vaksinasjonsattest er ikke nødvendig når reisende kommer fra Norge uten opphold underveis i land hvor epidemier forekommer.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.


Praktisk informasjon

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Engelsk, kinesisk, malaysisk og tamilsk er offisielle språk. Engelsk er administrativt arbeidsspråk.

Tidsforskjell til Norge er + seks timer sommertid, + sju timer vintertid.

I Singapore benyttes 230 volt spenning. Stikkontaktene har vanligvis tre hull (tilsvarende stikkontakter i Storbritannia). Adapter er ofte nødvendig.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Singapore er +65. Telefon til politi er 999, til ambulanse og brannvesen 995.

Det er venstrekjøring i Singapore. Veistandarden er god og trafikken flyter godt. Norsk førerkort kan benyttes inntil ett år. Det er gode kollektive transportmidler (metro, buss) og rimelig å ta drosje.

Myntenheten i Singapore er singapore dollar (SGD), der $ 1 = 100 cent. De fleste kredittkort kan anvendes i butikker og restauranter, men noen steder aksepterer kun kontanter.

Butikkenes åpningstid varierer, men det er vanlig å holde åpent fra 10-22 hver dag, søndager inkludert For en oversikt over singaporske hellig- og høytidsdager, se denne oversikten.

Det er verken vanlig eller forventet med tips i Singapore, men ti prosent «service charge» inkluderes som regel automatisk i regninger.