Singapore - reiseinformasjon

Det er generelt lite kriminalitet i Singapore, men generell aktsomhet bør utvises. Norge dekker Taiwan fra ambassaden i Singapore. Se de enkelte punktene for omtale av Taiwan.

Reisende til Singapore, eller med mellomlanding på Changi flyplass i Singapore, bør på forhånd sette seg inn i reglene som til enhver tid gjelder. Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg uten forvarsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Alle covid-19-restriksjoner for reisende som ankommer Singapore er nå fjernet - Se nettsiden ICA | Entering Singapore for mer informasjon.

SG Arrival Card: Alle reisende er nødt til å sende inn SG-ankomstkortet (SG Arrival Card) for å komme inn i Singapore. SG Arrival Card åpnes for elektronisk registrering 72 timer før ankomst på Changi flyplassen, se nettsiden ICA | SG Arrival Card (SGAC) with Electronic Health Declaration. Vær oppmerksom på at SG Arrival card ikke er et visum. 

Transitt-reisende som ikke må gå gjennom passkontroll behøver ikke å sende inn SG Arrival Card. 

Visum: Det er visumfrihet for borgere fra Norge som reiser til Singapore. Ved ankomst vil det normalt sett bli gitt tillatelse til opphold i 30-90 dager. Forlengelse av visum kan søkes på nettsiden til Immigration & Checkpoints Authority.

Pass: Pass må være gyldig i seks måneder ved innreise til Singapore. Hvis du mister passet, må du melde tapet til singaporsk politi og kontakte ambassaden. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte og kan i noen tilfeller ta flere dager. Singapore godtar norske nødpass så lenge passet har gyldighet over seks måneder ved innreise.

Forsikring: Norske borgere oppfordres sterkt til å ha gyldig reiseforsikring for å reise til Singapore.

Innførsel av tobakk: Det er forbudt å bringe inn snus til Singapore, heller ikke med fortolling. Det er tillatt å medbringe, men ikke benytte, snus i transittområdet på Changi flyplass.

Alle sigaretter som importeres til, selges, tilbys for salg eller distribueres i Singapore, må overholde nye standardiserte emballasjekrav. Det er i teorien mulig å fortolle sigaretter ved ankomst, men i praksis vil ikke utenlandske sigaretter oppfylle disse kravene.

Mer informasjon finnes på listen over Controlled & Prohibited Goods for Import.

Innførsel av medisiner: Alle reisende anbefales å gjøre seg kjent med singaporsk lovgivning om innførsel av personlige medisiner til Singapore. Mer informasjon finnes på nettsiden Health Sciences Authority (HSA). Dersom du har behov for å innføre medisiner til eget bruk som tilsvarer mer enn 3 måneders forsyning, eller hvis du tar med medisiner som inneholder forbudte stoffer, må du søke om tillatelse i tillegg til en legeerklæring som dokumenterer behovet. Denne må ha underskrift og stempel fra lege og være på engelsk. For enkelte medisiner kreves i tillegg at tillatelse innhentes på forhånd uansett om du har med deg mindre enn 3 måneders forsyning, og dette må søkes om minst ti virkedager før ankomst.

Vennligst bruk nettverket  HSA | Check requirements for bringing personal medications into Singapore for å finne ut om dine medisiner inneholder forbudte stoffer.

Reiseregistrering: Det anbefales at man benytter «Reiseklar», Utenriksdepartementets app for reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering. Registrering i Reiseklar-appen må gjøres med norsk telefonnummer.

Øvrig: For ytterligere informasjon om innreisebestemmelser til Singapore, vennligst se hjemmesiden til Immigration and Checkpoint Authority (ICA) eller kontakt Singapores honorære generalkonsulat i Oslo eller Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

Taiwan: Norge har ikke diplomatiske forbindelser med Taiwan og har derfor begrenset mulighet til å bistå norske borgere som befinner seg der. Det er ikke visumplikt for norsk borgere ved innreise til Taiwan for opphold på inntil 90 dager. Ved innreise må passet være gyldig i minst seks måneder.  

Norske myndigheter kan ikke utstede pass på Taiwan. Har du behov for å fornye pass må du reise til en norsk utenriksstasjon eller til politiet i Norge for å få pass utstedt. Dersom du trenger nødpass, kan du kontakte den norske ambassaden i Singapore.

Taiwan godtar norske nødpass så lenge passet har gyldighet over seks måneder ved innreise. Den reisende er pålagt å fylle ut et immigrasjonsskjema ved ankomst på flyplassen Taiwan Taoyuan International.

Det er ingen covid-19-restriksjoner for reisende til Taiwan.

De fleste reiser til Singapore gjennomføres uten spesielle sikkerhetsmessige utfordringer.

Trafikk. Singapore har et godt utbygd offentlig transportsystem. Det er likevel noe risiko knyttet til trafikksikkerhet.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Singapore ansees som lav, men det har vært flere terrorangrep i andre deler av Sørøst-Asia. Singaporske myndigheter har høy beredskap mot eventuelle terroranslag.

Taiwan. De fleste reiser til Taiwan gjennomføres uten problemer, men det anbefales å fremvise normal forsiktighet.

Helsesituasjonen. Standarden på helsetjenester i Singapore er høy, og den generelle helsesituasjonen er god. Singapore har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Vann fra springen kan drikkes.

Vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Denguefeber. Reisende og bosatte i Singapore bør være oppmerksomme på at denguefeber forekommer og at det i senere tid har vært en økning i antall tilfeller. Viruset smitter via mygg som hovedsakelig biter om dagen i urbane områder. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Mer informasjon finnes på Healthhub.sg.

Taiwan. Sykehus og helsetjenester på Taiwan holder høy standard. Det er viktig at alle reisende har reiseforsikring som dekker sykehusinnleggelse.

Det er generelt lite kriminalitet i Singapore, men generell aktsomhet bør utvises. Singapore har generelt strengere straffer enn Norge. Se mer informasjon om lovbrudd under punktet Lokale lover og sedvaner.

Taiwan. Det er lite kriminalitet på Taiwan.

Naturforhold. Singapores geografiske beliggenhet og klima gjør at landet generelt er vernet mot naturkatastrofer, men uforutsette hendelser kan oppstå.

Beredskap. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det singaporske myndigheter som er ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Taiwan. Det er risiko for jordskjelv på Taiwan. Tyfonsesongen er normalt fra mai til november. Det forekommer sterk vind og kraftig nedbør når tyfoner treffer land. Vi anbefaler at du følger råd fra lokale myndigheter og registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar før du reiser til Taiwan.

Lovbrudd: Singapore praktiserer dødsstraff for svært alvorlige lovbrudd. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika, inkludert små mengder cannabis, anses som alvorlige lovbrudd og medfører svært strenge straffer.

Sedelighetsovertredelser straffes også strengt, blant annet med stokkeslag. Mindre lovbrudd som for eksempel forsøpling, spytting og røyking på offentlig sted kan straffes med bøter.

Ved overtredelser kan man også risikere å miste eller bli nektet å fornye visum.

Singapore har avkriminalisert samleie mellom to menn, men homofile kan fortsatt ikke gifte seg. Det synes å være økende oppslutning blant interesseorganisasjoner og yngre for LHBT+-rettigheter, mens konservative religiøse grupper ønsker å beskytte ekteskap mellom mann og kvinne.

Taiwan: Det er strenge straffer for narkotikalovbrudd på Taiwan, inkludert befatning med cannabis. For alvorlig kriminalitet praktiserer Taiwan dødsstraff.

I en nødsituasjon kan den norske ambassaden i Singapore kontaktes på +65 68 18 20 00 eller emb.singapore@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no

Telefon til politi er 999, ambulanse og brannvesen 995.

Ambassadens hjemmeside

 

Singapore. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Singapore.