Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Singapore - reiseinformasjon

De fleste reiser til Singapore gjennomføres uten spesielle problemer. Kriminaliteten er lav, men generell aktsomhet bør utvises. Singapore har generelt strengere straffer enn Norge.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

Sikkerhet

De fleste reiser til Singapore gjennomføres uten spesielle problemer. Kriminaliteten er lav, men generell aktsomhet bør utvises.

Singapore har generelt mye strengere straffer enn Norge. Små lovbrudd som for eksempel forsøpling, spytting og røyking på offentlig sted kan straffes med bøter, mens mer alvorlige forbrytelser i tillegg kan straffes med stokkeslag, fengselsstraff og dødsstraff.

Risikoen for terrorhendelser i Singapore ansees som lav, men det har vært flere terrorangrep i andre deler av Sørøst-Asia. Singaporske myndigheter har høy beredskap mot eventuelle terroranslag rettet mot Singapore.

Singapores geografiske beliggenhet og klima gjør at landet generelt er vernet mot naturkatastrofer.

Seksuell omgang mellom menn er forbudt ved lov, men bestemmelsen håndheves svært sjelden.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Singapore oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

I en nødsituasjon kan den norske ambassaden i Singapore kontaktes på +65 68 18 20 00 eller emb.singapore@mfa.no. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no. Telefon til politi er 999, ambulanse og brannvesen 995.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere er fritatt for visumplikt og får ved ankomst til Singapore automatisk tillatelse til 90 dagers opphold. Pass må være gyldig i seks måneder ved innreise.

For ytterligere informasjon om innreisebestemmelser til Singapore, vennligst se hjemmesiden til Immigration and Checkpoint Authority (ICA) eller kontakt Singapores honorære generalkonsulat i Oslo eller Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Overtredelse av 90-dagersfristen kan straffes med bøter, fengsel og stokkeslag.

Nødpass godtas ved innreise. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) godtas sammen med visum, som kan søkes om ved Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

Arbeids- og studietillatelse anskaffes vanligvis etter ankomst til Singapore.


Helse

Standarden på helsetjenester i Singapore er høy og den generelle helsesituasjonen er god. Merk imidlertid at denguefeber og zika kan forekomme.

Singapore har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Vann fra springen kan drikkes.

Reisende og bosatte i Singapore bør være oppmerksomme på at denguefeber forekommer. Viruset smitter via mygg som hovedsakelig biter om dagen i urbane områder. Det finnes ikke spesifikk behandling for viruset når man først er smittet, og komplikasjoner kan oppstå. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Zikaviruset har forekommet i Singapore. Norske helsemyndigheter har fra 3. mai 2017 endret råd til gravide og andre reisende til områder med zika. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Skog- og torvbranner i Indonesia og Malaysia som medfører kraftig dis («haze») kan forekomme i sommer- og høstmånedene. Brannene kan påvirke luftkvaliteten i Singapore. Dersom konsentrasjonen av forurensing er høy, kan disen være irriterende og helseskadelig for personer med luftveisproblemer.

Alle reisende anbefales å gjøre seg kjent med singaporsk lovgivning om innførsel av medisiner til Singapore. Dersom du har behov for å innføre medisiner til eget bruk, må du ha en legeerklæring som dokumenterer behovet. Denne må ha underskrift og stempel fra legen og være på engelsk. For enkelte medisiner kreves i tillegg at tillatelse innhentes på forhånd, og dette må søkes om minst ti virkedager før ankomst. Mer informasjon finnes her.

Vaksinasjonsattest er ikke nødvendig når reisende kommer fra Norge uten opphold underveis i land hvor epidemier forekommer.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.


Praktisk informasjon

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Engelsk, kinesisk, malaysisk og tamilsk er offisielle språk. Engelsk er administrativt arbeidsspråk.

Tidsforskjell til Norge er + seks timer sommertid, + sju timer vintertid.

I Singapore benyttes 230 volt spenning. Stikkontaktene har vanligvis tre hull (tilsvarende stikkontakter i Storbritannia). Adapter er ofte nødvendig.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Singapore er +65. Telefon til politi er 999, til ambulanse og brannvesen 995.

Det er venstrekjøring i Singapore. Veistandarden er god og trafikken flyter godt. Norsk førerkort kan benyttes inntil ett år. Det er gode kollektive transportmidler (metro, buss) og rimelig å ta drosje.

Myntenheten i Singapore er singapore dollar (SGD), der $ 1 = 100 cent. De fleste kredittkort kan anvendes i butikker og restauranter, men noen steder aksepterer kun kontanter.

Butikkenes åpningstid varierer, men det er vanlig å holde åpent fra 10-22 hver dag, søndager inkludert For en oversikt over singaporske hellig- og høytidsdager, se denne oversikten.

Det er verken vanlig eller forventet med tips i Singapore, men ti prosent «service charge» inkluderes som regel automatisk i regninger. 

Til toppen