Singapore - reiseinformasjon

Korttidsbesøkende fra Norge har ikke mulighet til å reise til Singapore. For mer informasjon om koronavirus og utreise / innreise, se under punktet Helse.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Pass må være gyldig i seks måneder ved innreise til Singapore. Norske borgere er fritatt for visumplikt og får ved ankomst automatisk tillatelse til 90 dagers opphold. Overtredelse av 90-dagersfristen kan straffes hardt. Nødpass godtas ved innreise. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) godtas sammen med visum, som kan søkes om ved Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

For ytterligere informasjon om innreisebestemmelser til Singapore, vennligst se hjemmesiden til Immigration and Checkpoint Authority (ICA) eller kontakt Singapores honorære generalkonsulat i Oslo eller Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

Hvis du mister pass, må du melde tapet til singaporsk politi og kontakte ambassaden. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte og kan i noen tilfeller ta flere dager.

Risikoen for terrorhendelser i Singapore ansees som lav, men det har vært flere terrorangrep i andre deler av Sørøst-Asia. Singaporske myndigheter har høy beredskap mot eventuelle terroranslag.

Koronavirus (covid-19): Med covid-19-pandemien har Singapore innført omfattende reiserestriksjoner både for innreise og transitt. Reisende til Singapore, eller andre destinasjoner med rute via Changi flyplass i Singapore, bør derfor på forhånd sette seg inn i reglene som til enhver tid gjelder. 

Singaporske statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse i Singapore vil fortsatt kunne ankomme landet. Personer med tidsavgrenset arbeidstillatelse kan reise til Singapore etter innvilget søknad. Det avkreves også helseerklæring på forhånd fra de reisende. Ved ankomst kreves det normalt opptil sju dager karantene og flere tester for covid-19.

For mer informasjon om krav til de reisende og reiserestriksjoner i Singapore (på engelsk) se Updates on Border Control Measures in Response to Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Standarden på helsetjenester i Singapore er høy og den generelle helsesituasjonen er god. Singapore har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Vann fra springen kan drikkes.

Reisende og bosatte i Singapore bør være oppmerksomme på at denguefeber forekommer. Viruset smitter via mygg som hovedsakelig biter om dagen i urbane områder. Det finnes ikke spesifikk behandling for viruset når man først er smittet, og komplikasjoner kan oppstå. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Skog- og torvbranner i Indonesia og Malaysia som medfører kraftig dis («haze») kan forekomme i sommer- og høstmånedene. Brannene kan påvirke luftkvaliteten i Singapore. Dersom konsentrasjonen av forurensing er høy, kan disen være irriterende og helseskadelig for personer med luftveisproblemer.

Alle reisende anbefales å gjøre seg kjent med singaporsk lovgivning om innførsel av medisiner til Singapore. Dersom du har behov for å innføre medisiner til eget bruk, må du ha en legeerklæring som dokumenterer behovet. Denne må ha underskrift og stempel fra legen og være på engelsk. For enkelte medisiner kreves i tillegg at tillatelse innhentes på forhånd, og dette må søkes om minst ti virkedager før ankomst. Mer informasjon finnes på nettsiden Bringing personal medications to Singapore.

Vaksinasjonsattest er ikke nødvendig når reisende kommer fra Norge uten opphold underveis i land hvor epidemier forekommer.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Det er generelt lite kriminalitet i Singapore, men generell aktsomhet bør utvises.

Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika anses som alvorlige lovbrudd og medfører svært strenge straffer. Små lovbrudd som for eksempel forsøpling, spytting og røyking på offentlig sted kan straffes med bøter.

Singapores geografiske beliggenhet og klima gjør at landet generelt er vernet mot naturkatastrofer.

Dersom en krisesituasjon oppstår er det singaporske myndigheter som er ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Singapore har generelt strengere straffer enn Norge. Singapore praktiserer dødsstraff for svært alvorlige lovbrudd. Fengselsforholdene er tøffere enn de er i Norge.

Seksuell omgang mellom menn er forbudt ved lov, men bestemmelsen håndheves svært sjelden.

I en nødsituasjon kan den norske ambassaden i Singapore kontaktes på +65 68 18 20 00 eller emb.singapore@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no

Telefon til politi er 999, ambulanse og brannvesen 995.

Ambassadens hjemmeside

 

Singapore. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Singapore.