Singapore - reiseinformasjon

De fleste reiser til Singapore gjennomføres uten spesielle problemer. Kriminaliteten er lav, men generell aktsomhet bør utvises. Lovbrudd straffes hardt, og selv små narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

Praktisk informasjon

Engelsk, kinesisk, malaysisk og tamilsk er offisielle språk. Engelsk er administrativt arbeidsspråk. Singapore er en multietnisk stat med fri religionsutøvelse. Tidsforskjell til Norge er + seks timer sommertid, + sju timer vintertid.

I Singapore benyttes 230 volt spenning. Stikkontaktene har vanligvis tre hull (tilsvarende stikkontakter i Storbritannia). Adapter er ofte nødvendig. Det er gode post- og telekommunikasjonsforbindelser.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Singapore er +65. Internettdomenet er .sg. Telefon til politi er 999, til ambulanse og brannvesen 995. 

Myntenheten i Singapore er singapore dollar (SGD), der $ 1 = 100 cent. De fleste kredittkort kan anvendes i butikker, men mange andre steder aksepteres kun singaporske kort.

Butikkenes åpningstid varierer, men det er vanlig å holde åpent fra 10-22 hver dag, søndager inkludert. De fleste bankene er åpne mellom 10 og 16, men mange åpner tidligere eller stenger senere. For en oversikt over singaporske hellig- og høytidsdager, se denne oversikten.

Det er verken vanlig eller forventet med tips i Singapore, men ti prosent service charge inkluderes som regel automatisk i regninger. 


Sikkerhet

De fleste reiser til Singapore gjennomføres uten spesielle problemer. Kriminaliteten er lav, men generell aktsomhet bør utvises. Lovbrudd straffes hardt, og selv små narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff. 

Generelt anses Singapore som en trygg stat. Selv om det er lite kriminalitet i landet, oppfordres reisende til å ta generelle forholdsregler.

Singapore har generelt mye strengere straffer enn Norge. Små lovbrudd som forsøpling, spytting, røyking på offentlig sted og rågjengeri kan straffes med høye bøter, mens mer alvorlige forbrytelser i tillegg kan straffes med stokkeslag, fengselsstraff og dødsstraff. Dødsstraff kan idømmes for besittelse av eller forsøk på smugling av små mengder narkotika.

Seksuell omgang mellom menn er forbudt ved lov, men bestemmelsen håndheves svært sjelden. Risiko for terrorhendelser i Singapore ansees som lav, men det har vært flere terrorangrep i andre deler av Sørøst-Asia. Singaporske myndigheter har høy beredskap mot eventuelle terroranslag rettet mot Singapore.

Singapores geografiske beliggenhet og klima gjør at landet generelt er vernet mot naturkatastrofer.

Det er venstrekjøring i Singapore. Veistandarden er god og trafikken flyter godt. Norsk førerkort kan benyttes inntil ett år. Det er gode kollektive transportmidler (MRT, buss) og relativt rimelig å ta drosje.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Singapore oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Borgere som skal oppholde seg i Singapore over lengre tid oppfordres også til å registrere seg hos ambassaden i Singapore.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

I en nødsituasjon kan den norske ambassaden i Singapore kontaktes på +65 68 18 20 00 eller emb.singapore@mfa.no. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no. Telefon til politi er 999, ambulanse og brannvesen 995


Innreise

Norske borgere er fritatt for visumplikt og får ved ankomst til Singapore automatisk tillatelse til 90 dagers opphold. Pass må være gyldig i seks måneder ved innreise.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Overtredelse av 90-dagersfristen kan straffes med bøter, fengsel og stokkeslag.

Arbeids- og studietillatelse anskaffes vanligvis etter ankomst til Singapore. Nødpass godtas ved innreise. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) godtas også sammen med visum, som kan søkes om ved Singapores nærmeste ambassade (London eller Berlin).

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Singapore, oppfordres reisende til å forhøre seg med Singapores honorære generalkonsulat i Oslo eller Singapores nærmeste ambassade.


Helse

Standarden på helsetjenester i Singapore er høy og den generelle helsesituasjonen er god. Merk imidlertid at denguefeber kan forekomme.

Singapore har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Vann fra springen kan drikkes.

Reisende og bosatte i Singapore bør være oppmerksomme på at denguefeber forekommer. Viruset smitter via mygg som hovedsakelig biter om dagen i urbane områder. Det finnes ikke spesifikk behandling for viruset når man først er smittet, og komplikasjoner kan oppstå. Den beste måten å beskytte seg på, er derfor å bruke myggspray. Dersom man opplever influensaliknende symptomer, bør man oppsøke lege for å utelukke eventuell smitte. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Skogbranner i Malaysia og kraftig dis («haze») i Indonesia forekommer under sommermånedene. Brannene er ofte så kraftige at de påvirker luftkvaliteten i Singapore; når konsentrasjonen av forurensing er høy, kan denne disen være irriterende og helseskadelig for personer med luftveisproblemer.

Alle reisende anbefales å gjøre seg kjent med singaporsk lovgivning om innførsel av medisiner til Singapore. Dersom du har behov for å innføre medisiner til eget bruk, må du ha en legeerklæring som dokumenterer behovet. Denne må ha underskrift og stempel fra legen og være på engelsk. For enkelte medisiner kreves i tillegg at tillatelse innhentes på forhånd, og dette må søkes om minst ti virkedager før ankomst. Mer informasjon finnes her.

Vaksinasjonsattest er ikke nødvendig når reisende kommer fra Norge uten opphold underveis i land hvor epidemier forekommer. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.