Tsjad - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Mali

Sikkerhetssituasjonen i Tsjad varierer mellom ulike områder. I områdene nordvest for N`Djemena, langs grensen til Nigeria og Tsjad-sjøen har det i de siste årene vært en rekke angrep fra Boko Haram. Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd for hele Tsjad.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 11.01.2016 - FORTSATT GYLDIG

Tsjad - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i området rundt Tsjad-sjøen/delstaten Lac-regionen. Videre fraråder Utenriksdepartementet reise eller opphold i de øvrige delene av Tsjad som ikke er strengt nødvendige.

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i Tsjad varierer fra område til område. I henhold til Utenriksdepartementets reiseråd frarådes alle reiser til Tsjadsjø-området og alle ikke-nødvendige reiser til øvrige Tsjad. Merk også at alle reiser utenfor hovedstaden N'Djamena krever tillatelse fra innenriksministeriet.

I områdene nordvest for N’Djamena, langs grensen til Nigeria og Tsjad-sjøen har det de siste årene vært en rekke angrep fra Boko Haram.

På forsommeren 2015 fant det sted flere bombeanslag mot politistasjoner i N’Djamena. Det er grunn til å frykte nye terroranslag, først og fremst som følge av Tsjad sin rolle i den militære bekjempelsen av Boko Haram i Nigeria.

Det er viktig at den enkelte holder seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet og unngår områder der uroligheter finner sted. Norske borgere som vurderer å reise til Tsjad oppfordres til å holde seg løpende oppdatert ved å følge med på nyheter og øvrige kilder til informasjon.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid i Tsjad oppfordres til å registrere sine reiser på reiseregistrering.no

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Ansvarlig norsk ambassade for Tsjad er den norske ambassaden i Bamako, Mali. Norge har ikke konsulat i Tsjad. I nødsituasjon oppfordres man til å kontakte ambassaden i Bamako, Mali, på telefon +223 754 30 325.

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Naturkatastrofer: Deler av veinettet kan bli vanskelig fremkommelig i regntiden, som i sør varer fra mai til oktober. I sentrale deler av landet varer regntiden fra juni til september.

Nord i landet forekommer det hyppige og til dels kraftige sandstormer i perioden mai til september.

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for å besøke Tsjad. For å søke om visum, ta kontakt med Tsjads ambassade i Berlin:
Embassy of the Republic of Chad
Adresse: Lepsius Strasse 114, 12165 Berlin
Telefon: +49 30 319 91 620
Nettsted: https://www.ambatchadberlin.de/index.php?id=9 

Vær oppmerksom på at prosessen kan ta flere uker - søk i god tid.

Alle besøkende til Tsjad må registrere seg hos det nasjonale politiet innen 72 timer etter ankomst til landet.


Helse

Vaksiner: Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Det er fare for malariasmitte i hele landet, og Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av myggstikksprofylakse og medikamentell profylakse. Det er pr 20. februar 2020 ikke registrert noen tilfeller av personer smittet av koronaviruset, men iverksatt kontroll av kroppstemperatur på flyplassen.

Besøkende må til enhver tid medbringe vaksinasjonskort med bevis for vaksine mot gulfeber. Dette håndheves strengt. Tsjad ligger i meningokokk-beltet som strekker seg fra Senegal i vest til Etiopia i øst. Siden midt på 1990-tallet har forekomsten av hjernehinnebetennelse i dette området vært svært høy. Vaksine mot hjernehinnebetennelse er derfor anbefalt. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd.

Sykehus og legetjenester: Helsetilbudet er svært begrenset i hele landet. 


Praktiske opplysninger

Nasjonale helligdager:  Uavhengighetsdagen, 11. august. I tillegg feires den muslimske høytiden Eid to ganger i året.

Tidsforskjellen mot Norge er GMT + en time sommertid, GMT + to timer vintertid.

Telefonnettet både for mobil og telefoni er begrenset og til tider overbelastet. Bruker du satellittelefon, skal denne registreres hos myndighetene.

Språkene i Tsjad er fransk (offisielt), arabisk (offisielt), sara (i sør), samt et stort antall lokale språk og dialekter.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og blir hardt straffet.

Kle deg konservativt. På gaten og andre offentlige steder bør skuldre og knær være dekket.  

Offentlige myndigheter kan utstede fototillatelse til besøkende. Det er forbudt å fotografere offentlige bygninger og militære installasjoner. Be om tillatelse før du tar bilder av lokalbefolkningen.

Ha alltid med deg reisedokumenter, inkludert gyldig pass og visum.