Tsjad - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Mali

Sikkerhetssituasjonen i Tsjad varierer mellom ulike områder. I områdene nordvest for N`Djemena, langs grensen til Nigeria og Tsjad-sjøen har det i 2014-15 vært en rekke angrep fra Boko Haram. Disse områdene er stengt, og all reise dit bør unngås.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 11.01.2016 - FORTSATT GYLDIG

Tsjad - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i området rundt Tsjad-sjøen/delstaten Lac-regionen. Videre fraråder Utenriksdepartementet reise eller opphold i de øvrige delene av Tsjad som ikke er strengt nødvendige.

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i Tsjad varierer fra områder til område. I områdene nordvest for N`Djemena, langs grensen til Nigeria og Tsjad-sjøen har det i 2014-15 vært en rekke angrep fra Boko Haram. Disse områdene er stengt, og all reise dit bør unngås.

Det bør utvises forsiktighet i områdene langs grensen mellom Tsjad og Kamerun, særlig fra Bongor og nordover. Også i øvrige grenseområder mot Kamerun og mot Den sentralafrikanske republikk (SAR)  bør det utvises forsiktighet, og unødvendige reiser bør unngås. Den kan også være utrygt i de østlige provinsene på grensen til Sudan, i ørkenen i nord mot Libya og i nordvest mot Niger.

På forsommeren 2015 fant det sted flere bombeanslag mot politistasjoner i N`Djemena. Det er grunn til å frykte nye terroranslag, først og fremst som følge av Tsjad sin rolle i den militære bekjempelsen av Boko Haram i Nigeria. I N’Djemena har det siden slutten av 2014 tidvis vært drivstoffmangel og uro i tilknytning til dette.

Det er viktig at den enkelte holder seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet og unngår områder der uroligheter finner sted. Norske borgere som vurderer å reise til Tsjad oppfordres til å holde seg løpende oppdatert ved å følge med på nyheter og øvrige kilder til informasjon.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid i Tsjad oppfordres til å registrere sine reiser på reiseregistrering.no

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Ansvarlig norsk ambassade for Tsjad er den norske ambassaden i Khartoum, Sudan. Norge har pt ikke konsulat i Tsjad.

I nødsituasjon oppfordres det til å kontakte ambassaden i Khartoum på telefon  +249 187 188 100  / +47 23 95 21 00

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no

Naturkatastrofer: Deler av veinettet kan bli vanskelig fremkommelig i regntiden, som i sør varer fra mai til oktober. I sentrale deler av landet varer regntiden fra juni til september.

Nord i landet forekommer det hyppige og til dels kraftige sandstormer i perioden mai til september.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for å besøke Tsjad. For å søke om visum, ta kontakt med Tsjads ambassade i Paris:
Embassy of the Republic of Chad in France
65 rue des Belles Feuilles
75116 Paris, France
Tel: +33 (01) 4553 3675.

Vær oppmerksom på at prosessen kan ta flere uker - søk i god tid.

Alle besøkende til Tsjad må registrere seg hos det nasjonale politiet innen 72 timer etter ankomst til landet.


Helse

Vaksiner: Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Besøkende må til enhver tid medbringe vaksinasjonskort med bevis for vaksine mot gulfeber. Dette håndheves strengt. Tsjad ligger i meningokokk-beltet som strekker seg fra Senegal i vest til Etiopia i øst. Siden midt på 1990-tallet har forekomsten av hjernehinnebetennelse i dette området vært svært høy. Vaksine mot hjernehinnebetennelse er derfor anbefalt. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd.

Sykehus og legetjenester: Helsetilbudet er svært begrenset i hele landet. 


Praktiske opplysninger

Reiser utenfor hovedstaden N'Djemena krever tillatelse fra innenriksministeriet.

Nasjonale helligdager:  Uavhengighetsdagen, 11. august. I tillegg feires den muslimske høytiden Eid to ganger i året.

Tidsforskjellen mot Norge er GMT + en time sommertid, GMT + to timer vintertid.

Telefonnettet både for mobil og telefoni er begrenset og til tider overbelastet. Bruker du satellittelefon, bør denne registreres hos myndighetene.

Kopi av pass eller annen identifikasjon bør medbringes til enhver tid. 

Språkene i Tsjad er fransk (offisielt), arabisk (offisielt), sara (i sør), samt et stort antall lokale språk og dialekter.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og blir hardt straffet.

Kle deg konservativt. På gaten og andre offentlige steder bør skuldre og knær være dekket.  

Offentlige myndigheter kan utstede fototillatelse til besøkende. Det er forbudt å fotografere offentlige bygninger og militære installasjoner. Be om tillatelse før du tar bilder av lokalbefolkningen.

Reiser utenfor hovedstaden N'Djamena krever tillatelse fra innenriksministeriet, og det kan ta flere dager før denne er klargjort. Ha alltid med deg reisedokumenter, inkludert gyldig pass og visum.