Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tunisia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Alger

Et behagelig klima og en spennende kultur har gjort Tunisia til en populær turistdestinasjon. Det er imidlertid risiko for terrorangrep i Tunisia. Nordmenn som reiser til Tunisia, eller er bosatte i landet, bes registrere seg og følge med på lokale medier og for øvrig vise aktsomhet.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Tunisia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold i grenseområdene i Tunisia mot Libya og Algerie, samt nasjonalparkområdet Jebel Chaambi i guvernementet Kasserine og guvernementet Tataouine syd i landet.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Tunisia utenfor Tunis og turistområdene ved middelhavskysten som ikke er strengt nødvendige.

Sikkerhet

Det er risiko for terrorangrep i Tunisia. Under terrorangrepene ved Bardo-museet i Tunis og i badebyen Sousse mistet flere turister livet. Nordmenn som reiser til Tunisia, eller er bosatte i landet, bes registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ og følge med på lokale medier.

Terrorisme: Terrorangrep mot vestlige mål og turiststeder utgjør en risiko i Tunisia. Både Ansar-al-Sharia i Tunisia (AAS-T) og al-Qaida i islamsk Maghreb (Aqim) m.fl. har aktive grupper i landet, og Isil har tatt på seg ansvaret for flere aksjoner. Selv om flertallet av terrorangrepene har vært rettet mot sikkerhetsstyrker, ser turister i økende grad ut til å være mål for noen av disse gruppene.

Den 26. juni 2015 drepte en terrorist 39 personer, alle europeiske turister, ved et strandhotell i Sousse. Isil har påtatt seg ansvaret for dette angrepet. Drøye tre måneder tidligere, 18. mars 2015, ble 21 europeiske turister drept da terrorister angrep Bardomuseet i hovedstaden Tunis. Isil tok på seg ansvaret for terrorangrepet, men ifølge tunisiske myndigheter var det den Aqim-tilknyttede Okba Ibn Nafaa-brigaden som sto bak dette angrepet.

Myndighetene gjeninnførte en måneds unntakstilstand fra 25. november 2015, som følge av et terrorangrep mot en buss med presidentens livgarde i sentrum av Tunis dagen før. Unntakstilstanden gir sikkerhetsmyndighetene omfattende fullmakter til bl.a. å oppløse forsamlinger, begrense bevegelsesfrihet og innføre portforbud. Det vil kunne være større oppbud av politi og militære i sentrale områder. Ved årets begynnelse har det vært en rekke tilfeller av sosial uro og demonstrasjoner i flere deler av landet, også i hovedstaden. Det hender at disse kan utarte i voldsomheter, og besøkende i landet bør holde seg langt unna.

Unntakstilstanden er blitt forlenget flere ganger og gjelder foreløpig til og med 12. oktober 2018.

Ettersom det rapporteres jevnlig om terroraksjoner og konfrontasjoner mellom sikkerhetsstyrkene og militante islamister, bør reisende unngå unødige opphold ved tunisiske statsinstitusjoner og sikkerhetsstyrker.

Kriminalitet: Reisende bør være oppmerksomme på risikoen for lommetyver og andre kriminelle. Unngå å ferdes med dyre smykker, klokker og andre verdisaker som kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet Oppbevar mobiltelefon, lommebok og pass på et trygt sted. Skulle du oppleve å bli ranet, henvend deg til nærmeste politistasjon for å anmelde tyveriet.

Det er ulovlig å ta bilder av politi/sikkerhetsstyrker i Tunisia.

Besittelse og bruk av enhver form for narkotika, selv i minimale mengder, er strengt forbudt og straffes hardt. Husk å ha med attest fra lege om du har med reseptbelagte, vanedannende medikamenter inn i landet.

Norske reisende bes merke seg at homoseksualitet er straffbart i Tunisia.

Borgere med norsk-tunisisk (dobbelt) statsborgerskap bes være oppmerksomme på at de ved opphold i Tunisia blir regnet som tunisiske borgere av landets myndigheter. Dette legger begrensninger på hvor mye konsulærbistand ambassaden og konsulatet kan yte norsk-tunisiere i straffesaker og andre rettssaker.

Trafikksikkerhet og transport: Trafikkregler blir sjelden respektert, og det må det overalt og til alle tider utvises stor forsiktighet. Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd frarådes, særlig i grisgrendte strøk.

Unngå alltid av pirattaxi, og bruk gjerne drosjer som har blitt "forhåndsgodkjent" av seriøse hoteller eller av andre seriøse aktører. Reiser med såkalte "louages" (samle-taxi) mellom byene frarådes.

Skjønt det er god standard på motorveier, kan riksveiene ha svært variabel standard. Det er tilrådelig å bruke fly eller tog for lengre transportetapper. Dersom man av tunisiske myndigheter holdes ansvarlig for en større trafikkulykke, risikerer man fengsling i påvente av rettssak. Ved innblanding i mindre trafikkulykker, bør man fylle ut et skjema kalt «Constat Amiable», som undertegnes av begge parter. Slike skjema fås hos forsikringsselskapene og hos leiebilfirmaer.

Myndighetene har veisperringer både i urbane og rurale strøk. Spesielt utenfor de største byene og turistsonene, bør en være forberedt på å bli stoppet langs veien for kontroll av ID og reisedokumenter. Vær oppmerksom på at det har forekommet at terrorister/kriminelle aktører setter opp falske veisperringer på landsbygda.

Politisk uro/demonstrasjoner: Etter revolusjonen i 2011 har Tunisia vært preget av tidvise demonstrasjoner og sosial uro i mange deler av landet, inkludert Tunis og andre større byer. Både fastboende og reisende nordmenn bør unngå store folkemengder og demonstrasjoner. Følg rådene fra lokale myndigheter og følg med på lokale medier.

Kvinners sikkerhet: I Tunisia går tradisjonelle klesplagg og hijab hånd i hånd med vestlig kleskode. Utenfor større byer og turistområder er det likevel tilrådelig at man dekker knær og skuldre for å unngå uønsket oppmerksomhet.

Skulle du bli trakassert eller havne i andre problemer, skrik opp eller lag en scene slik at politi eller andre kan komme deg til unnsetning.

Seksuell orientering: Homoseksualitet er straffbart i Tunisia, jf. §230 i straffeloven. Transseksuelle kan straffeforfølges etter straffelovens § 226.

Reiseregistrering: Utenriksdepartementet anbefaler alle nordmenn som reiser til Tunisia for kortere eller lengre opphold å registrere seg på www.reiseregistrering.no/

Forsikring: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi  197,  ambulanse 190, brann/ulykker 198, nasjonalgarden 193, strøm/gass  196

Nødsituasjon: Norske borgere i nød eller krise bes kontakte generalkonsulatet i Tunis for bistand:

Consulat Général Royal de Norvège à Tunis Rue du Lac Constance, Immeuble Carthage Center, Bloc B, no B4, 1053 Les Berges du Lac, 1053 Tunis, e-post : [email protected] Telefon : +216 71 860 924

Ambassaden i Alger kan også kontaktes på e-post: [email protected] / tlf. +47 23 95 55 83.

Er det akutt, ta kontakt med UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00. Senteret kan også nås per e-post: [email protected]mfa.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere på turistbesøk kan oppholde seg i Tunisia i inntil tre måneder uten visum.

Ved innreise kan en fritt ta med utenlandsk valuta opp til 25.000 dinarer (tilsvarer omtrent 80.000 NOK) uten fortolling inn i landet for forbruk. Dersom en skal ta med summer som overstiger 5000 dinarer ut av landet, må en derimot melde dette til myndighetene ved inn- og utreise. Tunisiske dinarer er ikke konvertibel for private transaksjoner, og kan hverken innføres eller utføres. Turister må beholde vekslingskvitteringer for å for vekslet tilbake tunisiske dinarer ved utreise.

Norske kvinner som er gift/samboere med tunisiske borgere må være oppmerksom på at eventuelle felles barn automatisk blir tunisisk borgere dersom deres far er tunisier (dette gjelder selv om barnet ikke har bedt om tunisisk statsborgerskap).

Husdyr kan innføres, men må være vaksinert mot rabies. Vaksinasjonsattest og helseattest må forevises.


Helse

Helsetilbudet er adekvat i de større byene, og da først og fremst på private klinikker. Det er ofte påkrevet å legge frem bevis på gyldig helseforsikring. Utenfor storbyene vil det være vanskelig å finne adekvat medisinsk behandling.

Sykehusstandarden på offentlig sykehus er generelt under den norske, mens standarden på private klinikker er god. Innleggelse på tunisisk sykehus eller klinikk er ikke tilrådelig for alvorlige sykdomstilfeller med mindre det ikke er tid til å reise hjem eller til Europa.

I rurale strøk er helsetilbudet meget begrenset og til tider ikke-eksisterende.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle reisende til Tunisia har hepatitt A-vaksine. For lengre reiser eller opphold i områder med dårlig sanitære forhold anbefales også tyfoidvaksine, samt å vurdere på individuell basis behov for vaksine mot tuberkolose, rabies og hepatitt B-vaksine. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.

Basert på erfaringer kan det oppstå store problemer hvis man ikke har tegnet egen reise- og sykeforsikring før utreise. Dette anbefales derfor på det sterkeste. Private sykehus godtar ikke innleggelser uten at det legges frem bevis på gyldig helseforsikring (eller at en forhåndsbetaler).

Velassorterte apotek finnes i stort antall, men man bør medbringe spesielle medisiner, salver o.l. som man vet man vil få bruk for.

Undersøk alltid om det er rapportert om pågående utbrudd av sykdommer på stedet du skal reise til.

Man bør være oppmerksom på faren for rabies hos hunder og katter som ofte er uten eiere. Dette gjelder også sentrale områder rundt hovedstaden og større byer.

Vann fra springen drikkes av de fleste tunisiere, men utlendinger anbefales å holde seg til flaskevann. Frukt og grønnsaker bør vaskes godt. Det er viktig å være forsiktig den første tiden, før man er blitt vant til den lokale bakterieflora, særlig på restauranter. Hygienen på de større hotellene og restaurantene er tilfredsstillende.


Praktisk informasjon

Bær alltid passet med deg (eventuelt passkopi) i tilfelle du blir bedt om å identifisere deg av sikkerhetsmyndighetene.

Det offisielle språket er arabisk, men fransk er utbredt og det språket som oftest benyttes i sentraladministrasjon og næringsliv. Veiskilt er oppført på både fransk og arabisk. Engelsk er utbredt i turistbransjen. Særlig ved reiser utenfor Tunis kan det være nyttig å kunne noe arabisk.

Strømmen er 220 volt. Spenningen kan variere, og strømbrudd kan forekomme.

Tunisiske dinarer er ikke konvertibel for private transaksjoner, og kan hverken innføres eller utføres. Turister må beholde vekslingskvitteringer for å få vekslet tilbake tunisiske dinarer ved utreise.

Visa og Mastercard aksepteres de fleste steder i storbyer og turiststeder og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. American Express og Diners kan også brukes, men i mindre grad (større hoteller og restauranter).

Internettkafeer (Publinet) er utbredt. Det er tre landsdekkende GSM-nettverk: Tunisie Telecom, Ooredoo og Orange. Større hoteller har også wifi. Nasjonalt internettdomene er .tn, nasjonal telefonkode +216.

Åpningstidene er for butikker: 09.00 - ca. 20.00, ofte stengt to timer ved lunsjtider, banker: 08.00 - ca.15.30, stengt lørdag og søndag (helgen), kontorer: 08.00 - ca.17.00, stengt lørdag ettermiddag og søndag (helgen).

Tunisiske helligdager er ofte bevegelige fordi de følger den muslimske månekalenderen. Avslutningen av fastemåneden ramadan (Aid El Fitr) og offerdagen (Aid El Adha) er blant de viktigste, samt Mouled og islamsk nyttår. I tillegg til de bevegelige religiøse helligdagene er 1. januar, 14. januar, 20. mars, 9. april, 1. mai, 25. juli, 13. august og 15. oktober helligdager. 

Tidsforskjell: Ved sommertid ligger Norge en time foran.

Tradisjon, religion og familiesamfunnet står fortsatt sterkt i Tunisia, selv om kvinnenes stilling er friere enn i de fleste andre arabiske eller muslimske land. Turistområdene og hovedstaden bærer preg av vestlig påvirkning, og det er stort sett ikke noe problem å kle seg som i vesten i disse områdene. Solkjoler, shorts og kortermede bluser er akseptabelt. Men Tunisia er et muslimsk land, og utenfor turistområdene og hovedstaden er det en fordel – både for menn og kvinner - å ha dekkede skuldre og gjerne bukser/skjørt i kne-høyde. 

Det er forbudt å fotografere sikkerhetsstyrker og militære installasjoner.

Til toppen