USA - reiseinformasjon

Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA som ikke er strengt nødvendige. Biden-administrasjonen viderefører innreiserestriksjonene for reisende fra Norge. For annen informasjon om koronavirus, se under Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

USA innførte unntakstilstand den 13. mars 2020 for å sikre fullmakter og muligheter til å mobilisere ressurser til håndtering av koronapandemien. Flere delstater anmoder befolkningen om å holde seg hjemme. Norske borgere i landet bes følge myndighetenes råd og anvisninger.

Vær oppmerksom på at gyldigheten av reiseforsikringen kan påvirkes av at Utenriksdepartementet utsteder reiseråd. Den enkelte bør undersøke om reiseforsikringen er gyldig dersom man oppholder seg i landet. Det oppfordres innstendig til å ha gyldig reiseforsikring.

For mer informasjon om koronapandemien, se under Innreise og Helse.

USA er et relativt trygt land å reise i, og de fleste reiser forløper uten problemer. Kriminaliteten er generelt lav, men kan være høy i enkelte strøk i storbyene. Risikoen for å bli utsatt for lommetyver i storbyene er til stede, spesielt på offentlige kommunikasjonsmidler. Voldelig kriminalitet forekommer, men er sjelden. Demonstrasjoner kan forekomme. Det anbefales å være spesielt oppmerksom på egen oppførsel hvis en stoppes av politi i USA. Man bør være oppmerksom på at håndvåpen er relativt utbredt i USA.

Amerikanske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorhandlinger. Reisende anbefales generelt å følge anvisninger fra amerikanske myndigheter, politi, sikkerhetspersonell og reiseledere.

Det er ingen særskilt sikkerhetstrussel knyttet til det å være norsk statsborger i USA.

Etter terroraksjonene mot USA 11. september 2001 har det vært høy terrorberedskap i USA. Amerikanske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorhandlinger. Amerikanske myndigheters vurdering av trusselbildet og informasjon om terrorisme publiseres bredt i media og på Homeland Security’s nettside. Publikum oppfordres til å melde fra om mistenkelige aktiviteter - særlig ved bruk av offentlig kommunikasjonsmidler.

Som turist vil du oppleve den høye terrorberedskapen gjennom krav til identifikasjon og sikkerhetskontroller på flyplasser, offentlige bygninger og andre steder. Reisende må aldri spøke om for eksempel bomber eller våpen, da alle slike ytringer vil bli behandlet som seriøs sikkerhetsrisiko.

Kriminaliteten er generelt lav i USA, men kan være høy i enkelte strøk i storbyene. Slike strøk vil en ikke finne i turistområdene, men en bør være oppmerksom på det særlig hvis en benytter bil. Risikoen for å bli utsatt for lommetyver i storbyene er til stede, spesielt på offentlige kommunikasjonsmidler. Gi alltid vesken, eller gjenstanden fra deg; gjerningspersonen kan bære våpen. Verdigjenstander som f.eks. smykker bør oppbevares i safe på hotellrom. Ikke gå med mange kredittkort på deg samtidig. Voldelig kriminalitet forekommer, men er sjelden. 

Det er høy transportsikkerhet i USA. Turister på bil- og motorsykkelferier bør imidlertid være oppmerksom på at det i bystrøk er svært mange skilt å forholde seg til samtidig, og at mange sender SMS mens de kjører. På kvelden bør man være oppmerksom på at det kan være en del promillekjøring - særlig i byer. På motorveier i USA er det høy fart. Vær særlig aktsom ved forbikjøring og av- / påkjøring. Hvis en blir stanset av politi, opptre alltid høflig og rolig, aldri truende og vær oppmerksom på språkbruk.

Demonstrasjoner kan forekomme. Følg med i media, og råd fra lokale myndigheter skal alltid følges.

USA er et stort land med variert geografi, og ulike naturkatastrofer opptrer i forskjellige deler av landet, og varierer med årstid. I USA er naturkatastrofer mer vanlig enn i Norge. Lokalbefolkningen er gjerne vant til, og forberedt på slike hendelser. De vanligste katastrofene er tornadoer, orkan, skogbranner, jordskjelv og flom. Varsel om forestående naturkatastrofer må tas alvorlig, og lokale myndigheters anvisninger bør følges. Under og etter en naturkatastrofe er lokale tv-sendinger, radio og Internett gode kilder til informasjon fra amerikanske myndigheter.

Nedenfor er samlet litt informasjon om noen av de vanligste naturkatastrofene i USA. 

Jordskjelv og skogbrann: Vestkysten av USA befinner seg i en jordskjelvsone. Det er derfor en generell risiko for jordskjelv på vestkysten, spesielt i California. Sterke jordskjelv er svært sjeldne, men kan ha stor ødeleggelseskraft. Jordskjelv forekommer også på østkysten.

Hver sommer og høst er skogbrann så vanlig i deler av USA at man snakker om en "fire season". Spesielt utsatt er vestlige stater som California, Arizona og Nevada.

Orkan og flom: I de sørøstlige statene er det ikke uvanlig med kraftige stormer og orkaner, spesielt på sensommeren og høsten ("hurricane season"). Stormene dannes over havområdene sørøst for USA, eller i Atlanterhavet, og kan bevege seg inn over kysten. De svekkes når de når land, slik at områder nær kysten (inklusive hele Florida) er mest utsatt. Orkanene kan også treffe land langs hele østkysten, men også Louisiana og Texas er utsatt. I orkan er det livsfarlig å bevege seg utendørs. Flom som følge av store nedbørsmengder representerer også en betydelig fare. De fleste skader og dødsfall i forbindelse med orkan skjer som følge av flom.

Et annet betydelig problem er at samfunnets infrastruktur blir satt ut av spill. Man risikerer å bli "strandet" i dagevis uten strøm (lys, aircondition), gass (komfyr, varme), mat, vann, medisiner, mulighet til transport, eller kommunikasjon med omverdenen. Veiene blir ufremkommelige på grunn av utallige veltede trær. Internettforbindelse, fasttelefon og mobiltelefonnett kan ventes å være ute av drift. SMS-meldinger vil av og til fungere (de bruker også lite batteri). Batteridrevet radio er den beste muligheten til å skaffe informasjon i slike situasjoner.

Værvarselet i USA følger stormsystemer nøye, og vil som regel gi flere dagers forvarsel. Evakuering forekommer. Reisende anbefales sterkt å reise ut av et truet område i god tid før en orkan. Dersom du venter for lenge med å reise, risikerer du at det blir umulig å evakuere på grunn av køer.

Tornado:  Tornadoer er svært farlige og kan forflytte seg i en fart av 100 km/t. Forsøk aldri å ta bilde av en tornado. Søk dekning i kjeller umiddelbart dersom en tornado er observert i nærområdet ("tornado warning").

Tornado er et fenomen vi ikke kjenner så godt fra Norge. En tornado som slår ned i bakken vil rasere bygninger, ødelegge kjøretøyer og generelt gjøre stor skade i nedslagsområdet. Tornadoer kan forekomme i store deler av USA, spesielt i midtre og sørlige del som omtales som «tornado alley». Når værforholdene ligger til rette for tornadoer, bør man følge med på lokale medier og ta anbefalte forholdsregler.

Kjeller eller tilfluktsrom er det sikreste stedet. Har du ikke tilgang til kjeller, gå til badet i 1. etasje. Kjøretøy er ikke et trygt tilfluktssted. Forlat umiddelbart kjøretøy / bil og søk ly innendørs. Amerikanske myndigheter benytter to begreper. "Tornado watch" betyr at værforholdene gjør at det er fare for tornadoer. En "tornado warning" betyr at en tornado er observert i området og at man skal søke dekning umiddelbart.

Federal Emergency Management Agency (Fema) er et byrå under det føderale sikkerhetsdepartementet (DHS). Fema er ansvarlig for å koordinere amerikanske myndigheters respons ved alvorlige hendelser, som ved jordskjelv, store branner, orkaner og andre naturkatastrofer. Fema har en app for smarttelefon som kan gi viktig informasjon om hendelser der du oppholder deg i USA.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tidsrom i USA oppfordres til å registrere sine reiser på reiseregistrering.no

USA er et høykostland hvis en kommer i en situasjon hvor en trenger medisinsk behandling, eller må på sykehus. Ha alltid reiseforsikringen i orden, også ved reiser til USA.

Nød / øyeblikkelig hjelp i USA: Ring 911. Gjelder alle nødetater: politi, ambulanse og brannvesen.

Publikum kan kontakte ambassaden i kontortiden kl 0900-1600 mandag-fredag, på telefonnummer: 1-202-333-6000

Washington, DC
Royal Norwegian Embassy
2900 K Street NW
Washington DC 20007
Tel: (+1) (202) 333-6000
Fax: (+1) (202) 469-3990
E-post: emb.washington@mfa.no 
Ambassadør: Anniken Ramberg Krutnes

Houston, TX
Royal Norwegian Consulate General 
3410 West Dallas Street
Houston TX 77019
Tel: (+1) (713) 620-4200
Fax: (+1) (713) 620-4290
E-post: cg.houston@mfa.no 
Generalkonsul: Hilde Janne Skorpen

New York, NY
Royal Norwegian Consulate General
1 Dag Hammarskjöld Plaza
885 2nd Avenue, 35th Floor, New York
Tel: (+1) (646) 430 7500 
Fax: (+1) (646) 430 7599
E-post: cg.newyork@mfa.no  
Generalkonsul: Harriet E. Berg

San Francisco, CA
Royal Norwegian Consulate General 
575 Market Street, Suite 3950
San Francisco CA 94105 
Tel: (+1) (415) 882-2000
Fax: (+1) (415) 882-2001
E-post: cgsfo@mfa.no 
Generalkonsul: Jo Sletbak

Utenom konsulatets og ambassadens kontortid kan reisende kontakte - UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

 


Innreise

Fra 13. mars 2020 har amerikanske myndigheter bestemt at alle som har vært i Norge eller øvrige deler av Schengen-området de siste 14 dagene vil bli nektet innreise til USA, med unntak for enkelte visumkategorier. Restriksjonene gjelder også reiser fra en rekke andre land.

Les mer om innreiserestriksjonene på Proclamation on the Suspension of Entry as Immigrants and Non-Immigrants of Certain Additional Persons Who Pose a Risk of Transmitting Coronavirus Disease, eller ta kontakt med USAs ambassade i Oslo.

Reglene innebærer bl.a. at reisende som har vært i Schengen-området i løpet av de siste 14 dagene ikke vil kunne reise inn, eller mellomlande i USA. Vurdering vil i utgangspunktet gjøres av flyselskapet på avreisestedet, i samråd med amerikanske grensemyndigheter.

Enkelte borgere fra Schengen-land har opplevd at deres Esta har blitt kansellert selv om de ikke har vært i Schengen-området de siste 14 dagene. Dersom Esta er kansellert, bør man først og fremst gå gjennom flyselskapet, som jobber med amerikanske grensemyndigheter. Department of Homeland Security har en nettside og et telefonnummer (+1 202 325 8000) hvor man kan sjekke status eller søke ny Esta.

Norske borgere med gyldig Esta eller visum, som har vært utenfor Schengen-området i 14 dager, kan mellomlande i USA. 

Nordmenn som befinner seg i USA kan i enkelte tilfeller søke om forlengelse av Esta, se CBP Offers Flexibility to Departing Visa Waiver Program Travelers.

Vær oppmerksom på at gyldigheten av reiseforsikringen kan påvirkes av at Utenriksdepartementet utsteder reiseråd. Den enkelte bør undersøke om reiseforsikringen er gyldig dersom man oppholder seg i landet. Det oppfordres innstendig til å ha gyldig reiseforsikring.

For annen informasjon om koronavirus, se under «Helse».

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om dette endrer seg på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

***


Forhold angående innreise til USA * reguleres og håndheves av amerikanske myndigheter. Norske borgere som reiser til USA uten visum ("Visa Waiver Programme" – Esta) må registrere seg på Internett i Esta-databasen (Electronic System for Travel Authorization) før avreise. Det er krav om gyldig visum/Esta også ved mellomlanding i USA. Amerikanske myndigheter er nøye med kontrollen av alle som reiser inn til USA, og lange immigrasjonskøer forekommer.

Den amerikanske ambassaden i Oslo kan gi utfyllende informasjon om visum og opphold i USA. Du finner informasjon om Esta-nettsiden til Department of Homeland Security. Legg merke til at kvalifikasjonskravene for reisende under Esta er endret fra 21.01.2016. Les mer på nettsiden til US Department of State.

Endringene innebærer at reisende i følgende kategorier ikke lenger kan reise til USA under Visa Waiver-programmets (VWP) regelverk:

  • Statsborgere i VWP-land som har reist til- eller oppholdt seg i Iran, Irak, Sudan eller Syria fra og med 1. mars 2011. Et begrenset unntak gjelder for militært og diplomatisk personell som har reist til disse landene i kapasitet av sitt arbeid.
  • Statsborgere i VWP-land som også er statsborgere av Iran, Irak, Sudan eller Syria.

18. februar 2016 ble ytterligere restriksjoner innført i forhold til «Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015.» Libya, Somalia og Jemen er nå tilført listen over land som begrenser reisende fra å benytte VWP. Statsborgere av VWP-land som har reist til eller oppholdt seg i Libya, Somalia eller Jemen kan ikke lenger reise til USA under VWP.

Foreløpig kan statsborgere i VWP-land som også er statsborgere i Libya, Somalia eller Jemen reise til USA under VWP .

Norske pass må være maskinlesbare for å kunne benytte Esta (såkalt e-pass). Se informasjon om e-pass. Passet må være gyldig under hele oppholdet i USA. Se også nettsidene til USAs ambassade i Oslo. Nødpass er ikke maskinlesbart. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument), reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) og nødpass godtas som innreisedokument, men krever visum.

Tollreglene i USA blir strengt håndhevet, herunder forbudet mot å innføre frukt, kjøtt og en del andre matvarer. Se nettsiden til USAs Oslo-ambassade for nærmere informasjon om regelverket for innreise til USA.

Dersom du skal reise og har nedsatt funksjonsevne, kan det være lurt å ta kontakt med Transportation Security Administration på forhånd. Du finner ytterligere informasjon om dette tema på deres nettsider. For artister, kulturutøvere og idrettsutøvere gjelder egne krav til visum.

* Med USA menes det kontinentale USA, Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Guam, Jomfruøyene (USA sine) og samveldet av Marianaøyene (nordre).


Helse

Koronavirus (covid-19): Det har blitt påvist tilfeller av koronavirus i alle delstater i USA og landet innførte nasjonal unntakstilstand den 13. mars 2020. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan situasjonen utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Du kan finne mer informasjon om koronaviruset fra amerikanske myndigheter på hjemmesidene til US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

CDC anbefaler at man holder minst to meter avstand til alle utenom eget hushold, og at man benytter munnbind for begrense smitte i områder der mange ferdes, som for eksempel i butikken. Enkelte delstater har innført påbud om munnbind når man ferdes i offentlig rom.

Vær oppmerksom på at gyldigheten av reiseforsikringen kan påvirkes av at Utenriksdepartementet utsteder reiseråd. Den enkelte bør undersøke om reiseforsikringen er gyldig dersom man oppholder seg i landet. Det oppfordres innstendig til å ha gyldig reiseforsikring.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Leger, sykehus og tannleger er av generelt god standard, og USA har mange høyt anerkjente sykehus og helseinstitusjoner. Hvis du blir syk på reise i USA, er det greit å kontakte sjømannskirkene eller norske utenriksstasjoner for veiledning. Ved akutt sykdom ringes 911.

Legebehandling og sykehusopphold i USA er svært dyrt. Reiseforsikring, med dekning opp til USD 500.000, anbefales på det sterkeste. Kun øyeblikkelig hjelp behandles uten forsikringsgaranti, og videre behandling kan nektes uten forsikringsgaranti eller depositum. Anbefalte vaksiner for hele Amerika fremgår av sidene til Folkehelseinstituttet.

Det er stort sett god tilgang til medisiner, både uten resept og foreskrevet av lege. Prisnivået er imidlertid svært høyt i forhold til Norge. Sykdommer som i Norge er utryddet kan forekomme. Det er vanligvis ikke helsefarlig å drikke vann fra springen, men drikkevannet er tilsatt klor og smaker mange steder ikke spesielt godt. For ytterligere informasjon om mulige sykdomsutbrudd, se Center for Disease Control and Prevention.

Som i andre land vil det kunne oppstå kapasitetproblemer i det amerikanske helsevesenet i forbindelse med pandemier som COVID-19 hvor et stort antall mennesker blir syke og trenger behandling samtidig.


Praktisk informasjon

USA er et flerkulturelt samfunn med mange religioner, vidt forskjellige politiske syn og mange subkulturer. Amerikansk skikk og bruk likner det man finner i Norge. Amerikanere flest er utadvendte og hyggelige. De synes det er naturlig å snakke med fremmede dersom de har noe på hjertet.

Valuta: US dollar (USD).

Kredittkort er svært utbredt i USA og aksepteres i de fleste butikker, restauranter og liknende. Visa, MasterCard, American Express og Diners Club (Discover) er mest utbredt. Andre kort aksepteres også i varierende grad. På restaurant tar servitøren med seg kortet og returnerer med betalingsanvisning for underskrift.

USA har ikke noe offisielt språk. Det finnes heller ikke noe offisielt språklig normeringsorgan. I praksis er engelsk dominerende. Likevel er det mange i USA som snakker lite engelsk og benytter spesielt spansk og asiatiske språk som førstespråk. Myndigheter og organisasjoner opererer ofte med informasjon, skjemaer, gateskilt og liknende på flere språk. På grunn av betydelig innvandring fra Latin-Amerika, er spansk utbredt.

Telefon: Ringe internt i USA - tast 1 foran det 10-siffrede nummeret.
Ringe fra USA til Norge: Tast 011-47 foran det 6-siffrede nummeret.
Ringe fra Norge til USA: Tast 001 foran det 10-siffrede nummeret.

De fleste nyere mobiltelefoner kan benyttes i USA. Eldre modeller vil ofte ikke fungere, eller ha redusert dekning. Europeisk standard  mobildekning (GSM) er god i byene og langs hovedveier, men varierende utenfor byer og begrenset i utmark. Tradisjonelt følger mobilnettene i USA ikke GSM-standard og GSM-nettene er fremdeles under utbygging. Det benyttes en annen frekvens på GSM enn i Europa (1900 MHz), men nyere mobiltelefoner håndterer som regel dette. De største GSM-operatørene i USA er AT&T, T-Mobile og Verizon.

De fleste byer og tettsteder har internettkafeer og hoteller med bredbånd.

Strøm: 110-120 volt AC, 60Hz. Både spenning, frekvens og støpselet er forskjellig fra norsk standard. Amerikansk støpsel er to-punkt eller tre-punkt. Elektronisk utstyr kjøpt i Norge krever adapter eller omformer, som bør kjøpes i Norge grunnet begrenset tilgjengelighet i USA. Utstyr som kun håndterer norsk spenning må ha omformer til 220-240 volt, mens apparater som kan håndtere begge spenninger kun behøver en adapter for å passe i støpselet.

Banker har vanligvis åpent fra 9.00 til 16.00 mandag til fredag. Butikker har åpent det meste av dagen til ca. 21.00. Noen forretninger er stengt søndag. Det er som regel mulig å finne døgnåpne matbutikker og apotek i byene.

Leie av bil er godt tilrettelagt i USA. Norsk førerkort kan benyttes dersom oppholdet ikke strekker seg utover tolv måneder. Amerikanske byer har store veier og stor trafikk. Vær også oppmerksom på at bilister i liten grad stopper for fotgjengere i fotgjengerfelt. Trafikkskiltene er annerledes enn de europeiske og benytter i større grad tekst. Amerikanere kjører på høyre side av veien. Det amerikanske veinettet holder gjennomgående en høy standard.

USA har ikke “offisielle” helligdager i samme forstand som i Norge, og dagene vil i noen grad variere mellom ulike firmaer og organisasjoner. Utenriksstasjonene i USA holder normalt stengt på følgende dager: 1. januar - nyttårsdag, nest siste mandag i januar - Martin Luther King Day, nest siste mandag i februar – Presidents’ Day, langfredag, 1. mai, 17. mai, siste mandag i mai - Memorial Day, 4. juli - Independence Day, første mandag i september - Labor Day, andre mandag  i oktober - Columbus Day, fjerde torsdag i november - Thanksgiving Day, 1. og 2. juledag.

Noen nyttige tips om amerikansk kultur: Amerikanere flest er utadvendte og hyggelige. De synes det er naturlig å snakke med fremmede dersom de har noe på hjertet.

Hvis man vil forbi noen, så sier man ”excuse me”. Det regnes som uhøflig å komme borti fremmede, og hvis det skjer så unnskylder man seg (”sorry”). Du vil ofte høre ”how are you?”, ”how ’you doin’?”,  ”how is it going?” eller liknende varianter når folk møtes. Det er oftest ikke en invitasjon til å stoppe og prate, men besvares bare med en kort “good – how are you?”, eller liknende.

Mange amerikanere drikker mindre enn det som er vanlig i Norge, og mange opplever det som upassende og ubehagelig med synlig berusede personer. Grensen for å kjøpe og nyte alkohol er 21 år i hele USA. Det anbefales å alltid ha med legitimasjon dersom du ønsker å kjøpe alkohol, også på restaurant. Mange steder ber om legitimasjon selv om du opplagt er betydelig eldre enn 21 år. Noen steder sjekker alle, uansett.

Tips benyttes i større utstrekning i USA enn i Norge og utgjør i mange serviceyrker en betydelig og forventet del av inntekten. Følgende kan benyttes som et utgangspunkt for hva som er vanlig i USA. På restaurant med bordservice ventes 18-22 prosent tips. Vær klar over at lavere beløp trolig blir oppfattet som lite hyggelig, eller som et uttrykk for misnøye.

En del restauranter fører selv tips på regningen for større grupper, da trenger du ikke legge på ytterligere. Gi et par dollar til en bartender som blander drinker. Beregn 10-15 prosent tips til drosjer. Pizzabud forventer tre til fem dollar. Gi en til fem dollar dersom pikkolo bærer inn bagasje (en til to dollar per kolli). Det er omtenksomt å gi tips til hotellets rengjøringspersonell ved å legge to til tre dollar på nattbordet hver dag dersom du er fornøyd. Det er vanlig å gi ti prosent, opptil 20 prosent i tips til frisører, massører, på spa og tilsvarende steder.

Amerikanere følger generelt regler og retningslinjer nøye. Ansatte som har kontakt med publikum har ofte liten beslutningsmyndighet. Dersom du føler deg urimelig behandlet, kan du be om å få snakke med sjefen (”may I speak to your supervisor, please”). En ”manager” står mer fritt til å ta beslutninger. Amerikanere skiller ofte klart mellom hva som er ditt ansvar og hva som er deres ansvar - og føler ikke nødvendigvis noe behov for å løse problemer de oppfatter som ditt ansvar.

Når man er i utlandet, er man underlagt lover i landet og delstaten man besøker. USA har streng narkotikalovgivning - også for besittelse - og har generelt mye høyere straffenivå enn Norge. Vær oppmerksom på at norske myndigheter ikke har mulighet til å gripe inn overfor vertslandet dersom du blir arrestert eller tiltalt i utlandet. Dette gjelder selv om du er norsk statsborger. Skulle du bli arrestert, ring den norske ambassaden i Washington D.C. Telefonnummer i åpningstiden er + 1 202 333 6000. Sentralbordet er åpent hverdager fra kl. 9 til 16. Utenfor arbeidstiden vil du bli satt over til Utenriksdepartementets døgnbemannede vakttelefon.

Skyteepisoder forekommer. Det har vært flere skyteepisoder («active shooter») både ved læresteder og på andre offentlige steder hvor mange mennesker er samlet (f.eks. kjøpesentre).

USA er et sammensatt samfunn, og holdninger mot LGBT-reisende varierer fra stat til stat. Det refereres i den forbindelse til lovgivning nylig innført i statene North Carolina og Mississippi. En god lenke når det gjelder dette temaet i USA er Human Rights Campaign.

LGBT-reisende anbefales å sette seg godt inn i lokal lovgivning i staten de skal besøke. Mange reisebøker og lokale LGBT-grupper gir god informasjon.

Andre nyttige lenker:

Noen tabuer: Amerikanere er sensitive overfor antydning til rasisme og diskriminering i bred forstand (inklusive funksjonshemming, religion, osv). Bruk aldri ordet ”negro”, ettersom det regnes som krenkende. Benytt i stedet ”African-American”, eventuelt ”black” (mindre formelt). Tilsvarende brukes "European-American", "Asian-American", "Hispanic" samt uttrykk som "Norwegian-American".

Amerikanere er betydelig mindre komfortable med kropp og nakenhet enn man er i Norge, spesielt dersom barn kan være tilstede. Det er ikke greit å sole seg toppløs, og selv små barn forventes å bruke badetøy - også noe som dekker overkroppen til jenter.

Unngå banning da mange blir lettere støtt av dette enn man kanskje skulle tro. Det kan ofte være vanskelig å vite hva som er støtende for hvem når man snakker et fremmedspråk.