USA - reiseinformasjon

USA har fremdeles restriksjoner for reisende fra Norge som følge av pandemien.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Innreise til USA krever Electronic System for Travel Authorization (Esta) eller visum for alle norske borgere som skal reise til, eller mellomlande i USA.

Dette må være i orden før avreise til USA. Les mer på Estas nettsider. Kontakt USAs ambassade i Oslo for spørsmål om innreise til USA.

For informasjon om innreise til USA med båt, se nettsiden til U.S. Customs and Border Protection.

Fra 13. mars 2020 har amerikanske myndigheter bestemt at alle som har vært i Norge eller øvrige deler av Schengen-området de siste 14 dagene vil bli nektet innreise til USA, med unntak for enkelte visumkategorier. Les mer om innreiserestriksjonene på Proclamation on the Suspension of Entry as Immigrants and Non-Immigrants of Certain Additional Persons Who Pose a Risk of Transmitting Coronavirus Disease.

For øyeblikkelig hjelp i USA: Ring 911. Gjelder alle nødetater: politi, ambulanse og brannvesen.

Det er viktig å sette seg inn i lokale forhold der hvor man skal reise og følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Legebehandling og sykehusopphold i USA er svært dyrt. Kun øyeblikkelig hjelp behandles uten forsikringsgaranti, og videre behandling kan nektes uten forsikringsgaranti eller depositum. Anbefalte vaksiner for hele Amerika fremgår av sidene til Folkehelseinstituttet.

Det er stort sett god tilgang til medisiner, både uten resept og foreskrevet av lege. Prisnivået er vanligvis høyere enn i Norge. Sykdommer som i Norge er utryddet kan forekomme. Det er vanligvis ikke helsefarlig å drikke vann fra springen, men drikkevannet er tilsatt klor og smaker mange steder ikke spesielt godt. For ytterligere informasjon om mulige sykdomsutbrudd, se Centers for Disease Control and Prevention.

Enkelte byer har områder med svært høy kriminalitet. Trafikkdødeligheten er høyere enn vi er vant med i Norge, samtidig er det større dødstall som følge av skytevåpen og overdoser.

Det er viktig å sette seg inn i lokale forhold.

USA er et stort land med variert geografi, og ulike naturkatastrofer opptrer i forskjellige deler av landet, og varierer med årstid. I USA er naturkatastrofer mer vanlig enn i Norge. Lokalbefolkningen er gjerne vant til, og forberedt på slike hendelser. De vanligste naturkatastrofene er tornadoer, orkan, skogbranner, jordskjelv og flom. Varsel om forestående hendelser må tas alvorlig, og lokale myndigheters råd og anvisninger bør følges. Under og etter en naturkatastrofe er lokale tv-sendinger, radio og internett gode kilder til informasjon fra amerikanske myndigheter.

Federal Emergency Management Agency (Fema) har en app for smarttelefon som kan gi viktig informasjon om hendelser der du oppholder deg i USA.

Alle USAs 50 stater har egne lover og regler. Samtidig har føderale myndigheter et eget justissystem som gjelder hele landet.

Det er viktig å sette seg inn i lokale lover og sedvaner.

Washington, DC

Royal Norwegian Embassy
2900 K Street NW
Washington DC 20007
Tel: (+1) (202) 333-6000
Fax: (+1) (202) 469-3990
E-post: emb.washington@mfa.no  
Ambassadør: Anniken Ramberg Krutnes 

Houston, TX

Royal Norwegian Consulate General
3410 West Dallas Street
Houston TX 77019
Tel: (+1) (713) 620-4200
Fax: (+1) (713) 620-4290
E-post: cg.houston@mfa.no  

Generalkonsul: Hilde Janne Skorpen 

New York, NY

Royal Norwegian Consulate General
1 Dag Hammarskjöld Plaza
885 2nd Avenue, 35th Floor, New York
Tel: (+1) (646) 430 7500
Fax: (+1) (646) 430 7599
E-post: cg.newyork@mfa.no   

Generalkonsul: Harriet E. Berg 

San Francisco, CA

Royal Norwegian Consulate General
575 Market Street, Suite 3950
San Francisco CA 94105
Tel: (+1) (415) 882-2000
Fax: (+1) (415) 882-2001
E-post: cgsfo@mfa.no  

Generalkonsul: Jo Sletbak 

Utenom konsulatets og ambassadens kontortid kan reisende kontakte - UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Se norway.no for en oversikt over norske honorære konsulater i USA.

 

USA. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
USA.