USA - reiseinformasjon

De aller fleste reiser til USA går uten spesielle problemer. For innreise i USA kreves gyldig pass, samt enten ESTA-registrering eller visum. Innreise med nødpass tillates ikke.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Innreise til USA krever Electronic System for Travel Authorization (Esta) eller visum for norske borgere som skal reise til, eller mellomlande i USA.

Dette må være i orden før avreise til USA. Les mer på Estas nettsider. Kontakt USAs ambassade i Oslo for spørsmål om innreise til USA.

For informasjon om innreise til USA med båt, se nettsiden til U.S. Customs and Border Protection.

For øyeblikkelig hjelp i USA: Ring 911. Gjelder alle nødetater: politi, ambulanse og brannvesen.

Det er viktig å sette seg inn i lokale forhold der hvor man skal reise og følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Legebehandling og sykehusopphold i USA er svært dyrt. Kun øyeblikkelig hjelp behandles uten forsikringsgaranti, og videre behandling kan nektes uten forsikringsgaranti eller depositum. Anbefalte vaksiner for hele Amerika fremgår av sidene til Folkehelseinstituttet.

Det er stort sett god tilgang til medisiner, både uten resept og foreskrevet av lege. Prisnivået er vanligvis høyere enn i Norge. Sykdommer som i Norge er utryddet kan forekomme. Det er vanligvis ikke helsefarlig å drikke vann fra springen, men drikkevannet er tilsatt klor og smaker mange steder ikke spesielt godt. For ytterligere informasjon om mulige sykdomsutbrudd, se Centers for Disease Control and Prevention.

Enkelte byer har områder med svært høy kriminalitet og trenden er stigende. Generelt bør man aldri la verdisaker ligge igjen i bilen, samt passe på at annen bagasje ikke ligger synlig.

Trafikkdødeligheten er høyere enn vi er vant med i Norge, samtidig er det større dødstall som følge av skytevåpen og overdoser.

 

Det er viktig å sette seg inn i lokale forhold.

USA er et stort land med variert geografi, og ulike naturkatastrofer opptrer i forskjellige deler av landet, og varierer med årstid. I USA er naturkatastrofer mer vanlig enn i Norge. Lokalbefolkningen er gjerne vant til, og forberedt på slike hendelser. De vanligste naturkatastrofene er tornadoer, orkan, skogbranner, jordskjelv og flom. Varsel om forestående hendelser må tas alvorlig, og lokale myndigheters råd og anvisninger bør følges. Under og etter en naturkatastrofe er lokale tv-sendinger, radio og internett gode kilder til informasjon fra amerikanske myndigheter.

Federal Emergency Management Agency (Fema) har en app for smarttelefon som kan gi viktig informasjon om hendelser der du oppholder deg i USA.

Alle USAs 50 stater har egne lover og regler. Samtidig har føderale myndigheter et eget justissystem som gjelder hele landet.

LHBT+: Det er ingen juridisk begrensning på likekjønnede forhold i USA. Likevel varierer graden av sosial aksept av LHBT+ personer i delstatene, også innad i hver enkelt stat. Nedsettende kommentarer om LHBT+-personer, trakassering og vold mot LHBT+-miljøer har økt i enkelte av delstatene de siste årene. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i lokale forhold i den/de delstatene man skal reise til.

Det er viktig å sette seg inn i lokale lover og sedvaner.

Washington, DC

Royal Norwegian Embassy
2720 34th Street NW
Washington D.C. 20008
Tel: (+1) (202) 333-6000
Fax: (+1) (202) 469-3990
E-post: emb.washington@mfa.no  
Ambassadør: Anniken Ramberg Krutnes 

New York, NY

Royal Norwegian Consulate General
1 Dag Hammarskjöld Plaza
885 2nd Avenue, 35th Floor, New York
Tel: (+1) (646) 430 7500
Fax: (+1) (646) 430 7599
E-post: cg.newyork@mfa.no   

Generalkonsul: Heidi Olufsen 

San Francisco, CA

Royal Norwegian Consulate General
575 Market Street, Suite 3950
San Francisco CA 94105
Tel: (+1) (415) 882-2000
Fax: (+1) (415) 882-2001
E-post: cgsfo@mfa.no  

Generalkonsul: Gry Rabe Henriksen 

Utenom konsulatets og ambassadens kontortid kan reisende kontakte - UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Se norway.no for en oversikt over norske honorære konsulater i USA.

 

USA. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
USA.