Helse- og omsorgsdepartementet (2004–)

Navnet Helse- og omsorgsdepartementet ble tatt i bruk 1. oktober 2004, ved at Helsedepartementets navn ble endret og endel saker ble overført fra Sosialdepartementet. Hovedtyngden av Helse- og omsorgsdepartementets saksfelt har linjer tilbake via Helsedepartementet, Sosialdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Indredepartementet, Justis- og politidepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) og 3. Departement (politisaker), til 2. Departement (innenrikssaker) som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2006 ble alkohol- og narkotikasakene overført til Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringspolitikere