Finn aktuelt

Viser 161-180 av 23734 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Oppdrag til helseregionene om å styrke luftambulansetjenesten

  03.01.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie har gitt helseregionene oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten i et foretaksmøte 3. januar.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 2

  03.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 2, 2020.

 • Statsministerens program veke 2

  03.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Tysdag 7. januar

 • 2 millioner kroner ekstra til å rekruttere flere lærere i Nord-Norge

  03.01.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men fortsatt er det tilsatt 590 personer i undervisningsstillinger i Nordland, Troms og Finnmark uten godkjent utdanning. For å støtte opp om arbeidet som Nord universitet og Universitetet i

 • Norway strongly condemns attacks on US embassy

  02.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  "Norway strongly condemns the attacks on the US embassy in Baghdad and coalition forces in Kirkuk. It is the responsibility of the Iraqi government to ensure the protection and safety of diplomatic missions in Iraq", the Minister of Foreign Affairs

 • Troika-uttalelse om Sør-Sudans overgangsregjering - januar 2020

  02.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Denne uttalelsen om Sør-Sudans overgangsregjering ble utstedt av regjeringene i USA, Storbritannia og Norge 2. januar.

 • Statsministerens program veke 1

  02.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Nybø vil finne ut mer om karriereutviklingen til postdoktorer

  02.01.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fra slutten av 1990-tallet og frem til i dag har det vært en kraftig økning i antallet postdoktorer. Nå vil Kunnskapsdepartementet se nærmere på om postdoktorene selv opplever at stillingen gir ønsket karriereutvikling og hvordan særlig universitets

 • Norsk ledelse av OECDs landbrukskomité

  02.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Under møtet i OECDs landbrukskomité i desember ble Nils Øyvind Bergset, fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet, valgt til leder for OECDs landbrukskomité for 2020. Landbrukskomiteen ble etablert i 1961, og det er første gang en nordmann leder

 • Vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

  31.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har behandlet rovviltnemndenes vedtak om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Departementet stadfester vedtaket om lisensfelling av Letjennareviret. Vedtaket om lisensfelling av ulvene i Mangenreviret eller

 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelse om sikkerhetssituasjonen for befolkningen i Idlib i Syria

  30.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Jeg er svært bekymret over sikkerheten for befolkningen i Idlib i Syria. Voldsbruken har økt betraktelig de siste to ukene, og jeg oppfordrer partene til å beskytte sivile og sivil infrastruktur, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en

 • Endringer fra 1. januar 2020

  30.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her er en oversikt over noen viktige endringer som gjelder fra 1. januar 2020 innenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde.

 • Satsene for tilskudd til utleieboliger økes fra nyttår

  30.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppdaterer satsene for tilskudd til utleieboliger fra nyttår I forbindelse med kommunereformen. Den nye inndelingen sørger for at ingen kommuner kommer dårligere ut når de slår seg sammen.

 • 43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner fra nyttår

  30.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra 1. januar vil 1,7 millioner nordmenn bo i en ny kommune. - Dette er en historisk dag for Kommune-Norge. Jeg vil takke alle som har gjort en stor innsats med å samle innbyggerne i en ny og sterkere kommune, som er rustet for framtida, sier

 • Rapport om endringer i den norske advokatregulering

  30.12.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt rapporten «Analyse av endringer i den norske advokatregulering».

 • Digitaliseringsdirektoratet i gang fra 1. januar 2020

  30.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra nyttår blir Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Difi til Digitaliseringsdirektoratet. - Ved å samle spydspissene i digitaliseringsarbeidet, får vi større slagkraft når vi skal lage sammenhengende

 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelse om angrepet i Somalia

  28.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer dette grusomme angrepet i Somalia. Mine tanker går til de som har mistet sine kjære. Somalias befolkning trenger fred og sikkerhet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en uttalelse på twitter.

 • EØS-utvalget fortsetter sitt arbeid etter vurdering av habilitet

  27.12.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert habiliteten til tre av medlemmene i granskingsutvalget for EØS-saken. Konklusjonen er at ingen av dem er inhabile til å delta i granskingsutvalgets arbeid.

 • Regjeringen gir støtte til nye digitale læremidler i skolen

  27.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Skolen bruker stadig flere digitale læremidler, og regjeringen vil at det skal utvikles enda flere gode løsninger. Derfor får nå 13 prosjekter innen blant annet naturfag, norsk og musikk til sammen 23,7 millioner kroner i støtte. — Læremidlene er

 • Julekalender 2019

  24.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Julen 2019 laget UD og Norad i samarbeid en julekalender som presenterte hvert av de 17 bærekraftsmålene. Folk fra hele landet bidro, og det hele avsluttes av statsminister Erna Solberg som i kalenderluke 24 minner om hvordan vi skal jobbe med og

Til toppen