Finn aktuelt

Viser 161-180 av 24409 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministeren i Stortinget

  21.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren er i Stortinget laurdag 21. mars. Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil vere tilgjengelege for pressa etter handsaminga av mellombels korona-lov. Pressekontakt for statsministeren er politisk

 • Beskjed til nordmenn i Spania

  21.03.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  SAS har satt opp ekstra flygninger 22. mars fra Las Palmas og 23. mars fra Las Palmas, Malaga og Alicante. Noen av flygningene går direkte til Oslo, andre via Stockholm. Billettene kan bestilles på www.sas.no.

 • Regjeringen utvider søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen

  20.03.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå kan studenter søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 helt frem til 15. april. - Mange har fått sin økonomiske situasjon snudd på hodet som følge av koronaviruset. Vi jobber på spreng med å finne gode løsninger for studentene. Første steg

 • Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

  20.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Fly er en viktig del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge. Jeg er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass et grunnleggende tilbud for befolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr

  20.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag 20. mars signerer Norge en rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i et EU-initiativ (JPA) for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

 • Regjeringen vil sikre kapasiteten i NAV

  20.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

 • Regjeringen med stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

  20.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen kommer nå med en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som mister inntekt på grunn av koronaepidemien.

 • Landbruksdirektoratet har utbetalt 2,8 millioner kroner til fôring av rein

  20.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I det samiske reinbeiteområdet er nå 160 000 dyr rammet av beitekrise. Foreløpig er 2,8 millioner utbetalt fra kriseberedskapsfondet, 10 millioner gjenstår.

 • Foreslår strengere selvforsørgelsesregler for å få varig opphold i Norge

  20.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil stramme inn på unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge. Forslaget gjelder utlendinger under grunnopplæring og videregående utdanning. Kun de som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i

 • Gravferd er en samfunnsviktig funksjon

  20.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Det er viktig å sikre at vi også i krisetider har nok personell til å gjennomføre gravferdsseremonier. Gravferd er derfor nå definert som samfunnsviktig funksjon.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse med statsrådene Mæland, Sanner og Høie

  20.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Media inviteres til den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen i ettermiddag. Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstuttet og fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, vil også være til stede.

 • Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget under covid-19

  20.03.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Flere av NAVs ytelser etter folketrygden innbefatter en aktivitetsplikt for mottakerne, som nå kan være vanskelig å gjennomføre som følge av virusutbruddet covid-19. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor i en midlertidig forskrift presisert at

 • Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

  20.03.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen kommer i dag med en ny forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien.

 • Kina åpner for import av fiskemel og fiskeolje

  20.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kinesiske myndigheter har offentliggjort at de åpner opp for import av fiskemel og -olje fra Norge. Muligheten til å eksportere disse produktene til Kina har vært sterkt ønsket av næringen.

 • Fiskeri- og sjømatministeren møter næringen om koronasituasjonen

  20.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterer førstkommende mandag fiskeri- og sjømatnæringen til møte om koronasituasjonen.

 • Avinor skal bygge ny lufthavn i Mo i Rana

  20.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet mener at den beste modellen for å sikre fremdrift i arbeidet med ny flyplass i Mo i Rana er å gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av en ny lufthavn. Avinor vil få i oppdrag å gi dette arbeidet

 • Forbrukertilsynet får ansvar for å behandle forbrukerklager

  20.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen la i dag frem en proposisjon for Stortinget med forslag til en ny lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven). Gjennom den nye loven overtar Forbrukertilsynet ansvaret for

 • Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene

  20.03.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I dag har regjeringen lagt frem forslag til flere tiltak som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og

 • Betydelig fall i aktiviteten og kraftfulle økonomiske grep

  20.03.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden. Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og

 • Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene

  20.03.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

  Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper.

Til toppen