Finn aktuelt

Viser 161-180 av 28489 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen vil gi voldsoffererstatningens øvre grense på 6 millioner kroner tilbakevirkende kraft

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven for Stortinget. Nå skal de som før ikke har fått hele erstatningen domstolen dømte den ansvarlige til å betale, få resten utbetalt av staten. Etter forslaget skal

 • Viktig avklaring om EUs fjerde jernbanepakke

  26.03.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er veldig glad for at Høyesterett i dag har kommet til den samme konklusjonen som oss, nemlig at Stortinget med alminnelig flertall kan vedta om Norge skal innføre EUs fjerde jernbanepakke. Dette er i tråd med det regjeringen har lagt opp til.

 • Skatt og korona gir rekordtrafikk i ID-porten

  26.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den offentlige påloggingsløsningen ID-porten hadde rekordtrafikk forrige uke med nesten 10 millioner innlogginger. Den store pågangen skyldes utsending av skattemeldingen, og at det er mange som logger seg inn på helsenorge.no for å sjekke

 • Statssekretær Halvorsen møtte hviterussisk opposisjonsleder

  26.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi er imponert over folkets mot og utholdenhet, og over Tikhanovskajas innsats, sier statssekretær Audun Halvorsen.

 • 296 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2021

  26.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen fortsetter satsningen på å gi et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. I 2021 er det bevilget til sammen over 1,3 milliarder, inkludert 389 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten

 • Koronapandemien påvirker Campus Ås

  26.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Strenge smitteverntiltak og koronarestriksjoner har ført til økte kostnader for byggeprosjektet Campus Ås ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Regjeringen foreslår derfor å øke kostnadsrammene med til sammen 175 millioner

 • Foreslår godkjenningsmodell for fritt brukervalg

  26.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil gi innbyggerne større valgfrihet når det gjelder helse- og omsorgstjenester. Et nytt lovforslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg skal gjøre det enklere og raskere for kommunene å innføre ordningen.

 • Gir konsesjon til kraft fra land til plattformer på Troll og Oseberg

  26.03.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har fredag 26. mars gitt Equinor konsesjon etter energiloven og havenergilova for å tilknytte plattformer på Troll- og Oseberg-feltet til kraftnettet på Kollsnes.

 • Endringer i returordninger til Afghanistan og Irak

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift om tilskudd til assistert retur. Utlendingsdirektoratet (UDI) vil tilby mer tilrettelagte ordninger ved returer til Irak og Afghanistan, og oppretter et nytt og tidsbegrenset retur-

 • Høring av endring av instruks om salg av ringnotfartøy fra Nord-Norge til Sør-Norge

  26.03.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å sende på høring forslag om å oppheve instruksene om salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge. De to instruksene fra 1992 og 2002 innebærer at fiskerimyndighetene ikke skal gi

 • Endring i reiseråd for område i Finland

  26.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at sykehusdistriktet Länsi-Pohja i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa.

 • Utvalg skal vurdere lederlønnssystemet i staten

  26.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lederlønnssystemet i staten skal sikre at statlige virksomheter kan rekruttere og utvikle gode ledere. Det er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne.

 • Foreslår nytt regelverk for utlevering av flypassasjerinformasjon

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  For å bekjempe terrorisme og annen alvorlig kriminalitet vil regjeringen sikre at PST, politiet og tolletaten får informasjon om passasjerer som flyselskapene er i besittelse av. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor forslag til et nytt

 • Forsvarets museer skal overføres til Kulturdepartementet innen 2024

  26.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i fellesskap gått i bresjen for en prosess for overføring av Forsvarets museer fra forsvarssektoren til Kulturdepartementets museumsportefølje.

 • 35 millionar kroner i auka tilskot til ni museum

  26.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  For å oppretthalde museumsaktivitet og sikre at museumstilsette kan være i arbeid fordeler regjeringa 35 millionar kroner i auka tilskot til ei rekkje museum under Kulturdepartementet sitt budsjett.

 • Nett-tv

  Nye mål for musea

  26.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  I dag la kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja fram stortingsmeldinga "Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid".

 • Tydeligere bestemmelser i utlendingsloven om utvisning ved endret oppholdsstatus

  26.03.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har lagt fram forslag til nye regler i utlendingsloven om hvilke utvisningsbestemmelser som skal brukes i de tilfellene hvor utlendingen har oppholdstillatelse på gjerningstidspunktet, men hvor tillatelsen er

 • Endringer i kapitalkravsregelverket (EUs bankpakke) vil ikke tre i kraft i Norge i juni

  26.03.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Endringer i kapitalkravsforordningen for banker (CRR2), som i EU gjelder fra 28. juni 2021, vil ikke tre i kraft i EØS-avtalen på samme tidspunkt. Finansdepartementet vil komme tilbake til når reglene vil bli tatt inn i avtalen og satt i kraft i

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 13

  26.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 13, 2021.

 • Vil forlenge lov om innreiserestriksjoner

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag forslag for Stortinget om forlengelse av den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Den midlertidige loven har varighet frem til 1. juni 2021, men foreslås nå forlenget til 10