Finn aktuelt

Viser 161-180 av 25735 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kampflyanskaffelsen: Oppdrag for 7,5 milliarder til norsk industri

  01.07.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  F-35 gir verdiskapning for forsvarsindustrien. Bare i juni har norsk industri inngått nye kontrakter til nærmere 1 milliard kroner.

 • Ny midlertidig konsesjon til Posten Norge

  01.07.2020 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har fastsatt ny, midlertidig konsesjon til Posten Norge AS. Endringene er en konsekvens av endringer i postloven.

 • Ulovleg fiske - endra strafferamme og nye administrative reaksjonar trer i kraft i dag

  01.07.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet melder om at endringar i lakse- og innlandsfisklova trer i kraft frå 1. juli. Føremålet med endringane er å styrkje innsatsen mot ulovleg fiske.

 • Ungdommer gir råd om fremtidens nordområdepolitikk

  01.07.2020 Nyhet Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg møtte onsdag det nyetablerte ungdomspanelet for nordområdene til et første videomøte. Ungdommene fra nord skal gi innspill til regjeringens nye stortingsmelding om nordområdene og Arktis.

 • Kompetanseløftet i spesialpedagogikk starter opp til høsten

  01.07.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens kompetanseløft for spesialpedagogikk skal bidra til at alle barn og unge har tilgang til faglig dyktige lærere og andre med spesialpedagogisk kompetanse i alle landets skoler og barnehager. Mål og rammer for kompetanseløftet er nå klart

 • ESRB anbefaler at finansforetakene holder tilbake overskudd under Covid-19-pandemien

  01.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) offentliggjorde 8. juni en anbefaling til nasjonale myndigheter om å be banker, verdipapirforetak, forsikringsforetak og sentrale motparter om å avstå fra å dele ut overskuddsmidler i lys av den økonomiske

 • Raskere prøvesvar med digital løsning

  01.07.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 2. juli kan du selv se resultatene fra koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert. Helsepersonell kan se prøvesvaret i kjernejournal.

 • Slik var norsk bistand i 2019

  01.07.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  OECDs offisielle bistandsstatistikk viser at Norge ga rekordhøye 38,7 milliarder kroner i bistand i 2019.

 • Slutt på bompengeinnkreving på riksvei 80 Røvika-Strømsnes

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Riksvei 80 er en svært viktig transportåre til og fra fylkeshovedstaden Bodø i Nordland. Når bompengeinnkrevingen mellom Røvika og Strømses avvikles 1. juli, betyr det en rimeligere transporthverdag for både folk og næringsliv som bruker denne

 • Bompengeinnkrevingen avsluttet på fylkesvei 33 Skreifjella- Totenvika

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er positivt for både folk og næringsliv at bompengeinnkrevingen på fylkesvei 33 mellom Skreifjella og Totenvika er fjernet. Det gjelder ikke minst for lokale innbyggere og bedrifter, som nå får færre utgifter til transport, sier

 • Bompengeinnkrevingen avsluttet for Atlanterhavstunnelen

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Norges siste manuelle bomstasjon avvikles fra 1. juli. - Det er en gledens dag for både turister, lokalbefolkningen og næringslivet når vi nå avslutter bompengeinnkreving for Atlanterhavstunnelen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Bompengeinnkrevingen avsluttet for Årsnes ferjekai og Løfallstrand

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Fra 1. juli er det slutt på bompengebetaling for passering av fylkesvei 48 Årsnes ferjekai. - Vi gir et tilskudd på to millioner kroner som gjør at bompengeinnkrevingen kan avsluttes allerde nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Endringer i kompensasjonsordningen

  01.07.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag forlenget kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet

 • Presseinvitasjon: Statsråd Helleland vitjar Røros

  01.07.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er i Røros torsdag og fredag denne veka. Ho skal mellom anna vitja Rørosmeieriet, Rørosrein og Aajege og Røros Næringshage.

 • Bevilger 3,7 millioner kroner til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

  01.07.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt ca. 3,7 millioner kroner i tilskudd til 35 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.

 • Krav om testing av helsepersonell fra Sverige

  01.07.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsepersonell som kommer fra Sverige skal testes når de kommer til Norge, det har Helse- og omsorgsdepartementet forskriftsfestet som et krav fra 1.juli. Departementet følger dermed opp Folkehelseinstituttets smittevernråd om dette.

 • Endringer i bioteknologiloven fra 1. juli

  01.07.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Stortinget vedtok 8. juni 2020 flere endringer i bioteknologiloven. De fleste av endringene trer i kraft fra 1. juli. Endringene som åpner for eggdonasjon trer i kraft senest 1. januar 2021.

 • Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen,

 • Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Levanger

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen,

 • Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Sandnessjøen og Leknes

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen,

Til toppen