Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 3741-3760 av 4241 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Matsvinn-konferanse med tre statsråder

  07.12.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, landbruks- og matminister Sandra Borch, barne- og familieminister Kjersti Toppe og hele matbransjen legger fram de første resultatene fra bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn onsdag 8. desember.

 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021

  07.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. 11 regionale vinnere er kåret så langt.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  07.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen tysdag 7. desember kl. 19.00.

 • Norsk næringsliv i vinden i New York

  07.12.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre er i USA for å fremme Norges bidrag til den grønne omstillingen. Et av de store temaene er norsk havvind.

 • Oppfriskningsdose ned til fem måneder etter dose to

  06.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen endrer intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdose fra seks måneder ned til fem måneder for alle ned til 45 år, voksne med alvorlige underliggende sykdommer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

 • Kåre Willoch hedres med begravelse på statens bekostning

  06.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Tidligere statsminister og fylkesmann Kåre Willoch hedres med begravelse på statens bekostning.

 • Uttalelse om dommen mot Myanmars president og Aung San Suu Kyi

  06.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer på det sterkeste dommen mot president Win Myint og State Councellor Aung San Suu Kyi. Jeg er svært bekymret for hvordan militærregimet synes å bruke rettssystemet til å kneble politiske motstandere og hvordan dette vil påvirke den

 • Et europeisk minstelønnsdirektiv kan bli klart til våren

  06.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeidet med et europeisk minstelønnsdirektiv nærmer seg finaleetappen til tross for motstand fra skandinaviske land.

 • Viderefører påbud om bruk av akustiske sendere

  06.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet viderefører påbudet som ble innført i januar 2021 om bruk av akustiske sendere som skal redde niser og andre sjøpattedyr fra å bli fanget i garn.

 • Bonden auka inntektene i 2020

  06.12.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennomsnittleg inntekt per årsverk gjekk opp med ni prosent, frå 300 200 til 327 800 kroner - frå 2019 til 2020. Samanstilling av rekneskapsdata frå rundt tusen ulike gardsbruk ligg bak biletet som fortel om den økonomiske utviklinga i norsk

 • Bedre samarbeid på tvers

  06.12.2021 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pandemien har rammet innvandrerbefolkningen i Norge hardt. Arbeids- og inkluderingsministeren tar med seg anbefalinger om sterkere samarbeid mellom offentlige etater for å gjøre integreringen bedre.

 • Vil forene krefter med USA for grønn omstilling

  06.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Grønn omstilling er øverst på agendaen når næringsminister Jan Christian Vestre møter næringslivet og har politiske samtaler i New York og Washington D.C. denne uken.

 • Regionale smitteverntiltak i Drammen og Lier kommune

  05.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen innfører regionale tiltak i Drammen og Lier kommune i Viken fylke. Tiltakene er de samme som de siste dagene har blitt iverksatt for Oslo kommune og flere kommuner i Innlandet, Viken og Vestland fylke.

 • Markerer FNs internasjonale dag for jordsmonn

  04.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Søndag 5. desember er FNs internasjonale dag for jordsmonn. Tilgangen til jord, mat og vann er i ferd med å stramme seg til, ifølge FNs klimapanel.

 • Statsministerens program veke 49

  03.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Regionale smitteverntiltak i fleire kommunar i Vestland

  03.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa innfører regionale tiltak i fleire kommunar i Vestland for å få ned smitten.

 • EU-kommisjonen ber om innspill til revisjon av regler om makroreguleringen av banker

  03.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen har publisert en høring hvor den ber om innspill til en revisjon av rammene for makroregulering av banker i det europeiske kapitalkravsregelverket.

 • Melkekvoter for 2022

  03.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,99 for

 • Lovforslag om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

  03.12.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Covid-19 har krevd særskilte tiltak i kriminalomsorgen. Regjeringen fremmer i dag forslag om å videreføre regler som skal sikre at kriminalomsorgen har nødvendige hjemler for å håndtere korona og lignede sykdommer.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 49

  03.12.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2021.