Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 121-140 av 2105 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om krigføring i urbane områder

  19.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hvordan utenriksministeren vil engasjere seg i det internasjonale samarbeidet for blant annet å regulere krigføring i bykjerner og befolkede områder.

 • Svar på spørsmål om konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan

  16.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hvordan Norge bidrar til å løse den væpnede konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan og hva Norge har foretatt seg overfor Tyrkia.

 • Svar på spørsmål om situasjonen i Gaza

  14.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hvordan utenriksministeren formidler Norges syn på Israels blokade av Gaza og hvilke initiativ Norge tar for å sette Gaza i stand til å møte koronapandemiens

 • Svar på spørsmål om kampanjen for medlemskap i FNs sikkerhetsråd

  12.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på  et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om til hvilke land Norge har reist for å drive kampanje for setet i Sikkerhetsrådet, med hvilke land Norge har drevet stemmebytte og hva Norge har lovet disse i

 • Svar på spørsmål om arrestasjoner og fengslinger i Tyrkia

  08.10.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminster Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om utenriksministeren vil fordømme tyrkiske myndigheters siste bølge av politiske arrestasjoner rettet mot opposisjonen.

 • Svar på skriftlig spørsmål om vern av de ulike sauerasene i Norge

  08.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) om statsråden vil sikre  vern av de ulike sauerasene i Norge.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kriminalitet mot dyr

  07.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein om statsråden vil ta initiativ til å øke straffelovens minste- og/eller maksstraff for kriminalitet mot dyr.

 • Svar på skriftlig spørsmål om endring av gjødselforskrifta

  07.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (Sv) om å framskynde endring av gjødselforskrifta for å sette grenser for forurensning av gjødsel med små plastpartikler/mikroplast.

 • Svar på skriftlig spørsmål om  eksport til land utenfor EØS

  06.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) om eksport til land utenfor EØS.

 • Svar på skriftlig spørsmål om stopp av pilotprosjekt i Trøndelag

  05.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) om fire kommuner i Trøndelag krever pilotprosjektet stoppet.

 • Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferd i kyllingproduksjon

  05.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) dyrevelferd for rasen Ross 308.

 • Svar på skriftlig spørsmål om inntegning av beitebruk i Nibio sine kart

  05.10.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) om inntegning av beitebruk i Nibio sine kart.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kyllingproduksjon

  25.09.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om dyrevelferdsproblemer i kyllingproduksjon

 • Svar på skriftlig spørsmål om endring av viltloven § 21

  23.09.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om endring av viltloven § 21.

 • Dokument 8:131 S (2019-2020) - Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme

  23.09.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 26. august 2020 vedrørende Dokument 8:131 S (2019-2020) med følgende forslag fra representanten Bjørnar Moxnes: Stortinget ber regjeringen sikre at Oljefondet ledes fra Norge. Stortinget ber Riksrevisjonen gjennomgå regjeringens

 • Dokument 8:125 S (2019-2020) om å endre vannkraftbeskatningen for å få flere lønnsomme investeringer

  21.09.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev fra Finanskomiteen av 17. juni 2020, hvor komiteen har sendt ovennevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland til uttalelse. I representantforslaget foreslås det at

 • Svar på spørsmål om trosfrihet i Pakistan

  18.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) om hva Norge kan gjøre overfor Pakistan for å fremme trosfrihet, rettssikkerhet og respekt for internasjonale konvensjoner som Pakistan har forpliktet seg til

 • Svar på spørsmål om norsk næringsliv og Vest-Sahara

  17.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hvordan UD kommuniserer overfor norsk næringsliv at den viktige frarådningen mot næringsliv i Vest-Sahara gjelder engasjementer som ikke er i samsvar med

 • Svar på spørsmål om Den internasjonale straffedomstolen og USA

  15.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvordan utenriksministeren vil forsikre at norsk politikk overfor Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ikke vil bli påvirket av USAs planer om sanksjoner mot

 • Svar på spørsmål om EØS-midlene og menneskerettigheter

  14.09.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva utenriksministeren vil foreta seg overfor Kraśnik og andre polske kommuner - som har vedtatt å være såkalte "LHBT-frie soner" - for å sørge for at