Svar til Stortinget

I spørretimen kan stortingsrepresentantene stille statsrådene spørsmål for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er:  Spørretimespørsmål, skriftlige spørsmål og interpellasjoner. 

 

Viser 121-140 av 2180 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på spørsmål om vaksineforskning og bistand

  15.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om det er riktig at Norge har blokkert en beslutning om vaksineforskning og bistand i OECD og argumentert for at en større andel av støtten til vaksineforskning skal

 • Svar på spørsmål om Belarus

  15.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) om hvorvidt utenriksministeren vil ta initiativ til at den offisielle, norske betegnelsen på Hviterussland legges om til Belarus - slik flere andre land nå

 • Svar på skriftlig spørsmål om faktagrunnlaget for nedbygging av jord

  15.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om faktagrunnlaget for nedbygging av jord.

 • Svar på skriftlig spørsmål om Norsk Rikstoto

  12.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (A) om Statsråden vil sørge for at flertallets syn og Stortingets klare intensjon blir fulgt opp, slik at Norsk Rikstoto får de

 • Svar på skriftlig spørsmål om å sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold i landbruket

  10.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) å følge opp Stortingets enstemmige vedtak om å sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold i landbruket sammen med partene i

 • Svar på spørsmål om tilskudd til IPI

  09.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Riksrevisjonens gransking  av UDs tilskudd til organisasjonen International Peace Institute (IPI) og om utenriksministeren er enig i at slike saker

 • Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferd hos kyllinger

  09.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein (Uav) om statsråden vil ta initiativ til å få endret dagens system, og bidra til en bedre dyrevelferd for kyllinger.

 • Svar på skriftlig spørsmål om distribusjonstilskuddet i Finnmark

  09.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad (A) om statsråden vil lytte til bondeorganisasjonene og politikere i Finnmark som krever at distribusjonstilskuddet må fjernes.

 • Svar på skriftlig spørsmål om avliving av kjæledyr

  08.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant  Silje Hjemdal (FrP) om avliving av kjelædyr.

 • Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjon for pelsdyrforbud

  08.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om kompensasjon for pelsdyrforbud, straks vert lagt ut på departementet sin nettstad.

 • Svar på spørsmål om dom i Somaliland

  04.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) etter at en norsk borger som ble dømt til døden i Somaliland - og om utenriksministeren kan forsikre at Norge arbeider med denne saken på tilsvarende måte som med Moland/

 • Svar på spørsmål om saudi-arabiske sikkerhetsfolk

  03.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva utenriksministeren har foretatt seg med forespørselen fra saudiarabiske myndigheter om å få utstedt diplomatstatus i Norge til en sikkerhetsstyrke på ti mann

 • Svar på skriftlig spørsmål om økning i fraktkostnadene til kraftfôr på Sør-Helgeland

  03.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om bønder på Sør-Helgeland som har fått en økning i fraktkostnadene til kraftfôr.

 • Svar på spørsmål om konflikten i Tigray, Nord-Etiopia

  03.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar pået spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap)om hva utenriksministeren vil foreta seg for å bidra til en fredelig løsning av konflikten i Tigray i Nord-Etiopia og sikre tilgang for humanitær nødhjelp til

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen

  02.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen (Innst. 188 S (2020-2021), jf. Dokument 8:15 S (2020-2021)).

 • Svar på skriftlig spørsmål om rovviltpolitikk

  01.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.

 • Svar på spørsmål om situasjonen på Sri Lanka

  01.02.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til om hvordan regjeringen følger opp situasjonen på Sri Lanka og om det er dialog med srilankiske myndigheter for å forhindre en videre eskalering av

 • Svar på skriftlig spørsmål om forvaltning av statsallmenningene i Salten

  01.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om hva vil statsråden gjøre med den uretten at Salten ikke har lokal forvaltning av statsallmenningene, og i tillegg mister stedlig

 • Svar på skriftlig spørsmål om omstillingsmidler til pelsdyrbønder

  01.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statsråden umiddelbart vil sørge for å foreslå økte omstillingsmidler til pelsdyrbønder som er rammet av stortingsflertallets

 • Svar på spørsmål om hjelp til flyktninger

  25.01.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hva Norge gjør for å avhjelpe den kritiske situasjonen for flyktningene på Lesvos og i Bosnia.