Kst. ekspedisjonssjef Elisabeth Norgård Gabrielsen

E-post: Elisabeth-Norgard.Gabrielsen@nfd.dep.no

Fiskeriavdelingen