Seksjon for fiskeriforhandlinger

Seksjonen har ansvar for de årlige bilaterale kvoteforhandlingene med andre stater (Russland, EU, Færøyene og Grønland) og de årlige kyststatsavtalene på de pelagiske bestandene (makrell, sild og kolmule).

Leder: avdelingsdirektør Guri Mæle Breigutu