Seksjon for offentlig støtte og -  anskaffelser

Avdelingsdirektør Marie Wiersholm

Avdelingsdirektør Marie Wiersholm

E-post: Marie.Wiersholm@nfd.dep.no

Avdelingsdirektør for seksjon for offentlig støtte og - anskaffelser