Norsk Akkreditering

Utfører teknisk akkreditering, og inspeksjon i henhold til OECDs regelverk om god laboratoriepraksis.

Utfører teknisk akkreditering og inspeksjon i henhold til OECDs regelverk om god laboratoriepraksis.


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.akkreditert.no/