Ekspedisjonssjef Anne K. Lund

E-post: anne.lund@mfa.no
Telefon: 23 95 12 02

Avdeling for kompetanse og ressurser