Høringsuttalelser

Abelia 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

Den Frie Evangeliske Forsamling Betel

Den katolske kirke i Nord-Norge

Den norske Forfatterforening

Det Norske Babtistsamfunn

Det Norske Åsatrusamfunn 

Døves Media 

Elektronikkbransjen

Elektronisk Forpost Norge

Familie og Medier 

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet 

FONO  

Forbrukerombudet - (vedlegg)

Forbrukerrådet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

GramArt

GRAMO 

Helse- og omsorgsdepartementet

Human-Etisk Forbund

Hørselshemmedes Landsforbund

IFPI Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justis- og politidepartementet

KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Konkurransetilsynet

Kopinor  

Kringkastingsringen

KS - kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Landbruks- og matdepartementet 

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

LO - Landsorganisasjonen i Norge 

Lytterforeningen for klassisk musikk

Media Total AS 

Medietilsynet

Miljøverndepartementet 

NOPA

Noregs Mållag

Norges Blindeforbund

Norges Bygdekvinnelag 

Norges Døveforbund 

Norges Kristne Råd

Norges Kvinne- og Familieforbund 

Norsk Artistforbund

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 

Norsk film- og tv-produsenters forening

Norsk filmfond

Norsk filminstitutt

Norsk Journalistlag

Norsk Komponistforening

Norsk medieforskerlag 

Norsk PEN 

Norsk Redaktørforening 

Norske Dansekunstnere

Norske Kveners Forbund/Ruijan kveeniliitto

NORTIB 

NRK

NRK Sogn og Fjordane - Distriktsprogramrådet

Nærings- og handelsdepartementet

Pinsemenigheten Filadelfia

Ruijan Kaiku

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samferdselsdepartementet

Språkrådet

St. Johannes Meninghet

TV 2 - (vedlegg) 

Utenriksdepartementet

Unitarforbundet/Den norske unitarkirke

Vox Publica

WIFT Norge

Åpen Kanal