Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  5. Interkommunalt samarbeid. (§§ 27 - 28)