Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/1298-

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Vi ber om eventuelle synspunkter på forslagene innen 1. oktober 2019.

Vi ber høringsinstansene vurdere å forelegge høringsnotatet for underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Alle kan sende innspill til høringen.

Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2662223/

Høringsuttalelser blir publisert.

Med hilsen

Gunnar Hagen (e.f.)

ekspedisjonssjef

Odd Anders Nilsen

fagdirektør

 • Advokatforeningen
 • Den norske veterinærforening
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Finansdepartementet
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Nettverk for dyrs frihet
 • NOAH - for dyrs rettigheter
 • Norges Bondelag
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges pelsdyralslag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Pelsinform
 • Regelrådet

Til toppen