Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

Høringsfrist: 12. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Høringsuttalelser vil fortløpende bli lagt ut i pdf-format.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO)
Norges Bank
Senter for statlig økonomistyring
Aust-Agder fylkeskommune
Kristiansand kommune
Statens innkrevingssentral
Grimstad kommune
Oppland kommune
Oppland kommune vedlegg
Datatilsynet
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Rogaland
Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune vedlegg
Fylkesmannen i Aust-Agder
Skjærvøy Arbeiderparti
Vestfold fylkeskommune
Statistisk sentralbyrå
Fylkesmannen i Vestfold
Bodø kommune
Finnmark fylkeskommune
KS Troms og Finnmark
Justis- og politidepartementet
Fylkesmannen i Finnmark
Troms fylkeskommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Skattebetalerforeningen
Vadsø kommune
Vadsø kommune vedlegg
Fylkesmannen i Nordland
Toll- og avgiftsdirektoratet
Møre og Romsdal fylke
Rikstrygdeverket
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Skjervøy kommune
Bedriftsforbundet
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
ØKOKRIM
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
KS
Nordland fylkeskommune
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Kommunerevisorforbund
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Sentralskattekontoret for storbedrifter
Økonomiforbundet
Regjeringsadvokaten
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Lillehammer kommune
Den norske advokatforening
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune, vedlegg
Skien kommune
Skien kommune, vedlegg
Nærings- og handelsdepartementet
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune, vedlegg
Landsorganisasjonen i Norge
Buskerud fylkeskommune
Akademikerne
Kommunal- og regionaldepartementet
NTL-Skatt
Skatteetatens Juristforening
Oslo kommune
Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF)
Den norske revisorforening
Seljord kommune
Rogaland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune, vedlegg
Bergen kommune
Klepp kommune
Finnmark fylkeskommune
Østfold fylkeskommune