Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 21. juni 2013 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret. I mandatet ble utvalget bedt om å fremme et helhetlig forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner.

Kommunelovutvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 10. mars 2016

Oddvar Flæte (leder)

Hilde Bjørnå

Kjersti Flåten

Siri Halvorsen

Valgerd Svarstad Haugland

Roald Hopsnes

Osmund Kaldheim

Ole Gustav Narud

Nina Neset

Trygve G. Nordby

Øyvind Renslo

Sigrid Stokstad

Stein A. Ytterdahl

Jan Morten Sundeid (sekretariatsleder)

Bent Devik

Susanne Rynning Moshuus

Til dokumentets forside