NOU 2019: 24

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Til innholdsfortegnelse

6 Antall oppdrag luftambulanse. Gjennomsnitt 2013 til 2017

Tabell 6.1 Antall oppdrag luftambulanse etter baseregion. Gjennomsnitt 2013 til 2017.

Totalt

Fly

Legehelikopter

Redningshelikopter

Sør-Øst

4 515

1 356

3 004

154

Vest

1 991

1 683

308

Midt-Norge

3 000

1 442

1 336

223

Nord

7 883

6 199

1 248

436

Totalt

17 390

8 997

7 271

1 122

Kilde: Luftambulansetjenesten HF

Tabell 6.2 Antall oppdrag luftambulanse etter bostedsregion. Gjennomsnitt 2013 til 2017

Totalt

Fly

Legehelikopter

Redningshelikopter

Sør-Øst

3 144

277

2 698

169

Vest

2 331

656

1 528

148

Midt-Norge

3 267

1 622

1 438

207

Nord

7 334

5 914

1 061

358

Utland/Missing

1 314

528

545

240

Total

17 390

8 997

7 271

1 122

Kilde: Luftambulansetjenesten HF

Tabell 6.3 Fordeling av oppdrag for pasienter bosatt i regionen etter baseregion. Bostedsregion vertikalt og baseregion horisontalt. Prosent. Gjennomsnitt oppdrag 2013 til 2017

Bostedsregion/Baseregion

Sør-Øst

Vest

Midt-Norge

Nord

Sør-Øst

64 %

4 %

2 %

1 %

Vest

14%

79%

3 %

0 %

Midt-Norge

8%

2%

89 %

2 %

Nord

4 %

0 %

1 %

90 %

Utland/Missing

9 %

16 %

4 %

6 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

Kilde: Luftambulansetjenesten HF

Til dokumentets forside