NOU 2021: 2

Kompetanse, aktivitet og inntektssikring— Tiltak for økt sysselsetting

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Sysselsettingsutvalgets arbeid er delt opp i to faser. Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. januar 2018 for å analysere utviklingen i sysselsetting og mottak av inntektssikring og foreslå tiltak for at flere kommer i arbeid. Ekspertgruppen la fram sine forslag for økt sysselsetting 28. mars 2019 i NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

Ved kongelig resolusjon 5. april 2019 ble fageksperter som deltok i fase én og ledere fra de åtte hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet oppnevnt for fase to av utvalgets arbeid. Med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen kommer Sysselsettingsutvalget her med forslag som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Sysselsettingsutvalget legger med dette fram sin rapport.

Oslo, 11. februar 2021

Steinar Holden, leder

Ole Erik Almlid, Næringslivets Hovedorganisasjon

Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen Spekter

Grete Brochmann

Lars Calmfors

Hans-Christian Gabrielsen, Landsorganisasjonen i Norge

Tor Arne Gangsø, KS – Kommunesektorens organisasjon

Hilde Høynes

Erik Kollerud, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Ivar Horneland Kristensen, Hovedorganisasjonen Virke

Ragnhild Lied, Unio

Knut Røed

Kristine von Simson

Kari Sollien, Akademikerne

Sverre Try, sekretariatsleder

Rune Aslaksen

Eivind Breidlid

Elin Høifoss

Morten Petter Johansen

Hanne Haugen Jordheim

Anders Nærø

Johannes Sørbø

Til forsiden