4 Eksempelsamling om samarbeid i 14 kommuner

Illustrasjon av byutvikling, Skien brygge sett ovenfra.

Figur 4.1 Illustrasjon av byutvikling, Skien brygge.

Kilde: Foto A-lab arkitekter

Til forsiden